Evenementen

 • Op 11 oktober kwamen tijdens het landelijke congres Vooruit met de wijk! ruim 300 mensen samen om met elkaar op zoek te gaan naar de wijkvernieuwing 3.0. Mensen die willen werken aan weerbare wijken. Het was een dag vol inspiratie, kennis en ontmoetingen. Was je er niet, maar ben je wel op zoek naar inspiratie over de hernieuwde wijkaanpak?  Kijk dan (delen van) het congres terug, bekijk de presentaties en lees de essays!

  Ochtendprogramma

  Wethouder Roeland van der Schaaf (gemeente Groningen) gaat in op de urgentie en kansen van wijkvernieuwing. Hij neemt je mee in zijn visie op de wijkaanpak en vertelt hoe de wijkaanpak van de gemeente Groningen werkt. “In het Regeerakkoord komt het woord wijkaanpak helaas nog niet voor. Wij believers moeten aan het Rijk duidelijk maken dat investeren in onze wijken noodzakelijk is.”
  Matthijs Uyterlinde (Platform31) schetst op basis van zijn essay Naar een wendbare wijkaanpak kansen en uitdagingen voor de wijkaanpak van vandaag. “Sinds 2012 is de leefbaarheid in veel kwetsbare wijken achteruit gegaan. Dit loopt samen met de decentralisaties en economische crisis.” Harrie Bosch (LSA) reageert op Matthijs, naar aanleiding van het essay Tussen territoriumdrift en burgerkracht dat LSA publiceerde over de toekomst van de wijkaanpak. ”Voor een weerbare wijkaanpak is een grenzeloze manier van kijken nodig.”
  Paul Schnabel (voormalig directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau) reflecteert op beide essays en gaat in op de vraag: wat staat ons te doen? Vanuit zowel de onderzoeken van het SCP als zijn nieuwe boek: Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht deelt hij zijn inzichten over het belang van wijkaanpak. “Veel van de plannen worden gemaakt en uitgevoerd door mensen die niet uit die wijken komen, de taal niet spreken en de cultuur niet snappen. Dat werkt niet.” 

  Talkshow

  Ronde 1: Godfried Engbersen (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) bracht vanuit de WRR in mei 2018 de verkenning De Nieuwe Verscheidenheid uit, over toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland. Engbersen gaat samen met deelnemers in op de conclusies en de beleidsrichtlijnen die voortkomen uit deze verkenning. “Bij grotere diversiteit trekken mensen zich vaker terug zoals schildpadden. Er ontstaan minder sociale cohesie. Hoe creëer je dan samenhang?”
  Ronde 2: Felix Rottenberg (programmamaker) maakte in 2002 een drieluik documentaire over de Akbarstraat in de wijk Amsterdam-West. Vijftien jaar later keert hij terug om dezelfde en nieuwe mensen in beeld te brengen. Op basis van een aantal fragmenten uit deze, nog uit te komen, documentaire gaat Rottenberg samen met deelnemers in op aanknopingspunten voor actie.  “Ik erger me aan de grote armoede in innovatiekracht van samenlevingsopbouw.”
  Ronde 3: In gesprek met onder andere wethouder Roeland van der Schaaf van de gemeente Groningen, Harrie Bosch voorzitter LSA Bewoners en andere deelnemers. Na een hele dag in het teken van Vooruit met de wijk! maken de aanwezigen de balans op .LSA is blij dat kwetsbare wijken weer op de agenda staan. En we gaan ons hard maken voor deze actiepunten voor een weerbare wijkaanpak!

  Presentaties

  Ochtendprogramma
  Excursies en deelsessies
  1. Selwerd (pdf, 4,8 MB)
  2. Indische buurt/De Hoogte (pdf, 5 MB)
  3. Oosterparkwijk: De Coöperatieve Wijkraad, Zeggenschap in de buurt (pdf)
  4. Samensturen in de wijk: Bewoners als partner in wijkaanpak en -vernieuwing (pdf, 1,9 MB)
  5. Asset Based Community Development als motor voor de wijkaanpak (pdf, 2,6 MB)
  6. Aardgasvrije wijken van en voor bewoners (pdf, 1 MB)
  7. Ondermijnende criminaliteit als wicked problem: Aanpak van de voedingsbodem van een schaduwmaatschappij: bijdrage BZK (pdf, 0,6 MB), Groningen (pdf, 0,3 MB) en Nationaal Programma Rotterdam Zuid (pdf, 1,9 MB)
  8. Onderwijsachterstanden, een wijkprobleem? (pdf, 1,5 MB)
  9. Inclusieve wijken, niet van het sociaal domein alleen (pdf, 1,8 MB)
  Talkshow
  Logo
  Meer lezen

  Lees Aandacht voor kwetsbare wijken

  Lees  Geef bewoners de regie over de energietransitie

  Lees “Om los te kunnen laten hebben ambtenaren andere competenties nodig”

  Lees  “Er moet iets gebeuren in deze wijk, anders wordt het een getto”

 • Meer van onze leden

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster-Stroobos heeft een generatiehuis opgericht in het voormalige schoolgebouw van het ...

  Lees meer >
  Hart voor de K-buurt

  Hart voor de K-buurt

  In Amsterdam Zuidoost Samen is een brede coalitie van Amsterdammers uit de K-buurt (metrostation Kraaiennest) ...

  Lees meer >
  Stichting De Meevaart

  Stichting De Meevaart

  In De Meevaart staan meedoen, elkaar ontmoeten, leren, jezelf verder ontwikkelen en het in de praktijk brengen van ...

  Lees meer >