Evenementen

 • De wijk staat weer in de schijnwerpers. Opgaven zoals de verduurzaming, woningbouw- en verstedelijking en de transformaties in het sociaal domein spelen zich af in onze wijken. Dat vraagt om innovatieve aanpakken. Op donderdag 11 oktober organiseren het G40 stedennetwerk, de gemeente Groningen, LSA bewoners en Platform31 het landelijke congres ‘Vooruit met de wijk!’. Dit congres geeft op verschillende manieren inspiratie voor succesvolle wijkvernieuwing

  De economische crisis en nieuw rijksbeleid op het terrein van wonen, wijken en sociaal domein drukten hun stempel op het leefklimaat van kwetsbare wijken. Hoewel de wijkaanpak in veel steden in een impasse belandde, is de wijk weer terug op de beleidsagenda. Naast bekende thema’s als leefbaarheid, veiligheid, armoede, eenzaamheid en sociale cohesie, dienen zich nieuwe uitdagingen aan. De verduurzaming van woningen en de transitie naar aardgasvrij lenen zich bij uitstek voor een wijkgerichte aanpak. Maar ook de zorg over ongelijkheid op de woningmarkt, in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, over toenemende concentraties van kwetsbare bewoners (‘verwarde personen’) en de opkomst van ondermijnende criminaliteit zijn vraagstukken die neerslaan in kwetsbare wijken en buurten.

  In veel wijken gaat het slechter dan een aantal jaar geleden, ondanks de economische voorspoed. Dat vindt het LSA niet te verteren. Het is tijd voor aandacht voor de kwetsbare wijken!

  Vooruit met de wijk!

  Met inspirerende sprekers, excursies en praktijkvoorbeelden geven we invulling aan wijkvernieuwing nieuwe stijl. Het congres is interessant voor iedereen die actief of betrokken is bij wijkaanpak: beleidsmakers, bestuurders en raadsleden, vertegenwoordigers van woningcorporaties, bewonersorganisaties en bottom-up initiatieven, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, politie en justitie, ontwikkelaars en bouwers, financiers, adviesbureaus en kennisorganisaties.

  Essay

  Het LSA heeft het afgelopen jaar, verspreid over 5 regio’s, met meer dan 100 betrokkenen gesproken over nieuwe perspectieven op de wijkaanpak. De resultaten van deze gesprekken worden gebundeld en geanalyseerd in een essay. Dit essay bieden we tijdens het congres aan.

  Programma

  10:00-10:30 Inloop met koffie en thee
  10:30-12:00 Plenair programma:– De urgentie en kansen van wijkvernieuwing, door Roeland van der Schaaf, wethouder gemeente Groningen

  – Succesfactoren voor effectieve wijkvernieuwing op basis van twee recent uitgevoerde studies, door Matthijs Uyterlinde, Platform31 en  Harrie Bosch, voorzitter van LSA Bewoners

  – Reflectie op de onderzoeken: wat staat ons te doen? door Paul Schnabel, Universiteit Utrecht en voormalig directeur Sociaal Cultureel Planbureau

  – Gesprek tussen sprekers en zaal o.l.v. de dagvoorzitter

  12:00-12:45 Lunch
  12:45-14:15 Deelsessies & excursies ronde 1

  Alle tien de deelsessie vinden in beiden ronden plaats. Je kiest jouw deelsessies bij binnenkomst van het congres.

  1. Excursie Selwerd: Gezondheid als drager van wijkvernieuwing en verduurzaming: brede benadering gezond, sociaal en duurzaam leefklimaat o.l.v. de gemeente Groningen
  2. Excursie Indische buurt en De Hoogte: Bewoners organiseren zelf wijkvernieuwing en zorg samen met partijen in de wijk. Het uitgangspunt is de nieuwe generatie, het kind staat centraal o.l.v. de gemeente Groningen
  3. Excursie Oosterparkwijk, een wijk met een lange geschiedenis in wijkaanpak. Met de nieuwe coöperatieve wijkraad blikken we terug en vooruit o.l.v. de gemeente Groningen
  4. Samensturen in de wijk: bewoners als partner in wijkaanpak en -vernieuwing, o.l.v. LSA Bewoners
  5. Community building: nieuwe vormen voor ontmoeting, contact en verbinding, o.l.v. LSA Bewoners
  6. Verduurzamen met de wijk, hoe kunnen bewoners meewerken en meedelen in de verduurzamingstransities? O.l.v. Platform31
  7. Ondermijnende criminaliteit: aanpak van de voedingsbodem van een schaduwmaatschappij, o.l.v. Platform31 i.s.m. Nationaal Programma Rotterdam Zuid
  8. Onderwijs: gezamenlijk gelijke kansen creëren voor jong tot oud, o.l.v. Platform31 i.s.m. Nationaal Programma Rotterdam Zuid
  9. Van gemengde naar inclusieve wijk: transformaties in het sociaal domein, o.l.v. Platform31
  10. Succesfactoren van leefbare wijken: verdieping op ochtendprogramma aangevuld met eerste inzichten uit nieuw onderzoek: ‘succesfactoren van goed scorende wijken’, o.l.v. Platform31

  14:15-14:30 Pauze en wissel
  14:30-16:00 Deelsessies & excursies ronde 2
  16:00-16:15 Inloop bij talkshow en uitloop voor deelnemers die naar huis gaan
  16:15-18:30 Talkshow Het Gesprek inclusief walking dinner

  Tijdens de Talkshow gaan in drie ronden een aantal gasten in gesprek met de dagvoorzitter en de zaal over actuele thema’s. Tussen de ronden door zetten we discussie door aan de deelnemerstafels en serveren we een walking dinner.

  – De Nieuwe Verscheidenheid: richtingen voor beleid, met Godfried Engbersen, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

  – Wijkvernieuwing 15 jaar later: de Akbarstraat, met Felix Rottenberg, documentairemaker ‘Akbarstraat 15 jaar later’ en onafhankelijk opiniemaker

  – Waar hebben we elkaar (niet) nodig? met onder andere Roeland van der Schaaf, wethouder Groningen en Harrie Bosch, voorzitter LSA bewoners

  Op de hoogte blijven? Word lid van onze nieuwsbrief of volg ons via Facebook of Twitter.

  Aanmelden

  Het maximum aantal deelnemers voor het congres ‘Vooruit met de wijk!’ is helaas al bereikt. We werken nu met een wachtlijst. Vul het formulier in op de website van Platform 31 voor een plekje op de wachtlijst. Je hoort uiterlijk 1 oktober of u kunt deelnemen.


  Meer lezen

  Lees Aandacht voor kwetsbare wijken

  Lees  Geef bewoners de regie over de energietransitie

  Lees  “Er moet iets gebeuren in deze wijk, anders wordt het een getto”

 • Meer van onze leden

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster-Stroobos heeft een generatiehuis opgericht in het voormalige schoolgebouw van het ...

  Lees meer >
  Hart voor de K-buurt

  Hart voor de K-buurt

  In Amsterdam Zuidoost Samen is een brede coalitie van Amsterdammers uit de K-buurt (metrostation Kraaiennest) ...

  Lees meer >
  Stichting De Meevaart

  Stichting De Meevaart

  In De Meevaart staan meedoen, elkaar ontmoeten, leren, jezelf verder ontwikkelen en het in de praktijk brengen van ...

  Lees meer >