Evenementen

 • We gaan stoppen met aardgas. Niet morgen, maar wel al snel. In 2050 om precies te zijn. Een alternatieve warmtevoorziening per wijk realiseren, vraagt om een goed plan en keuzes maken. Iedere gemeente moet uiterlijk in 2021 een warmtevisie en -transitieplan hebben geformuleerd. Tegelijkertijd ontstaan er bewonersinitiatieven, die eigen plannen maken om hun buurt of wijk van het aardgas af te halen. Maar hoe verhouden de plannen van bewoners zich tot de verantwoordelijkheden van gemeenten

  Deze bijeenkomst heeft al plaatsgevonden.

  Voor een gedragen besluit is vertrouwen van inwoners van een buurt of wijk van groot belang. Hoe stroken de democratische beslissingen van de gemeente met de wensen van bewonersinitiatieven? Hoe kunnen gemeenten en bewoners samenwerken om tot een gedragen gasvrije oplossing voor de buurt te komen? Over die vragen gaat het in deze kennissessie.

  Tijdens deze kennissessie gaan we in op welke partij wat beslist in het proces naar aardgasvrij. We bekijken hoe gemeenten samen met burgerinitiatieven vorm kunnen geven aan nieuwe warmtevoorzieningen. Wat betekent dit voor besluitvorming bij een nieuwe warmtevoorziening, en ook welke andere mogelijkheden zijn er en hoe kan dit werken bij een burgerinitiatief?

  Voor wie?

  Deze sessie is interessant voor:

  • Bewonersinitiatieven die bezig zijn met een alternatieve warmtevoorziening voor de buurt
  • Gemeenteambtenaren die werken aan een warmtevisie en transitieplan
  • Raadsleden van gemeenten waar bewonersinitiatieven actief zijn

  Deze kennissessie is de eerste van een serie van drie. Sessie twee en drie gaan respectievelijk over het organiseren van de samenwerking tussen gemeente en initiatief, en over mogelijke organisatievormen voor een warmtebedrijf met lokale zeggenschap. Dit evenement van HIER heeft al plaatsgevonden.

  “Actieve bewoners kunnen echt het verschil maken”

  De energietransitie is een grote uitdaging. We moeten van het gas af en overstappen naar duurzame energiebronnen. Die technische operatie is niet los te zien van de sociale opgave die bij de transitie komt kijken. Maar wat staat er nu precies in het klimaatakkoord? En waar kun je in je buurt nú al mee beginnen? Drie experts beantwoordden deze vragen. Eén ding is duidelijk: actieve bewoners kunnen echt het verschil maken. Lees door.


  Krijg een bericht als er nieuwe bijeenkomsten zijn

  We sturen je met plezier het hele jaar nieuws over LSA. Zo zie je wat voor een moois bewonersinitiatieven bereiken.
  Hier abonneer je je op onze nieuwsbrief.

  Ik wil ook lid worden!

  Wees welkom! Je kunt je hier aanmelden als lid van LSA of onze vriend worden.

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >