Evenementen

 • De energietransitie komt eraan. We moeten van het gas af en overstappen naar volledige duurzame energiebronnen. Dat is een grote opgave waarbij bewonersinitiatieven en bewonerscollectieven een belangrijke rol kunnen spelen. Maar waar gaat het eigenlijk over? Waar kunnen we beginnen? En hoe krijgen we de wijk mee? LSA nodigt drie sprekers uit om je mee te nemen naar een wijkaanpak waarin bewoners en hun initiatieven een belangrijke rol spelen.

  Dat de energietransitie er komt is een gegeven. Wat dit concreet behelst, wordt langzaam steeds duidelijker. Het onlangs gepresenteerde concept-Klimaatakkoord geeft een stevig pakket aan allerlei maatregelen, maar roept tegelijkertijd veel vragen op. Hoe gaan we het doen? Wie gaan er allemaal op welke wijze meeprofiteren?  Deze keuzes moeten nog gemaakt worden. En de antwoorden op deze vragen zullen mede de kans van slagen van de energietransitie bepalen.

  LSA zoekt met actieve bewoners naar deze antwoorden waarbij drie principes centraal staan. Ten eerste is de energietransitie ook een sociale opgave. Soms kun je het idee krijgen dat de energietransitie niet meer is dan een, extreem grootschalige, technische operatie.  Maar het is ook zeker een sociale opdracht. Je moet mensen meekrijgen, enthousiast maken, aanzetten tot moeilijke beslissingen, maar ook tot collectief meedenken en handelen.
  Energietransitie is een rechtvaardigheidsvraagstuk. De kosten voor de energietransitie zijn reusachtig. De grote vraag is wie deze kosten gaat dragen en hoe lasten worden verdeeld. Juist in kwetsbare wijken vraagt de energietransitie om extra ondersteuning.
  Collectieven kunnen een belangrijke bijdrage leveren. Collectieve kracht brengt ons stukken verder dan een benadering waarin alle Nederlanders consumenten zijn. Georganiseerde actieve bewoners zijn aan zet!

  Programma van de bijeenkomst
  Thema’s als wijkvernieuwing, lokale samenwerking, zeggenschap en wijkaanpak komen samen in de energietransitie. De energietranstie is dus niet een lastige exersitie, maar biedt ook kansen om meervoudige waarde te creereen. Hoe? En hoe krijgen we de wijk mee? Tijdens de bijeenkomst laten 3 sprekers hun licht schijnen op deze grote opgave. Zij bieden je inspiratie om morgen aan de slag te gaan.

  • Merian Koekkoek maakt het complexe begrijpelijk en neemt ons in vogelvlucht mee naar de opgave van de energietransitie. Zij is een creatieve energiekenner werkzaam voor HIER opgewekt. Ze is graag van alles op de hoogte. Te ingewikkeld bestaat niet en hoe dynamischer, hoe beter. Ze studeerde architectuur om de wereld om ons heen te helpen ontwerpen. En, dat gaat een duurzame wereld zijn! Snel had ze door dat het technisch vaak wel kan, maar dat veel andere dingen nog moeten veranderen.
  • Thijs de la Court spreekt over eigenaarschap en zeggenschap als fundament voor de energietransitie. Hij ondersteunt lokale overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij hun activiteiten op het vlak van duurzaamheid. Werkt voor Klimaatverbond Nederland. Hij was 8 jaar wethouder voor GroenLinks in de gemeente Lochem en is nu algemeen secretaris van het Gelders Energieakkoord.
  • Robbert de Vrieze spreekt over het ontwerpen van succesvolle wijkaanpakken en de kracht van bewoners. Hij is maatschappelijk ontwerper en architect en ruim 10 jaar ondernemer in Rotterdam. Met zijn bureau Transformers, maar ook als actieve bewoner, werkt hij aan herontwikkeling van gebouwen en gebieden met een bijzondere belangstelling voor zelforganisatie. Hij is de drijvende kracht achter Energiewijk BoTu

  Praktische Informatie

  Doelgroep: Bewoners/buurtinitiatieven die met de energietransitie en duurzaamheid in hun wijk aan de slag zijn of meer willen weten
  Waar: Midwest – Cabralstraat 1 – 1057 CD Amsterdam
  Tijdstip: vrijdag 22 februari 2019 van 13:30 tot 16:30

  Aanmelden

  Inschrijven bijeenkomst Energietransitie

   

 • Meer van onze leden

  Coöperatieve Wijkraad Oosterpark

  Coöperatieve Wijkraad Oosterpark

  Beslissen zoals de wijk zou beslissen, dat is wat de Coöperatieve Wijkraad doet. Want als het gaat over de wijk, ...

  Lees meer >
  Bewonersorganisatie Charlois Zuidrand (BOCZ)

  Bewonersorganisatie Charlois Zuidrand (BOCZ)

  Bewonersorganisatie Charlois Zuidrand bestaat uit een groep bewoners en ondernemers dat zich inzet voor alle ...

  Lees meer >
  Wijkplatform Molenvliet

  Wijkplatform Molenvliet

  Het wijkplatform Molenvliet wil samen met bewoners, gemeente, ondernemers, sportverenigingen en andere partners ...

  Lees meer >