Evenementen

 • Hou het lokaal is een pleidooi voor schaalverkleining, voor ontschotting en voor samenwerking. De Arnhemse invulling hiervan zagen we op 27 mei bij Buurtbedrijf Diagonaal tijdens de themadag Hou het lokaal. Ruim 40 actieve bewoners en professionals kwamen naar Arnhem voor een kijkje in de keuken. In verschillende workshops en interactieve rondleidingen werd gesproken over aspecten van lokaal maatwerk, zoals ontschotten van geldstromen, het Right to Challenge en de aanpak van de gemeente: Van Wijken Weten.

  Hou het lokaal ArnhemSamen met je buurman kan je veel bereiken. Dat bewijzen Freddy en Gerrit wanneer ze alle activiteiten en projecten van Diagonaal beschrijven. “De fysieke ruimte is de basis geweest. Van daaruit konden we starten. Er zijn inmiddels 40 vrijwilligers actief bij Diagonaal. En de studenten in het leerwerkbedrijf komen bijna allemaal uit de wijk.” Buurtbedrijf Diagonaal heeft 4 producten: meerdere hectaren park, sport, zorg en het leerwerkbedrijf. Diagonaal houdt deze producten niet geschieden en pleit voor het afbreken van de hokjes, voor ontschotting. “Toen we het beheer van het park overnamen, hebben we de hekken weggehaald en het letterlijk ontschot.”
  De verschillende teamleden van Diagonaal kregen tijdens het voorstellen een voorwerp dat bij hun functie past. Lovijah leidt de sportactiviteiten en kreeg een voetbal. Edwin is de man van de buitenruimte en kreeg een hark en schep.

  Interactieve rondleidingen

  Hou het lokaal ArnhemIn het ochtendprogramma kregen we een interactieve rondleiding langs drie thema’s. We startten in de kruidentuin met het thema gebruik van openbare ruimte. Initiatiefnemer Edwin: “Gemeente en bewoners wilden van deze ruimte een gebruikspark maken met activiteiten voor de wijk. De basis is samen aan de slag gaan. Dat werkt want enthousiaste mensen, een buurtplan en een budget maken het samen tot een succes.”
  Met het speelbos wordt ruimte gecreëerd. Er staan geen speeltoestellen in maar een blote voeten pad, een doolhof en een paddenpoel. Het ontwerp is samen met de buurt gemaakt. De rondleiding eindigt bij de Oosthof, een voormalige peuterschool. Dit moet de fysieke ontmoetingsplek voor de wijk worden. De initiatiefnemers hebben het pand geopend voor activiteiten van wijkbewoners.

  Groen verbindt

  In het middagprogramma gingen we aan de slag. De vraag ‘hoe kunnen we ons binnen Diagonaal laten inspireren door de boerengemeenschap?’ werd gesteld. De boerengemeenschap bestaat uit echte doeners die zorgen voor elkaar, dicht bij de natuur staan en geld een andere waarde toekennen. Dat inspireert: “we moeten niet zo meer zo veel overleggen, dat kost ontzettend veel tijd. Meer doen en minder praten!”

  Vragen uit de praktijk

  Hou het lokaal ArnhemDiagonaal heeft ook een grote impact op de wijk met het leerwerkbedrijf. Bewoners met verschillende achtergronden vinden er een plek om samen een bedrijf te vormen dat op diverse terreinen in de wijk actief is en het verschil maakt. Studenten in het leerwerkbedrijf zijn niet zomaar een stagiaire. Ze vormen het bedrijf en meerwaarde voor de wijk. De diversiteit aan mensen en opleidingen zorgt voor een bijzondere dynamiek. “Het is toch belachelijk dat de meeste studenten vanuit de opleiding opdrachten verzinnen voor de praktijk, terwijl de praktijk van de wijk zoveel concrete vragen en uitdagingen heeft”, vertelde een van de deelnemers.

  Diagonaal heeft te maken met een wereld die in hokjes denkt. Maar dit buurtbedrijf past niet binnen de bestaande hokjes. En daar hebben ze last van. Verschillende partijen maken graag gebruik van de diensten van Diagonaal. Zonder daarbij de benodigde middelen over te dragen. Diagonaal voldoet net niet aan de eisen om zelf (onder)aannemer te worden en bundelt zijn krachten. Drie leerwerkbedrijven in Arnhem werken samen in een aanbesteding om het gesprek met de gemeente te openen.

  Alle potjes op een grote hoop

  Hou het lokaal ArnhemDiagonaal is goed in ontschotten. Alle producten en diensten lopen in elkaar over en de vrijwilligers hebben geen afgebakende rol. Met Paul Beltman, wijkambtenaar van Wijken Weten in Arnhem, bespraken we of dit ook kan met de geldstromen. Alle potjes op een grote hoop in plaats van het te labelen. In Arnhem zijn wijkteams leefomgeving die bepalen hoe een groot deel van het overheidsbudget in de wijk besteed wordt. Dat blijkt een hele kluif. Het is moeilijk om te achterhalen hoeveel geld er precies voor de wijk beschikbaar is. En veel van het budget lijkt ook vast te liggen in bestaande afspraken.

  Recht om uit te dagen

  IMG_0022Over het gebruik van Right to Challenge (RTC) bij een aanbesteding leidde Daan de Bruijn (organisatie-adviseur Movisie) een workshop. Er blijken meerdere definities en toepassingen van het RTC mogelijk. Het gaat over bewoners die meer ruimte krijgen van de gemeenten op het gebied van eigenaarschap, zeggenschap en uitvoering van publieke taken. Door het overdragen en inzichtelijk maken van budgetten en de aanbesteding van gemeentelijke taken zo vormgeven dat bewoners ook een rol kunnen spelen.

  De deelnemers zijn het eens dat het RTC een nuttig en noodzakelijk instrument is. Het zorgt dat je niet afhankelijk bent van de wijkmanager of het college. Het geeft jou het recht om uit te dagen en de overheid de plicht om jouw challenge serieus te nemen. Het kompas Right to Challenge geeft inzicht hoe diverse buurtinitiatieven en gemeenten omgaan met deze zoektocht naar een nieuw samenspel tussen buurtinitiatief en overheid.

  Radicale omslag gemeente

  Hou het lokaal ArnhemDe gemeente Arnhem heeft het Right to Challenge vastgelegd en zit midden in een radicale omslag. De gemeente wil weten wat er in de wijken leeft en wil weten wanneer ze zelf moet wijken: een stapje opzij zetten om ruimte te geven aan buurtinitiatieven. Daarom is de beleidsnota ‘Van Wijken Weten’ opgesteld. De oude aanpak, beleid en projecten bedenken waarin bewoners laten kunnen participeren, verdwijnt. Het maakt plaats voor pionieren in de samenwerking met bewonersinitiatieven. En de manier waarop kan ik in elke wijk anders zijn. Ambtenaren bepalen niet meer maar denken mee met actieve bewoners.
  Tijdens de zelfgemaakte maaltijd werd nagepraat. “We gaan door een moeilijke periode heen,’ vertelt een LSA-lid. “Wat ik hier in en buiten de workshops heb gehoord, heeft me enorm geïnspireerd. Ik kan weer verder in mijn wijk.”

  Bekijk ook het verslag in tweets via www.storify.com/LSAbewoners/hou-het-lokaal

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >