Evenementen

 • Op vrijdag 23 april 2013 organiseerden het LSA samen met de O.K.B.Z. een regionale praktijkdag in de wijk Oud Krispijn in Dordrecht. We werden hartelijk ontvangen in wijkgebouw De Koloriet, het nieuwe onderkomen van de ‘Oud Krispijn Bewoners Zelforganisatie’ (O.K.B.Z.). 

  Van bewoners en (ex-)bestuurders kregen wij deze dag van alles te horen over het proces van grootschalige herstructurering die het afgelopen decennia  in deze wijk heeft plaatsgevonden. Vanwege de slechte kwaliteit van woningen en woonomgeving, sociale problematiek, werkloosheid, overlast en criminaliteit startten gemeente en woningcorporaties in 2000 het project ‘Oud Krispijn Vernieuwt’. Dit jaar loopt dit project af en is het doel van het project bereikt, namelijk de leefbaarheid verbeteren en de woningen en woonomgeving een enorme impuls geven.

  Verschillende sprekers kwamen deze dag aan het woord. Allen hebben het herstructureringsproces, met het daarbij horende sociale programma, vanuit verschillende posities en tijdsperspectieven belicht. Zo vertelde Jan Robberegt, voormalig wijkmanager van de gemeente, vooral over de beginfase van de herstructureringsplannen en gaf Daan Vogelezang op zijn beurt, als oud bestuurslid van het OKBZ, het perspectief vanuit de actieve bewoners. Bert Sekeris,  voormalig projectmanager van ‘Oud Krispijn Vernieuwt’, vertelde over zijn verbindende rol tussen verschillende partijen met verschillende belangen. Hij had als manager van dit project een duidelijk beeld van wat corporaties en bewoners wilden en kon deze verschillende perspectieven goed vertalen naar het stadsbestuur en ambtenarenapparaat.

  Zoals gebruikelijk bij de regionale praktijkdagen van de LSA waren er deze dag door bewoners verschillende rondleidingen door de wijk georganiseerd. Op deze manier konden bezoekers van de wijk de veranderingen van het afgelopen decennia met eigen ogen aanschouwen; mooi opgeleverde huizen, straten en pleinen, maar ook ontstond tijdens het wandelen de gelegenheid om sociale opgaven voor de wijk te bespreken. Interessant gegeven is dat na de herstructurering, en mede ingegeven door grote bezuinigingen, het geld voor de sociale agenda nagenoeg op is.

  Sanne Voncken, projectleider wijkbeheer van de gemeente Dordrecht, gaf een overzicht van de situatie hoe de wijk er nu voor staat. Hoewel het op gebied van leefbaarheid niet te vergelijken is met de situatie van 10 jaar terug en dat het op vele terreinen verbeterd is,  geeft ze aan dat de wijk er nog niet is. Ze spreekt aan het publiek de hoop uit dat Oud Krispijn ooit van aandachtwijk een reguliere wijk kan worden. Een aantal bezoekers van de dag zetten vraagtekens bij, deze uitspraak en vragen zich af wat dan eigenlijk een reguliere wijk is? Sanne Voncken legt uit dat op dit moment in de wijk nog veel moeilijkheden bestaan met de zelfredzaamheid van bewoners, het beheren en exploiteren van het wijkgebouw en problematiek rondom opvoeding en leefbaarheid. Dit levert voor de gemeente en welzijnsorganisaties meer uren opbouwwerk op dan voor andere wijken. Ook worden er meer sociale programma’s in het leven geroepen. Wanneer deze extra uren  niet meer nodig blijken te zijn, dan is ook Oud-Krispijn voor de gemeente ‘een gewone, reguliere wijk’ geworden.

  Onder begeleiding van Jan Ottevanger bestudeerden we in de middag gezamenlijk de toekomst voor deze wijk. En ter afsluiting van de dag gaf oud minister Ella Vogelaar de bewoners een peptalk om het O.K.B.Z. kracht en energie bij te zetten. Een oproep om door te gaan en zich met zoveel passie te blijven zitten als tijdens de herstructurering.

  Aan de hand van wat quotes nemen we je nog eens mee naar deze bijzondere dag.

  Toen ik in de wijk kwam werken waren er twee bewonersorganisaties actief; de BOK en de BOOK. Om ze te laten samenwerken hadden we een psycholoog ingehuurd maar die bleek nog gekker dan de rest van de wijk.

  (Jan Robberegt/ voormalig wijkmanager)

  De 3 woningcorporaties, die zich op unieke wijze georganiseerd hadden in een V.O.F., wilden de grote renovaties gaan doorvoeren in de wijk, maar belangrijk was allereerst om het vertrouwen van bewoners in de overheid terug te winnen. Die vertelden ons telkens: ‘ga nou eerst eens de veiligheid aanpakken’. Er werd vervolgens besloten dat bewoners echt betrokken werden in het herstructureringsproces en medezeggenschap kregen over het sociale beleid.

  (Jan Robberegt/ voormalig wijkmanager)

  De bewoners hebben een sociaal programma afgedwongen, ‘1 gulden voor fysiek, betekende 1 gulden voor sociaal’.

  (Bert Sekeris, projectmanager ‘Oud Krispijn Vernieuwt’)

  We zaten met 100 man op de publieke tribune en vroegen allemaal spreekrecht aan. Doordat we zo actief waren kwam het benzinestation er dan ook niet. We waren als bewonersgroep heel erg betrokken bij alles wat er gebeurde”

  (Daan Vogelezang/ OKBZ)

  Ook van de ambtenaren eisten we dat ze begaan waren met onze wijk, zonder Krispijn-besef werd je weggebonjourd. Dat gebeurde bijvoorbeeld met een wijkagent.

  (Daan Vogelezang, OKBZ)

  Toen er geen geld was vrijgemaakt voor ‘sociaal’, toen kwamen we gewoon niet meer en dan konden ze niets.  Was er goedkeuring voor onze plannen, dan zaten we zo weer om de tafel met de gemeente.

  (Daan Vogelzang, OKBZ).

  De verhouding was in die tijd ‘heb jij een probleem als corporatie? Dan hebben wij dat als gemeente’. We deden alles samen en in overleg …. we werkten samen op de Brouwersdijk, de bewoners konden ons hier ook altijd vinden.

  (Bert Sekeris, projectmanager ‘Oud Krispijn Vernieuwt’)

  Als er nog steeds een Antillianen probleem is in de buurt, zij het in mindere mate, hoe komt het dan dat er nog geen Antillianen in de bewonersvereniging zitten?

  (opmerking uit bezoekend publiek)

  We kunnen erg moeilijk een afspiegeling vormen van de wijk als bewonersorganisatie. Dit komt mede doordat mensen met een andere achtergrond niet zo goed kunnen tegen onze vergadercultuur.  Dat doen zij anders. Wij hebben contact via de sleutelfiguren, die lichten wij in en betrekken we er dus apart bij. Eerlijker en leuker kan ik het niet maken.

  (Arie van Zanten, OKBZ, dagvoorzitter)

  Je kon hier met 0 punten terecht in de wijk, dus je hoefde niet lang als woningzoekende ingeschreven te zijn. De mensen kozen dus niet bewust voor deze wijk om in te gaan wonen, maar konden hier gewoon meteen terecht. Dat trok een bepaalt soort mensen aan.

  (Bert Sekeris, projectmanager ‘Oud Krispijn Vernieuwt’)

  Niet alles lukt ons hoor als bewonersorganisatie, kijk maar op het trottoir voor de deur. Daar staat zo’n hekje [zodat je er niet kan fietsen], maar ligt er een beetje sneeuw,  dan ga je zo op je snavel.. dat ding had niet gehoeven.

  (Arie van Zanten, OKBZ, dagvoorzitter)

  Het beste wat corporaties en gemeente kunnen wensen is een sterke bewonersorganisatie. Wij zeggen altijd: ‘je moet van te voren zeuren en niet achteraf’.

  (Arie van Zanten, OKBZ, dagvoorzitter)

  Als we nu zouden zien dat 100 bewoners uit Oud Krispijn protesteren tegen een maatregel vanuit de gemeente, dan wrijf ik in mijn handen… niet omdat ze het met ons oneens zijn, maar omdat er 100 actieve bewoners zijn met een mening, dan hebben we een reden om het samen op te pakken.

  (Sanne Voncken/ projectleider wijkbeheer

  Oud Krispijn krijgt nu geen voorkeursbehandeling meer, maar we laten de wijk niet los. Ik daag de O.K.B.Z. uit haar bewonersorganisatie in te richten op de toekomst.

  (Rinette Reynvaan, wethouder)

  Toen ik aan kwam als gebiedsmanager vanuit de gemeente, was het eerste dat ik van de bewoners uit Oud Krispijn hoorde dat ze nu eens een jaar niet negatief in de krant wilden staan. Elke week was het wel weer raak.

  (Jan Robberegt)

  Vooral de initiatieven van de bewoners beklijven, niet de programma’s vanuit de organisaties. Bewoners moeten het doen, die moeten ook het wijkgebouw gaan omarmen en zeggen ‘dit is ons gebouw’.

  (Opmerking vanuit bezoekend publiek)

  We moeten elkaar in deze tijden niet de put in praten. Het is geen zaak van simpelweg ‘over de schutting gooien’ van overheidstaken en dat ‘de bewoners het nu maar zelf moeten doen’. Er moet van twee kanten iets veranderen, dus je moet samen het gesprek voeren.  We moeten deze tijd juist aangrijpen om samen nieuwe initiatieven te ontplooien… wat willen we met elkaar in de wijk?

  (Ella vogelaar, ex-minister)

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >