Evenementen

 • Hoe financieren we zeggenschap en eigenaarschap voor buurten in Amsterdam – Nieuw West. Casus: bestrijden van overlast door ratten door samenwerkende bewoners. Daar komen we 11 maart voor bij elkaar bij de Lucas Community. Aanmelden kan onderaan de pagina. 

  Right to Challenge in regeerakkoord

  In het regeerakkoord spreekt de regering de ambitie uit om het Right to Challenge in zo veel mogelijk gemeenten ingevoerd te krijgen. Het Right to Challenge kent geen strakke definitie, maar het gaat erom dat bewoners taken over kunnen nemen van gemeenten. Dit kan betekenen dat bewoners bepalen hoe een dienst er uit moet zien, dat ze degene aansturen die de taak uitvoert, dat ze deze zelf uitvoeren, of een combinatie hiervan.

   Aan de slag in Amsterdam

  Dat gaat allemaal niet zonder slag of stoot, er valt nog veel te pionieren. Door bewonersinitiatieven, gemeenten en andere instellingen. Zo ook in Amsterdam. Binnen de Lucas Community hebben bewoners en ondernemers (ze noemen zich bewondernemers) zich verenigt in een community om buurtbewoners de mogelijkheid te bieden zichzelf en hun leefomgeving te ontwikkelen. Via wijkeconomie proberen wij de buurt zo te verstevigen dat deze zelf werkgelegenheid, stages en meer ondernemerschap creëert.

  Al een tijd zijn de leden van de community in gesprek over de grootste zorg in de wijk op dit moment: de overlast van ratten. Bewoners zijn bang voor grote gezondheidsrisico’s en ervaren veel overlast. Gesprekken met de gemeente geven het inzicht dat, hoewel de ratten ook de aandacht hebben van stad en stadsdeel, effectieve bestrijding al jaren niet goed gaat. De aanpak van deze plaag vraagt namelijk om een brede integrale aanpak. Aanpakken van het verwaarloosde groen, werken aan gedragsverandering onder bewoners, tegengaan van zwerfvuil en starten met alternatieven voor het plaatsen van gif in de openbare ruimte.

  Kennis genoeg in de community. Bewoners die bioloog zijn, werken in de bestrijding van plaagdieren, kennis hebben van het openbare groen en weten wat er leeft en speelt onder bewoners. Gezamenlijk maakten ze een plan, waarmee ze de gemeente willen overtuigen om de versnipperde aanpak van het probleem in handen van de gemeenschap zelf te geven. Dat zorgt voor meer betrokkenheid, werkervaring en ondernemerschap in de wijk. En vooral: eindelijk een einde aan een hardnekkig en risicovol probleem. De uitnodiging van de Lucas Community: sluit aan bij onze plannen en kijk waar geld, middelen en expertise kunnen worden toegevoegd aan onze plannen.

  11 maart 2019

  We nodigen iedereen uit die bij wil dragen aan mooie oplossingen voor deze casus. GGD, stadsdeel, stad en woningcorporatie krijgen een persoonlijke uitnodiging om aan te sluiten. De eerste helft pluizen we de casus uit – waar zitten de struikelblokken, waar lopen vast? De tweede helft zoeken we naar oplossingsrichtingen. Hoe kunnen we deze casus nou verder brengen. Het voorbeeld van de Wildemanbuurt  dient om het heel concreet te kunnen maken, de oplossingsrichtingen zijn stadsbreed te gebruiken voor de democratiseringsagenda van de gemeente Amsterdam.

  Datum:                11 maart 2019

  Tijd:                      Inloop 18:00 (inc. soep en broodjes) / Start 18.30 /Eind 21.00

  Locatie:               Lucas Community (Notweg 32, 1068 LL Amsterdam)

  Aanmelden

  Deze reeks gespreksrondes organiseert LSA bewoners in samenwerking met NLZVE vanuit het programma Democratie in Actie van de VNG en het Ministerie BZK. Interesse in een gespreksronde in jouw stad of dorp? Mail naar info@lsabewoners.nl

   

 • Meer van onze leden

  Coöperatieve Wijkraad Oosterpark

  Coöperatieve Wijkraad Oosterpark

  Beslissen zoals de wijk zou beslissen, dat is wat de Coöperatieve Wijkraad doet. Want als het gaat over de wijk, ...

  Lees meer >
  Bewonersorganisatie Charlois Zuidrand (BOCZ)

  Bewonersorganisatie Charlois Zuidrand (BOCZ)

  Bewonersorganisatie Charlois Zuidrand bestaat uit een groep bewoners en ondernemers dat zich inzet voor alle ...

  Lees meer >
  Wijkplatform Molenvliet

  Wijkplatform Molenvliet

  Het wijkplatform Molenvliet wil samen met bewoners, gemeente, ondernemers, sportverenigingen en andere partners ...

  Lees meer >