Evenementen

 • Het verhaal van De Kruiskamp – Ons Buurtje is indrukwekkend. Hoe ze met een gigantische vrijwillige inzet vanuit de buurt werken aan een zelfdragende wijk. Een wijk waar er veel wantrouwen is richting instanties. Daarmee is het een bijzondere en soms wat confronterende casus, maar niet compleet uniek. Mede daarom is deze casus interessant voor de gespreksronde Right to Challenge, de lessen zijn heel bruikbaar voor andere plekken in het land.

  Initiatiefnemers van De Kruiskamp – Ons Buurtje schetsen de situatie.

  Een paar jaar geleden waren ze vooral boos. Boos omdat de problemen die werden aangekaart door buurtbewoners, niet opgelost werden. Niet door de gemeente, niet door welzijn, niet door andere instanties. Die problemen varieerden van criminaliteit, tot beperkte activiteiten voor jongeren en nog heel recent; schimmelwoningen. Die boosheid ging overigens ondertussen ook gepaard met een groot wantrouwen richting gemeente, welzijn en instanties. Vanuit bewoners bekeken losten zij immers niets op. Voor de initiatiefnemers van De Kruiskamp – Ons Buurtje sloeg die boosheid om in een nieuwe daadkracht: ‘dan doen we het zelf wel’. En met succes. Want waar organisaties niet vertrouwd werden, zijn deze initiatiefnemers ook gewoon buren. En misschien nog wel belangrijker, broers en zussen en vaders en moeders en dochters en zoons en neven en nichten. Ze zijn aanspreekbaar en onderdeel van de gemeenschap. Dus de activiteiten voor kinderen en jongeren waren voor en door mensen uit de wijk. Ook mensen met ingewikkelde vragen weten de weg naar Ons Buurtje te vinden. Dat neemt soms hele heftige vormen aan, bijvoorbeeld situaties waar er vermoedens zijn van kindermishandeling maar er zonder hulp van Ons Buurtje mensen niet door de bureaucratie heenkomen.

  Vrijwillig of betaald?

  De schaal van activiteiten wordt steeds groter, de initiatiefnemers zijn er gemiddeld misschien wel 20 uur per persoon mee bezig. En doordat ze bijna allemaal ervaring hebben in het sociaal domein of de zorg komen er steeds complexere vragen op hun bordje. Maar ze zien ook dat het zelfoplossend vermogen van de wijk heel sterk is, ze werken aan een zelfdragende wijk. Maar dat kan niet alleen op basis van vrijwillige inzet. Om te werken aan die zelfdragende wijk is er eigenlijk een buurtwerker nodig die dit kan aanjagen, coördineren en faciliteren. Maar dan wel aangestuurd door de wijk, het liefst iemand uit de wijk.  Iemand die de rijkheid aan culturen ziet, en denkt: ‘het maakt niet uit wie je bent, je telt mee, want je bent er één van de Kruiskamp, één van ons’. Dit is in feite de challenge: De Kruiskamp – Ons Buurtje wil het budget dat vooralsnog bij de welzijnsorganisatie ligt voor een buurtwerker overgeheveld krijgen voor een eigen buurtwerker. Met het huidige wantrouwen vanuit de buurt sta je als buurtwerker van de welzijnsorganisatie gelijk met 5-0 achter. Met een buurtwerker ‘van ons’ wordt er op termijn ook gewerkt om dat wantrouwen te verminderen.

   

  Het Right to Challenge binnen de gemeente Den Bosch toegelicht. 

  Er is geen formeel Right to Challenge beleid binnen de gemeente. Er is wel al jaren een maatschappelijk initiatieven fonds, waar met geld, kennis en toegang tot een groot netwerk bewonersinitiatieven sterker gemaakt worden. Daarnaast is er een motie ingediend die vanaf 2020 meer financiële ruimte moet geven om binnen het domein van de WMO de basisinfrastructuur te financieren in buurten en wijken. Het gaat hier dan om substitutie. Met andere woorden, het gaat om bestaande potten met geld voor bepaalde taken, die nu door iemand anders overgenomen worden. Het is dus geen extra geld, maar een andere toewijzing van bestaande budgetten. In feite een right to challenge. Hoe dit precies vorm gegeven moeten worden is nog de vraag. Eén van de obstakels is de omvang en duur van contracten, dat zit nu erg vast. Dus we onderzoeken of we dat flexibeler kunnen maken zodat buurten en wijken ook in aanmerken komen voor die budgetten. Hopelijk krijgt dat al vorm in het financieel kader dat de raad in juni vaststelt. Een voorstel hiervoor is in ontwikkeling. Er blijven ook nog een hoop andere vragen open staan: wanneer is een challenge succesvol, wat zijn kwaliteitseisen, hoe kun je sturen als gemeente.

   

  Kwaliteit wordt verschillend beleefd.

  Dat er verantwoordelijk met publiek geld omgegaan moet worden staat buiten kijf. Maar wat is dan verantwoordelijk en aan wie moet verantwoording afgelegd worden is een andere vraag. Wat bijvoorbeeld als kwaliteit ervaren wordt is heel verschillend. In de Kruiskamp is het duidelijk dat het wantrouwen een ontzettend groot onderdeel van de ervaring is, terwijl dat maar beperkt gemeten wordt. Misschien is het ook niet zo gek om vooral verantwoording af te leggen aan eigen buurt en de buurt ook te vragen wat voor hen kwaliteit betekent en dat je daar op voortbouwt.

   

  En zo komt de buurtwerker voor de Kruiskamp – Ons Buurtje er.

  Er komt een voorstel om in 2020 financiële ruimte te creëren voor  bewonersinitiatieven binnen de WMO. De Kruiskamp – Het Buurtje wil graag mee doen aan die uitvraag, maar moet zich daar alvast op voorbereiden en wil eigenlijk ook niet zo lang wachten. En dat lijkt redelijk, de buurt staat immers niet stil. Daarom kan er een aanvraag gedaan worden voor het Maatschappelijk Initiatieven Fonds om én alvast te experimenten met een buurtwerker én om de organisatie voor te bereiden mee te doen aan de uitvraag na de zomer. Een klein team vanuit de Kruiskamp – Ons buurtje en Farent kijken alvast naar een profiel voor zo’n buurtwerker; waar is de buurt nou precies bij gebaat.   Zowel de gemeente als het LSA bieden aan te ondersteunen bij de korte en lange termijn aanvragen.

  Deze reeks gespreksrondes organiseert LSA bewoners in samenwerking met NLZVE vanuit het programma Democratie in Actie van de VNG en het Ministerie BZK. Interesse in een gespreksronde in jouw stad of dorp? Mail naar info@lsabewoners.nl

   

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >