Evenementen

 • Op 19 september gingen Kamerleden en actieve bewoners op zoek naar samenwerking en afspraken tijdens de bijeenkomst ‘En nu een stap verder’ in café Dudok in Den Haag. Het resultaat: Kamervragen, extra aandacht en twee initiatiefvoorstellen op gebieden die voor bewoners van groot belang zijn.

  L. Voortman op bijeenkomst En nu een stap verder“We moeten toewerken naar een nieuwe rolverdeling tussen de horizontale en de verticale wereld”, trapt Jacques Wallage, voorzitter van de Raad van het Openbaar Bestuur de dag af. “En daarbij raad ik aan om afspraken met elkaar te maken zoals je ze thuis ook maakt, op basis van vertrouwen en zonder lange notities.” Hij vertelt ons dat de verticale wereld (de politieke wereld en de ambtenarij) gewend is om ruimte te geven aan professionals en dat het lastig is voor hen dat nu actieve bewoners die ruimte pakken. Dat komt niet omdat politici ertegen zijn, maar omdat ze het niet kennen. De politieke wereld maakt altijd plannen met deskundigen en die deskundigen spreken dezelfde taal als politici en ambtenaren. Plannen en afspraken maken met actieve bewoners vraagt andere vaardigheden van de verticale wereld

  Tijdens het openbare gesprek dat volgt, wordt duidelijk dat de samenwerking tussen de verticale en de horizontale wereld op dit moment nog flink wat obstakels kent. Een actieve bewoners uit Eindhoven vertelt dat zij  als bewoners de verantwoordelijkheid hebben genomen om mee te werken aan beleid door deelname aan de buurtonderneming. “Maar er werd niet naar ons geluisterd. Ze willen dat we mee doen, maar luisteren vervolgens niet naar datgene wat we zeggen. Nu zijn we eruit gestapt.” Andere deelnemer vertelt: “Bij ons gaat het om een  huisvestingsprobleem. Er is een aantal mensen binnen de gemeente die heel goed begrijpt wat wij als actieve bewoners aan het doen zijn in de wijk, zij willen ons graag helpen. Maar met een andere groep valt geen afspraken te maken. Die houdt alles tegen.”

  Een actieve bewoner die zich met zijn organisatie bezig houdt met Zorg in de wijk, verzucht: “Die ambtenaren oude stijl beseffen niet dat er heel veel deskundigheid zit in de horizonale wereld.” Een andere deelnemer aan de dag komt terug op het het communicatieprobleem. “Er worden verschillende talen gesproken door actieve bewoners en de gemeenten en het rijk. Terwijl er echt afspraken moeten worden gemaakt. Communicatie is een van de belangrijkste aandachtspunten nu. We moeten elkaar gaan begrijpen.” Misschien is het daarom wel een extra prestatie dat het op de bijeenkomst lukt om goed met elkaar in gesprek te gaan én afspraken te maken. Na een plenair gesprek tussen bewoners en Kamerleden gaan we in werkgroepen uit elkaar. Er zijn vier werkgroepen: Buurtrechten, Regelgeving vrijwilligers, Zorg in de wijk en Veilige wijken. Bij elk van de groepen zit een Kamerlid en een gespreksleider. Actieve bewoners vertellen verhalen uit de praktijk en benoemen wat ze echt nodig hebben van de overheid om hun rol op te pakken in hun wijk.

  Stok achter de deur

  DSC_0854Bij de werkgroep Zorg in de wijken blijkt dat er nog veel onduidelijk is over de zorgtransitie. Actieve bewoners willen graag een deel van de informele zorg uitvoeren en daar ook een budget voor krijgen, maar ze hebben geen idee hoe ze dat aan moeten pakken. De gemeente luistert niet naar ze, veel ambtenaren weten zelf niet goed waar ze aan toe zijn. Tijdens de werkgroep Veilige wijken wordt onder meer duidelijk dat bewoners zich zorgen maken dat er minder wijkagenten zijn en dat het onveiligheidsgevoel van ouderen stijgt. Tijdens de werkgroep Buurtrechten vertellen meerdere deelnemers dat ze die rechten vooral zien als iets om op terug te vallen als de gemeente niet meewerkt. “Een stok achter de deur!” Nu ben je zeer afhankelijk van een al dan niet welwillende ambtenaar. En daar zit de crux, iets dat in alle werkgroepen genoemd wordt: er zitten zeer grote verschillen tussen die ambtenaren. Je hebt een groep die ‘gekanteld’ is en bewoners faciliteert bij hun initiatieven en (zelfbeheer)projecten, maar ook een groep die niks ‘loslaat’ en al het innovatieve initiatief tegenhoudt.

  Niet vrijblijvend

  Als we plenair samenkomen worden de conclusies uit de werkgroepen gedeeld. Kamerleden mogen daarop reageren. Maar niet te vrijblijvend, waarschuwt de scherpe dagvoorzitter Katinka Baehr. “Laten we het zo afspreken: jullie krijgen alleen het woord als jullie concrete toezeggingen hebben!” Of het aan haar tactiek ligt of niet, maar de concrete toezeggingen komen. Verschillende Kamerleden zeggen toe om Kamervragen te stellen op gebieden die voor bewoners van groot belang zijn, er wordt beloofd om extra aandacht te geven aan door bewoners genoemde zaken en er komen twee initiatiefvoorstellen (de volledige lijst aan afspraken vind je onderaan dit artikel). Een paar voorbeelden: Eddy van Hijum van het CDA belooft om de minister te vragen om minimaal 1 wijkagent in te zetten op 5000 inwoners. Verschillende Kamerleden zeggen toe dat ze bij de behandeling van het wetsvoorstel ‘Nieuwe opzet corporatiestelsel’ leefbaarheid weer als aandachtspunt benoemen voor wooncorporaties. Linda Voortman van GroenLinks vertelt dat ze gaat uitzoeken welke concrete handvatten voor ‘the Right to challenge’ in de WMO kunnen worden ontwikkeld. Carla Dik-Faber van de ChristenUnie vertelt dat ze een initiatiefvoorstel zal indienen om in het geval van overheveling van taken van gemeente naar bewoners ook het bijbehorende budget mee over te hevelen. En Grace Tanamal van de PvdA kondigt aan dat ze met een initiatiefvoorstel ‘Buurtrechten’ komt, en spoedig ook. Binnen een maand dient ze een voorstel in die (ook) de rechten die het LSA heeft verwoord bevatten.

  Prangende kwesties

  Het LSA is blij dat dankzij de bijeenkomst en het wijkadoptie-project (vier van de vijf aanwezigen Kamerleden hebben een wijk geadopteerd via het LSA project Wijkadoptie Kamerleden) prangende kwesties voor bewoners meegenomen worden in de vormgeving van nieuw beleid en bij het monitoren van bestaand beleid. Het is een mooi voorbeeld dat het wel kan: goede communicatie en samenwerking tussen de horizontale en de verticale wereld!

  Aanwezigen:DSC_0843

  Kamerleden: Ybeltje Berckmoes-Duindam (VVD), Linda Voortman (GL), Eddy van Hijum (CDA), Carla Dik-Faber (CU) en Grace Tanamal (PvdA)
  Aanwezige bewoners: 85 actieve bewoners uit verschillende stadswijken van Nederland
  Sprekers: Jacques Wallage: voorzitter van de Raad van openbaar bestuur. Joke Bakker: voorzitter LSA
  Dagvoorzitter: Katinka Baehr

  Gemaakte afspraken

  Veiligheid
  • In kaart brengen knelpunten en minister aanspreken op volgende gebieden:
  • Minimaal 1 wijkagent inzetten op 5000 inwoners.
  • Wijkposten niet sluiten.
  • Flexibele inzet capaciteit recherche.
  Buurtrechten

  Buurtrechten (met alle rechten waar LSA voor pleit, zie hier, aangevuld met het recht op zelfgekozen ondersteuning) wordt ingediend als initiatiefvoorstel door PvdA en in elk geval gesteund door GroenLinks.

  Armoede en leefbaarheid
  • DSC_0826Aandacht voor armoedebeleid in stadswijken vergroten.
  • Bij behandeling wetsvoorstel ‘Nieuwe opzet corporatiestelsel’ leefbaarheid weer als aandachtspunt benoemen voor wooncorporaties. Het zou een taak moeten zijn die ze oppakken samen met actieve bewonersgroepen.
  • Extra aandacht geven aan het veiligheidsgevoel van senioren in stadswijken.
  Vrijwilligers en regelgeving

  Bij de behandeling van het nieuwe Belastingstelsel zullen Kamerleden scherp zijn op handhaven van het recht op schenkingen aan organisaties met ANBI-status. Bij aanbestedingen van dienstverlening door vrijwilligersorganisaties moet in de aanbesteding voortaan de inzet van vrijwillige uren kunnen worden gekapitaliseerd; PvdA onderzoekt hoe dit in een Algemene Maatregel van Bestuur kan worden opgenomen.

  Zorg
  • ChristenUnie gaat initiatiefvoorstel indienen om in het geval van overheveling van taken van gemeente naar bewoners ook het bijbehorende budget mee over te hevelen.
  • GroenLinks gaat uitzoeken welke concrete handvatten voor ‘the Right to challenge’ in de WMO kunnen worden ontwikkeld.
  • Inspannen om bewonersgroepen meer informatie te geven wanneer ze mee kunnen doen met een aanbesteding.

  Gespreksleiders

  Thema vrijwilligers: Ronald Hetem

  Ronald is een expert op het gebied van vrijwillige inzet en de wet en regelgeving rond vrijwilligers. Hij is werkzaam voor de NOV en voor Movisie.

  Thema zorg: Silvia de Ronde Bresser

  Silvia is de initiatiefnemer van de coöperatie Kracht in Nederland. Zij zet zich in om organisaties en maatschappelijke- en burgerinitiatieven te helpen met een duurzame koers.

  Thema Buurtrechten: Ties de Ruyter

  Ties is de directeur van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve  bewoners en maakt zich hard voor bewonersorganisaties die zelf de regie terug willen in hun wijk. Buurtrechten is hierbij een van de middelen die wordt ingezet.

  Thema veiligheid: Hans Schalkwijk

  Voormalig wijkagent in wijk Woensel-West in Eindhoven. In de regio Brabant Zuidoost heeft hij, namens de politie, samen met veel partners, het veiligheidshuis helpen opzetten waar justitie, zorg en bestuur samen komen rond complexe problematiek.

  Verder lezen:

  Persbericht na afloop van de dag

  De uitnodiging in pdf

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >