Evenementen

 • Op 4 september 2014 nam Henk Cornelissen na 25 jaar afscheid van het LSA. Tijdens het afscheidssymposium stonden we stil bij 25 jaar bewonerskracht en de rol daarin van het LSA in het algemeen en van Henk  in het bijzonder. Ook  werd Henk op deze mooie donderdag bij Koninklijk besluit benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau vanwege zijn grote verdiensten voor het versterken van bewonerskracht.

  Ruim 100 genodigde bewoners, bestuurders, familie en vrienden zijn naar het afscheidssymposium gekomen in het Philips-stadion in Eindhoven. De stad waar Henk woont én de stad waar hij als opbouwwerker is begonnen.

  Het voelt als een reünie, bewoners, bestuurders en samenwerkingspartners van vroeger en nu komen samen en er worden al snel mooie anekdotes opgehaald, maar velen hebben ook de blik op de toekomst. Natuurlijk wordt er ook flink genetwerkt. Wanneer we naar de zaal gaan worden we na welkomstwoorden van dagvoorzitter Nathan Rozema door Cees van den Bos getrakteerd op een inhoudelijke presentatie over bewonerskracht. Cees neemt ons mee naar het verleden, naar het buitenland en langs de verschillende betekenissen, doelen en functies van vrijwilligerswerk. In een sterk verhaal laat hij zien waar de grote uitdagingen liggen. Zo benoemt hij dat in de ondersteuning van vrijwilligerswerk nu de dynamiek van de systeemwereld in Nederland dominant is, terwijl de dynamiek van de leefwereld nodig is om daadwerkelijk een Participatiesamenleving te krijgen. Die dynamische leefwereld: dat is het LSA, een vereniging die bestaat uit actieve bewoners die midden in de wijk staan.

  De presentatie van Cees van den Bos is hier terug te vinden.

  Systeemwereld en de leefwereld samenbrengen

  DSC_0610Dan volgen tafelgesprekken. Aan tafel komen decennia bewonerskracht voorbij, met natuurlijk aandacht voor de rol die het LSA heeft gespeeld. Het eerste tafelgesprek met als tafelgasten: Cees van der Veur, Joke Bakker, Carolien Hurkmans, Jikky Dincelek – Lettinga en Marijke van Ierssel gaat over de tijd dat de krachten werden gebundeld. Henk werkte zo’n kwart eeuw geleden bij het Landelijk Centrum Opbouwwerk (LCO), onder meer voor het project LSA. Dat was een netwerk van actieve bewoners uit achterstandswijken. Onder Henks coördinatie besloot dit netwerk zelfstandig verder te gaan, los van de opbouwwerkers: op eigen kracht. Met Henk.  Onder leiding van Nathan Rozema praten bewoners en samenwerkingspartners over de rol en de positie van actieve bewoners destijds. Over projecten van het LSA zoals de Asset-Based Community Development (ABCD)-methodiek die LSA naar Nederland heeft gehaald.  Hoe het LSA als eerste en enige vereniging van en voor actieve bewoners expertise echt uit bewoners haalt en naar de politiek brengt. Hoe LSA de systeemwereld en de leefwereld samen weet te brengen.  Als je bewoners op talenten aanspreekt, vertrouwen, mogelijkheden en middelen geeft, blijken ze tot zo veel in staat te zijn. Zij zijn de deskundigen in de wijk. Henk gelooft daar heilig in en hij liet het met de vereniging door middel van projecten en bijeenkomsten aan anderen zien.

  Breuk met alles

  In het tweede tafelgesprek met tafelgasten: Inge Vossenaar, Jos van der Lans, Walter Klein Nienhuis, Maria Yigit, Ella Vogelaar en Henk Cornelissen zelf staan de nieuwe verhoudingen tussen bewoners en overheid centraal. Wat zijn de uitdagingen voor de toekomst? Hierin is veel aandacht voor het experimentele en innovatieve project van het LSA:  BewonersBedrijven. Ondernemingen van en voor bewoners die tot doel hebben hun buurt economisch, fysiek en sociaal te helpen ontwikkelen. Cultuurpsycholoog en publicist Jos van der Lans benadrukt het belang van deze nieuwe ontwikkeling. Hij vertelt dat dit niet zo maar een nieuwe loot aan de boom van bewonersparticipatie is. Dit is een breuk met alles wat er is geweest. Hier gaat het om eigenaarschap voor bewoners. Het is een andere manier van het organiseren van de verzorgingsstaat. LSA is met BewonersBedrijven en de lobby voor de buurtrechten bezig met nieuwe verhoudingen. Met mensen de mogelijkheid geven om hun eigen voorzieningen te regelen.  Henk benadrukt dat de Buurtrechten en de stimuleringsmaatregelen die het LSA heeft omschreven hierbij erg belangrijk zijn. Een BewonersBedrijf moet ruimte en mogelijkheden hebben. Walter Klein Nienhuis van LSA BewonersBedrijf Bruishuis benoemt dat je daarin zeker niet te afwachtend moet zijn als bewoner: “Bewoners, krijg geen positie, pak een positie!”

  Videoboodschappen

  Tussen de onderhoudende gesprekken en discussies door worden warme en mooie videoboodschappen uit EngelandDSC_0579 en Amerika getoond. John McKnight, een de grondleggers van het gedachtegoed van de ABCD-aanpak, emeritus professor bij het ABCD-instituut in Chicago en belangrijke partner van het LSA complimenteert Henk Cornelissen voor zijn levenslange werk.  Hij vindt Henk een voorbeeld van iemand die kan verbinden en motiveren, kan leiden op een bijzondere manier. Iets waar velen nog wat van kunnen leren. Hij noemt het ‘leading by stepping back’.

  Ook Steve Clare van Locality heeft veel lof  voor Henk, voor zijn werkwijze en voor het feit dat hij altijd bewoners voorop stelt. Locality is als overkoepelende organisatie van 600 community enterprises in Engeland een partner waar het LSA de afgelopen jaren nauw mee heeft samengewerkt.

  Helmonders in Amerika

  Nadat de nieuwe LSA-directeur (Ties de Ruijter) de vertrekkende directeur krachtig en bewonderend heeft toegesproken, komt Henk zelf aan het woord.  In een bevlogen speech bedankt hij de mensen waarmee hij heeft samengewerkt.  Hij vertelt prachtige anekdotes, over bewoners die Kamerleden rond hebben gereden zonder rijbewijs, over Helmonders in Amerika. Hij geeft adviezen en inzicht zoals deze:  “Ministers lijken groots en moeilijk, maar dat valt wel mee. Het zijn de ambtenaren die vaak zorgen voor vertraging en problemen. Daar moet je soms proberen omheen te werken.”

  Aan het eind van de dag komt Rob van Gijzel, burgemeester van Eindhoven (en oud bestuurslid van het LSA) het podiDSC_0708um op. Ook hij heeft veel lof en mooie woorden voor Henk. In een informele speech vertelt hij dat wat hem betreft maatschappelijk initiatief veel meer ruimte zou moeten krijgen. “De verticale wereld heeft niet de toekomst. Als je kijkt naar participatie en actieve bewoners: wauw wat lopen er veel kanjers rond in Nederland. Jij, Henk, hebt daar al heel lang aan getrokken. Zoeken, proberen nieuwe vormen van samenwerking tot stand te brengen. En dat lukte je ook voortdurend. Je hebt je vol overgave ingezet voor bewoners.” Hij vertelt wat Henk met het LSA voor elkaar heeft gekregen. Hij verhaalt over de ABCD-methodiek, Kan wél! en het al decennia succesvolle project  project ‘Wijkadoptie Kamerleden’. Hij heeft het over bewonersbudgettensysteem: vouchers voor bewoners, BewonersBedrijven en buurtrechten. Na deze woorden benoemt Rob van Gijzel Henk Cornelissen, bij Koninklijk besluit tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau.

  Een persbericht hierover vind je hier.

  Na hard applaus, overhandiging van afscheidscadeaus, zoals een prachtig gedicht van de stadsdichter van Eindhoven en dank- en slotwoorden van Joke Bakker (voorzitter LSA) vieren we zijn afscheid verder in het café van zijn broer, café Wilhelmina. We proosten met en op Henk en zijn grote bijdrage aan het versterken van bewonerskracht.

  Liber amicorum

  Ter gelegenheid van het afscheid van Henk Cornelissen hebben wij een boekje samengesteld: een Liber amicorum, oftewel een DSC_0749vriendenboekje. In de publicatie ‘Kracht van Bewoners’ vind je essays en bijdragen van verschillende mensen waar Henk in zijn lange carrière mee heeft samengewerkt. Van publicist Jos van der Lans, tot oud-voorzitter van Aedes: Willem van Leeuwen. En natuurlijk van actieve bewoners van het eerste uur, zoals Cees van der Veur. Het boekje is hier te downloaden.

 • Meer van onze leden

  Bewonerscommissie Eigen Haard

  Bewonerscommissie Eigen Haard

  Bewonerscommissie Eigen Haard behartigt de belangen van alle bewoners in de wooncomplexen voor senioren Koornhorst ...

  Lees meer >
  Hart voor de K-buurt

  Hart voor de K-buurt

  In Amsterdam Zuidoost Samen is een brede coalitie van Amsterdammers uit de K-buurt (metrostation Kraaiennest) ...

  Lees meer >
  Kracht van Zuilen

  Kracht van Zuilen

  Stichting Kracht van Zuilen is een bewonersinitiatief in Utrecht. De Stichting werkt aan ontmoeting, verbinding, ...

  Lees meer >