Evenementen

 • Social Enterprise NL en LSA willen onderzoeken hoe ze elkaar kunnen versterken.  Op 28 februari ontmoetten Social Enterprise NL en de LSA elkaar in het bijzijn van een aantal buurt- en bewonersbedrijven en -initiatieven bij Kruiskamp Onderneemt in Amersfoort. Social Enterprise NL maakte een kort verslag:

  Het Landelijke Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) en Social Enterprise NL geloven beide dat wijken en buurten gebaat zijn bij BewonersBedrijven die op een ondernemende manier hun wijk versterken. Daarom besloten beide organisaties te gaan verkennen hoe zij elkaar als organisatie kunnen versterken. Waar ligt overlap? Wat kunnen we van elkaar leren? Uiteraard samen met een aantal BewonersBedrijven.

  Code sociale ondernemingen

  Door Social Enterprise NL werd de Code Sociale Ondernemingen aan de aanwezigen gepresenteerd. Hier kwam een interessante discussie uit. Aan de ene kant werd genoemd dat een gebrek aan geld en tijd de kleine ondernemingen zou weerhouden van het onderschrijven van de Code; in dat geval kan de Code echter gezien worden als ‘stip op de horizon’, waarbij er ruimte is om op termijn te groeien in het navolgen van de vijf Code-principes. Aan de andere kant werd juist besproken of de Code niet juist ‘harder’ zou moeten zijn. De Code wil echter een breed spectrum aan sociale ondernemingen bedienen en de drempel niet te hoog te maken voor toetreding.

  Impact meten

  Ten tweede kwam het onderwerp impact meten aan bod. Er bleken in het veld lastige dilemma’s te spelen omtrent dit onderwerp. Conformeer je je als wijkonderneming bijvoorbeeld aan de (bedrijfsmatige) indicatoren die al bestaan, of meet je impact met je eigen meetlat? Concluderend is een belangrijke reden om impact te meten dat het je bijdrage als sociale onderneming legitimeert. Echter, niet alle ‘waarde’ is in cijfers te meten en het is daarom belangrijk om de juiste indicatoren toe te passen.

  Relatie met gemeenten

  Als laatste werd de relatie met gemeenten besproken. Er werd geconstateerd dat de ‘verkokering’ binnen de gemeente een obstakel vormt. Wijkondernemingen weten vaak niet waar ze moeten zijn en afdelingen spreken elkaar regelmatig tegen in termen van financiering en regelgeving. De ervaring is dat op dit moment de gemeente wel ‘pronkt’ met jou als wijk- of sociale onderneming, maar in de praktijk weinig constructief is. Ook werd er kritisch gereflecteerd op de eigen rol: wijkinitiatieven zouden zich zichtbaarder kunnen maken door bijvoorbeeld de krachten te bundelen. Dit maakt het verstrekken van subsidies gemakkelijker en het bevordert eveneens de efficiëntie van dit proces.

  De conclusie van de ochtend was dat er veel van te elkaar te leren valt. Zowel op het gebied van beleidsbeïnvloeding als directe ondernemersondersteuning. Wordt zeker vervolgd!

 • Meer van onze leden

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster-Stroobos heeft een generatiehuis opgericht in het voormalige schoolgebouw van het ...

  Lees meer >
  Stichting Tevreden

  Stichting Tevreden

  Stichting Tevreden bestaat uit betrokken Deventenaren die van elke Deventenaar een Tevreden Deventenaar willen ...

  Lees meer >
  MidWest

  MidWest

  Coop MidWest is een verzamelplek in de Amsterdamse Baarsjes. Bottum-up bedacht, uitgewerkt en tot stand gekomen door ...

  Lees meer >