Evenementen

 • We gaan stoppen met aardgas. Niet morgen, maar wel al snel. In 2050 om precies te zijn. Een alternatieve warmtevoorziening per wijk realiseren, vraagt om een goed plan en keuzes maken. Iedere gemeente moet uiterlijk in 2021 een warmtevisie en -transitieplan hebben geformuleerd. Tegelijkertijd ontstaan er bewonersinitiatieven, die eigen plannen maken om hun buurt of wijk van het aardgas af te halen. Maar hoe verhouden de plannen van bewoners zich tot de verantwoordelijkheden van gemeenten

  Voor een gedragen besluit is vertrouwen van inwoners van een buurt of wijk van groot belang. Hoe stroken de democratische beslissingen van de gemeente met de wensen van bewonersinitiatieven? Hoe kunnen gemeenten en bewoners samenwerken om tot een gedragen gasvrije oplossing voor de buurt te komen? Over die vragen gaat het in deze kennissessie.

  Tijdens deze kennissessie gaan we in op welke partij wat beslist in het proces naar aardgasvrij. We bekijken hoe gemeenten samen met burgerinitiatieven vorm kunnen geven aan nieuwe warmtevoorzieningen. Wat betekent dit voor besluitvorming bij een nieuwe warmtevoorziening, en ook welke andere mogelijkheden zijn er en hoe kan dit werken bij een burgerinitiatief?

  Aanmelden via deze link

  Voor wie?

  Deze sessie is interessant voor:

  • Bewonersinitiatieven die bezig zijn met een alternatieve warmtevoorziening voor de buurt
  • Gemeenteambtenaren die werken aan een warmtevisie en transitieplan
  • Raadsleden van gemeenten waar bewonersinitiatieven actief zijn

  Kom vooral samen!

  Deelname is kosteloos. Meld je middels onderstaande formulier aan. Er zijn 30 plekken beschikbaar. Aangemeld maar kun je toch niet komen? Laat het ons tijdig weten, dan kan een ander in jouw plaats deelnemen.

  Aanmelden via deze link

  Deze kennissessie is de eerste van een serie van drie. Sessie twee en drie gaan respectievelijk over het organiseren van de samenwerking tussen gemeente en initiatief, en over mogelijke organisatievormen voor een warmtebedrijf met lokale zeggenschap. Dit is een evenement van HIER.


  “Actieve bewoners kunnen echt het verschil maken”

  Het LSA organiseerde eerder een bijeenkomst over energietransitie. 

  De energietransitie is een grote uitdaging. We moeten van het gas af en overstappen naar duurzame energiebronnen. Die technische operatie is niet los te zien van de sociale opgave die bij de transitie komt kijken. Maar wat staat er nu precies in het klimaatakkoord? En waar kun je in je buurt nú al mee beginnen? Drie experts beantwoordden deze vragen. Eén ding is duidelijk: actieve bewoners kunnen echt het verschil maken. Lees door.

 • Meer van onze leden

  Stichting Kruiskamp Ons Buurtje

  Stichting Kruiskamp Ons Buurtje

  Stichting Kruiskamp Ons Buurtje zet zich in om de buurt te verbeteren. Hoe doen ze dat ? Betrokken ...

  Lees meer >
  Collectief Stedenwijk Midden

  Collectief Stedenwijk Midden

  Het Collectief Stedenwijk Midden in Almere organiseert activiteiten voor en door de buurtbewoners, om een fijne ...

  Lees meer >
  Stichting Zeebuurt Harderwijk

  Stichting Zeebuurt Harderwijk

  De Stichting Zeebuurt Harderwijk  brengt bewoners/instanties en ondernemers bij elkaar om leebaarheid en veiligheid ...

  Lees meer >