Evenementen

 • Wat wil je zijn, wie ben je, waar sta je voor? Waar liggen jouw ‘wortels’? Steeds meer wordt het antwoord op deze vragen gekoppeld aan de Sustainable Development Goals (SDG’s, ofwel Duurzame Ontwikkelingsdoelen). Veel gemeenten maken beleid op basis van deze SDG’s en ook steeds meer bedrijven vertellen aan welke ontwikkelingsdoelen zij een bijdrage leveren. Maar het zijn juist actieve bewoners die met hun initiatieven dagelijks bijdragen aan een betere straat, wijk of stad.

  Direct aanmelden >

  .

  Deze dag kom je te weten wat het belang is van de SDG’s, wordt duidelijk hoe je deze kunt verbinden aan jouw initiatief en krijgen actieve bewoners die hiermee al aan de slag zijn een podium. Professionals ontdekken hoe zij zich via gezamenlijke doelen kunnen verbinden aan bewonersinitiatieven. Zo ontstaat een basis voor gezamenlijke actie!

  Het programma

  10:00 – 10:30 uur ontvangst in het Parktheater, Elzentlaan 50 in Eindhoven.

  10:30 – 12:00 uur Gemeenschappelijke gedeelte:

  • Welkomstwoord – Door de organisatoren van de bijeenkomst en dagvoorzitter Roland Kleve (directeur Academy for Leisure & Events, BUAS)
  • Opening – door Marcel Overveer, wethouder financiën en bedrijfsvoering gemeente Eindhoven
  • De SDG’s?! Waar komen de SDG’s vandaan, wat is het belang en waarom zijn ze ook voor bewonersinitiatieven belangrijk? – Door Maresa Oosterman (directeur SDG Nederland)
  • De bewoners als actieve speler in het maatschappelijke debat – Door Elly Reijnierse (Den Haag Mariahoeve)
  • Interview met 2 bewonersinitiatieven die de SDG’s in de praktijk brengen: Maud van Zandvoort & Stichting Ik Wil (Eindhoven) en

  12:15 – 13:00 uur Lunchen en netwerken. Het moment om te genieten van een heerlijke lunch en tegelijk hét moment om te netwerken en verbindingen te leggen met andere deelnemers.

  13:00 – 14:00 uur Verdiepingsgedeelte met workshops:

  • Workshop 1 Participatie!
   Participatie zegt het al zelf, actief deelnemen! Dat staat in deze workshop centraal. Maar hoe pak je dat aan, waar begin je? En wat gebeurt er al in Eindhoven al op dit gebied? Door Jean-Paul Close (oprichter Stichting Stad van Morgen).
  • Workshop 2 Voorbij SDG-washing met Economy for the Common Good (ECG)
   In samenwerking met ‘Ware Winst Brabant’ verkennen we in deze workshop hoe je als organisatie of bedrijf op een integrale manier kunt werken aan de SDG’s. De methodiek van ECG kan je ondersteunen om tot een geïntegreerde aanpak van de SDG’s te komen en zo voorkomen dat je weliswaar aan één of enkele doelen werkt, maar op andere doelen duidelijk minder scoort. Het Parktheater komt als voorbeeld aan de orde. Door Ger Pepels en Jasper Box (Breda University of Apllied Scioences, BUAS).
  • Workshop 3 door Sjaak Evers en Carina Verhulst (Eindhoven in Dialoog).
   Inhoud van deze workshop volgt.

  14:10 – 15:10 uur Tweede ronde workshops en paneldiscussie:

  • Workshop 4 Sociale cohesie door middel van storytelling en augmented reality (AR)
   In deze workshop ga je interactief rondlopen naar buiten en open je een zoektocht naar samenhang, SDG’s en mooie initiatieven om je heen. Door Gudule Martens (Krachtgroen).
  • Workshop 5 Samen op ontdekking naar je persoonlijke SDG affiniteit
   Wat is nu jouw doel? Begin je groot, begin je klein? Wat bestaat er al? Door Elke van der Valk (Fontys Hogescholen). Lees ook deze blog over de SDG’s binnen Fontys!
  • Workshop 6 Fondsenwerving
   Heb je een initiatief, maar hoe communiceer je verder? Haal je fondsen binnen of creëer een nieuwe samenwerking, een informatieve workshop die een nieuwe kijk geeft op het benaderen
   van werven en actie. Door Luuk van Term (Lokale Fondsen Nederland).
  • Panel – Raakt Eindhoven het juiste punt met SDG net zoals zijn innovaties?
   In het panel wordt besproken wat de gemeente kan doen om de SDG’s onder de aandacht te brengen. Maar doen ze dit juist en betrekken ze bewoners wel genoeg? Een discussie tussen bestuurders, bewoners en onafhankelijke partijen. Informatie over de deelnemers aan het panel volgt nog!

  Doorlopend:

  • Dialoogtafels: Studenten van Breda University faciliteren op een creatieve manier een dialoogtafel.
  • Markt: Tijdens de dag zal er in het Parktheater een markt georganiseer worden waar verschillende (bewoners)initiatieven zichzelf presenteren. Van een duurzame educatiefiets
   naar een sportvereniging voor mensen met Parkinson: alle 17 duurzame ontwikkelingsdoelen worden op de markt getoond.
  • Boom: Tijdens deze dag is er een fysieke boom aanwezig. Het doel is om deze boom te laten reizen ‘zoals zijn wortels’. Het begin wordt gemaakt in Eindhoven. Dit kan groeien door de
   boom te verplaatsen naar andere delen van Nederland zoals in een gemeentehuis, theater of andere ontmoetingsplek. De boom staat voor verbinding. Als deelnemers kun je jouw badge in de boom achterlaten. De organisatie achter de boom legt verbindingen, zorgt voor contact en een vervolg.

  15:15 uur Dagafsluiting met terugblik en de vraag: “Hoe nu verder?”.

  15:30 uur Borrel & netwerken.

  Bewoners werken samen aan een duurzame wereld

  Praktische informatie

  Voor wie: actieve bewoners die meer willen weten over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en beroepskrachten die deze beweging graag willen ondersteunen.
  Datum: zaterdag 18 januari 2020
  Tijd: 11.00 – 16.00 uur
  Locatie: Parktheater, Elzentlaan 50, 5615 CN Eindhoven
  Organisatie: Breda University, Parktheater Eindhoven en LSA organiseren deze bijeenkomst voor actieve bewoners, het bedrijfsleven en overheden om met elkaar het gesprek aan te gaan.

  Ik meld me aan voor de bijeenkomst

  Ben je lid van het LSA? Dan kun je gratis naar deze bijeenkomst. Je kunt je aanmelden door onderstaand formulier in te vullen.

  • Actieve bewoners betalen € 15,-. Kaarten zijn te koop via de website van Parktheater.
  • Professionals betalen € 50,-. We vragen beroepskrachten om een fee te betalen om dit event mogelijk te maken. Deze bijeenkomst is dé kans om jezelf of jouw medewerkers kennis te laten maken met initiatieven in de eigen stad, buurt of omgeving. En, als je zo’n mooi voorbeeld gevonden hebt, kun je de samenwerking met een initiatief breed uitmeten. Kaarten zijn te koop via de website van Parktheater.

  Aanmelden LSA leden | Bewoners werken samen aan een duurzame wereld

   In onze nieuwsbrieven kondigen we ook altijd nieuwe evenementen zoals deze aan.

  Duurzame ontwikkelingsdoelen

  De SDG’s zijn zeventien doelen die bijdragen aan een prettigere en gezonde samenleving. Je kunt hierbij denken aan een buurtinitiatief wat ervoor zorgt dat de ouderen in de wijk zich minder eenzaam voelen (doel #3: goede gezondheid en welzijn), een bewonersgroep die een plan maakt voor het gezamenlijk gebruiken van zonnepanelen (doel #7: duurzame energie), of het aanleggen van een voedseltuin bij het buurthuis (doel #12: verantwoorde consumptie en productie). Je merkt: alle doelen zijn direct of indirect verbonden aan het dagelijks leven. De SDG’s raken iedereen! En veel actieve bewoners, commons, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere professionals zijn hier (on)bewust elke dag mee bezig. Lees er hier meer over!

  Sustainable Development Goals

 • Meer van onze leden

  Stichting Samenwonen-Samenleven (SW-SL)

  Stichting Samenwonen-Samenleven (SW-SL)

  Samenwonen-Samenleven(SW-SL) is een sociale onderneming. Tegendraads, eigenzinnig en ook experimenterend. ...

  Lees meer >
  Stichting Wijkraad Mill Centrum

  Stichting Wijkraad Mill Centrum

  • Zuid
  • Mill en St. Hubert

  De Wijkraad Mill Centrum is er voor en door de inwoners van Mill centrum. De ...

  Lees meer >
  Bij de Halte

  Bij de Halte

  Bij de Halte” is een broedplek waar buurt, bedrijfsleven en zorg samenkomen in het “hart” van de Zandweerd, ...

  Lees meer >