Evenementen

 • Terug van weggeweest: de Burgermasterclass over de Omgevingswet. In 2019 zetten we bewoners in de 'master-rol'. Initiatiefnemers leerden ambtenaren, bestuurders en professionals wat de transitie van de Omgevingswet beoogt. Samen gingen we op een virtuele expeditie. Dat wilden we dit jaar herhalen, op locatie bij een van die initiatieven. Met als doel om alle belanghebbenden rond het initiatief te helpen een gezamenlijk antwoord te vinden op een ruimtelijk vraagstuk. Maar dat liep anders dan gedacht! Twee keer lukte het niet om in een bestaand proces te interveniëren. Toch hebben we er veel van geleerd. Onze bevindingen delen we graag met jou in deze interactieve sessie. Denk en doe je mee?

  Deze bijeenkomst is al geweest. Blijf je graag op de hoogte van LSA-bijeenkomsten, bijvoorbeeld over de Omgevingswet? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van LSA.

  Bewonersinitiatieven zijn geen (of niet zomaar) professionele organisaties. Toch willen andere belanghebbenden, zoals gemeenten en projectontwikkelaars, wel graag zo met hen omgaan. Het zou ze waarschijnlijk ook efficiënter maken. Bewonersgroepen zijn vaak geen eenheid, wat de leden bindt is niet altijd duidelijk, de visie op het gebied loopt uiteen en veel groepen voelen zich slecht geïnformeerd. Allemaal zaken die de energie halen uit oplossingsgericht denken.

  Wij willen wijzer worden

  We denken dat dit vaker voorkomt en willen hier meer over leren. Wat is er voor nodig om bewoners te helpen om ruimte te pakken voor hun initiatieven onder de Omgevingswet? Daarover schrijven we nu een artikel. Daarin benoemen we niet alleen de zaken die niet goed lopen, maar ook goede ideeën over hoe het beter zou kunnen. Hoe dan wel?

  Over die vraag gaan we graag met jou in gesprek . De bijeenkomst heeft tot doel om samen antwoorden te formuleren op deze vraag en nieuwe inzichten op te doen. Op basis daarvan maken we het artikel verder af en verspreiden we het. Meld je snel aan om mee te praten. Je krijgt dan het concept-artikel van te voren opgestuurd ter voorbereiding.

  Klik hier om naar het aanmeldformulier te gaan.

  Twee voorbeelden

  Rondom camping Wientjesvoort Zuid keert een bewonersgroep zich tegen de plannen van een projectontwikkelaar. Ze maakten zelf een alternatief plan. Op het laatste moment zag de bewonersgroep af om mee te doen aan ‘ons’ project met alle stakeholders, omdat een deel van de groep vreesde positie te verliezen.

  Vervolgens kwamen we de Redichemse Waard op het spoor. Een gebied bij Culemborg waar verschillende zienswijzen over de toekomstige inrichting zijn, die haaks op elkaar lijken te staan. We nodigden de verschillende stakeholders uit om mee te doen aan de Burgermasterclass op locatie, maar ook dat lukte om uiteenlopende redenen uiteindelijk niet.

  Samenwerking

  De BurgerMasterclass 2020 is georganiseerd door RVO (programma DuurzaamDoor), in samenwerking met Jean Eigeman, GreenWish, LSA en het social designersteam Anne van Strien  en Axel Coumans.

  Over de Omgevingswet

  De Omgevingswet is een ander soort wet dan we gewend zijn. Deze wet ‘maakt mogelijk’ in plaats van ‘verbiedt en schrijft voor’ . Bovendien gaat deze wet er vanuit dat je er samen wel uitkomt, ofwel hij is gebaseerd op vertrouwen. De wet gaat er vanuit dat je de grenzen niet hoeft voor te schrijven, als je maar samen een beeld hebt van welk soort gebied je wilt zijn. Die visie, dat is je toetssteen. En die visie maak je samen, niet alleen met professionals, maar met iedereen. De wet geeft iedereen zelfs expliciet de verantwoordelijkheid om mee te doen. Hierdoor krijg je een heel ander proces, met (veel meer en) nieuwe spelers, die samen moeten gaan bedenken hoe ze de omgeving eruit willen laten zien. Ze bedenken die visie niet alleen, ze gaan erachter staan, ze helpen hem werkelijkheid te worden. Kortom, de Omgevingswet nodigt mensen, burgers, ondernemers expliciet uit om met initiatieven te komen om de visie werkelijkheid te laten worden.

  Maar zo is het lange tijd niet gegaan. Ruimtelijke ordening is een werkveld waar gebiedsontwikkelaars van de gemeente en professionele projectontwikkelaars en andere stakeholders elkaar goed weten te vinden. Ze kennen elkaar goed en spreken elkaars taal. Het ‘gevaar’ bestaat, dat zij het nu gewoon blijven regelen. En een stuk makkelijker ook, want er zijn letterlijk minder regeltjes. En de nieuwe gesprekspartners spreken de taal niet en kennen de omgangsregels niet. Dus dat gaat niet zomaar goed. Het is geen gelijk speelveld. Als het bewustzijn bij alle partijen niet verandert, kan alles bij het oude blijven. Als dat gebeurt, dan komen initiatieven van inwoners, burgers, ondernemers helemaal niet of nauwelijks tot stand. Inwonerinitiatieven stranden in grote getalen, ondanks het feit dat ze met de mond worden bejubeld. Hoe krijgen we hier verandering in?

  Deze bijeenkomst is al geweest. Blijf je graag op de hoogte van LSA-bijeenkomsten, bijvoorbeeld over de Omgevingswet?
  Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van LSA, die we een keer per maand versturen. 

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >