Evenementen

 • De wijk doet er weer toe! We ontdekken de schaal van de wijk weer als de plek waar we maatschappelijke uitdagingen het hoofd kunnen bieden. Jarenlang was er weinig landelijke aandacht voor wijken, laat staan dat er in geïnvesteerd werd. De samenwerking die voorheen in de wijkaanpak werd opgebouwd is helaas niet overal overeind gebleven. Maar de wijk is weer terug van weggeweest! Met opgaves als de energietransitie, de invoering van de omgevingswet, de focus op de sociale basis is het tijd voor nieuwe een creatieve vormen van wijkaanpak.

  Deze bijeenkomst heeft al plaatsgevonden. Het verslag komt gauw online. Geen bijeenkomsten missen en elke maand een overzicht in je mail? Aanmelden voor nieuwsbrief kan hier. Hieronder zijn de lezingen van Anke van Hal en Tom Goodwin in de vorm van 2 podcast terug te luisteren.

  Aflevering 1: wijkontwikkeling & energietransitie met Anke van Hal

  De eerste aflevering gaat over de energietransitie & wijkontwikkeling. We horen steeds vaker dat de energietransitie behalve een technische opgave ook een sociale opgave is. Naast een opgave is het ook juist een kans om samen te werken en te investeren in de ontwikkeling van de wijk. Hoogleraar Anke van Hal deelde haar kennis, die ze onder andere baseert op voorbeelden uit Canada.

   

  Aflevering 2: wijkeconomie waar de lokale gemeenschap van profiteert

  In de tweede aflevering hoor je Tom Goodwin, die uitlegt hoe ‘ankerinstituties’ zoals gemeente, woningcorporaties, ziekenhuizen en scholen kunnen bijdragen aan opbouw en behoud van lokale welvaart. En dat in samenwerking met bewoners en MKB? Aan het einde van deze aflevering snap je wat community wealth building is en waarom de wijk baat heeft bij deze economische strategie.

   
   

   

   
   
   
   
   
   

  Dit stond op het programma tijdens de bijeenkomst

  10:00 – 10:30 uur ontvangst in het Het Klooster, Afrikaanderplein 7 (Rotterdam)

  10:30 – 12:15 uur Gemeenschappelijk gedeelte
  Energietransitie als vliegwiel voor wijkontwikkeling – Hoogleraar Anke van Hal
  We horen steeds vaker dat de energietransitie behalve een technische opgave ook een sociale opgave is. Naast een opgave is het ook juist een kans om samen te werken en te investeren in de ontwikkeling van de wijk. Lees hier ook een interview met haar over de succesfactoren voor duurzaamheid in het Aedes magazine.
  Community Wealth Building – Centre for Local Economic Strategies (UK)
  Hoe kunnen ‘ankerinstituties’ zoals gemeente, woningcorporaties, ziekenhuizen en scholen bijdragen aan opbouw en behoud van lokale welvaart in samenwerking met bewoners en MKB? benieuwd wat Community Wealth Building is? Bekijk hier een interessant filmpje over dit onderwerp.

  12:15 – 13:00 uur Lunchen en netwerken

  13:00 – 14:15 uur Verdiepingsgedeelte met workshops en wandeling:
  Op pad met de Afrikaanderwijk Coöperatie: wijkeconomie
  Door in te zetten op het talent in de wijk zwengelt de Afrikaanderwijk Coöperatie de wijkeconomie aan. Juist de mensen die niet snel een plek vinden op de arbeidsmarkt kunnen hier ondernemen en aan de slag. Zij vormen de motor voor de ontwikkeling van de wijk.
  Bouwen aan ‘Agenda Wijk’
  De herwaardering van de wijk als schaalniveau. De wijk als plek waar we hedendaagse uitdagingen het hoofd bieden. Maar hoe geven we daar handen en voeten aan? Welke coalities moeten we smeden? Op welke kansen moeten we inspringen. Samen bouwen we aan een nieuwe agenda voor de wijk.

  14:15 uur Dagafsluiting met terugblik en opstellen nieuwe agenda voor de wijk.

  14:45 uur Borrel & netwerken.

  Deze bijeenkomst heeft al plaatsgevonden. Geen bijeenkomsten missen en elke maand een overzicht in je mail? Aanmelden voor nieuwsbrief kan hier. 

 • Meer van onze leden

  Stichting Kleinbedrijf

  Stichting Kleinbedrijf

  De Stichting Kleinbedrijf stelt zich ten doel een 'ondernemerschapsmodel' te ontwikkelen dat voldoet aan 3 ...

  Lees meer >
  Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier

  Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier

  De leefbaarheid in de wijk Achtse Barrier, Eindhoven, in de ruimste zin van het woord, te analyseren, te ...

  Lees meer >
  DriveToConnect

  DriveToConnect

  DriveToConnect zet zich in voor het realiseren van een inclusieve samenleving en brengt daarvoor "Mensen en ...

  Lees meer >