“Wat er in wijken moet gebeuren, is niet aan Den Haag”

 • Hoe denken politici over de positie van actieve bewoners, hun rechten en hun wijken? Om daar achter te komen, organiseren we niet alleen een politiek debat, maar publiceren we de aankomende weken ook interviews met de deelnemende (kandidaat) Kamerleden. Grace Tanamal van de PvdA wil dat buurtgestuurd politiewerk de norm wordt, dat bewonersinitiatieven beter gefaciliteerd worden door de gemeenten en toch geen extra vastgelegde buurtrechten.

  Wat bent u van plan te doen om wijken veiliger te maken?

  “Ik ben onder de indruk van het buurtgestuurd politiewerk zoals dat onder meer in Rotterdam is georganiseerd. Bewoners moeten meer betrokken worden bij het stellen van prioriteiten op het gebied van veiligheid. Je ziet dat het werkt. In Presikhaaf in Arnhem zetten jongeren zich bijvoorbeeld in om de buurt beter te maken. Hoe ze daar op straat handhaven en mensen aanspreken op gedrag, andere jongeren helpen als ze de verkeerde richting uit dreigen te gaan, daar ben ik door geraakt. Het is niet altijd aan Den Haag om hier beleid op te maken. Maar het is wel aan Den Haag om zulke initiatieven te erkennen, te waarderen en aandacht te geven. Bijvoorbeeld door werkbezoeken te brengen, maar ook door deze jongeren in Den Haag uit te nodigen en te laten zien hoe dingen hier werken. Wat mij betreft mag het buurtgestuurd politiewerk de norm worden, zoals in Rotterdam gebeurt en als het budgetneutraal is. De wijkagent wordt verweven met de buurt en gaat op een persoonlijke manier om met mensen, weet wat er speelt in hun levens, en daardoor wat er speelt in de wijk. Ook simpele dingen die bewoners kunnen doen, zoals een buurtWhatsApp-groep (daar doe ik zelf ook aan mee) werken goed. Het geeft de mogelijkheid om het contact tussen bewoners te versterken en samen op te treden.”

  Vindt u dat er meer rechten voor bewoners en bewonersgroepen vastgelegd moeten worden?

  grace tanamal“Drie jaar geleden was ik ervan overtuigd dat er zaken landelijk vastgelegd moesten worden, maar daar ben ik nu wel van terug gekomen. Na in gesprek te zijn gegaan met bewoners en organisaties hoorde ik ook veel dat ze juist minder inmenging wilden en minder regels. Ik zie wel graag dat buurtrechten lokaal overal geagendeerd worden. Bijvoorbeeld zoals in Amersfoort waar een motie is aangenomen die vastlegt dat maatschappelijk vastgoed niet zondermeer verkocht mag worden, maar dat er naar de belangen van bewoners gekeken moet worden. En dat onderzocht moet worden of er lokaal initiatieven zijn die in aanmerking komen om het vastgoed over te nemen. Overal zijn er andere behoeftes. Gemeentes moeten de ruimte hebben om zaken zo vast te leggen dat ze aansluiten bij die behoeften. En landelijk is er natuurlijk wel het één en ander gedaan, het is bijvoorbeeld mogelijk gemaakt om lokaal te experimenteren met regelvrije zones.”

  Begrijpt u dat er actieve bewoners uit de aandachtswijken gedesillusioneerd zijn omdat er naar hun gevoel beloftes gebroken zijn? In 2008 ging het Krachtwijkenbeleid van start met de belofte dit 10 jaar vol te houden, maar vanaf 2011 was er geen Rijksfinanciering meer beschikbaar.

  “Of er een belofte verbroken is, weet ik niet. Het is natuurlijk een rare politieke periode geweest: voor het eerst heeft er een kabinet weer een periode volgemaakt. Ik vind wel dat je veel activiteit ziet in de oude Vogelaarwijken. Er zijn veel bewonersinitiatieven, de buurten zijn opgeknapt: je ziet verschil tussen wijken mét Vogelaargelden en zonder.
  Wat er in wijken moet gebeuren, is niet aan Den Haag. In gemeenten weten ze vaak heel goed wat er nodig is. Dat er financiële ondersteuning uit Den Haag moet komen, kan ik me voorstellen maar wat waar moet gebeuren, is niet aan ons. Natuurlijk gaat me het me aan het hart als wijkcentra moeten sluiten. Maar dat zijn lokale keuzes van gemeentecolleges. Bedenk dus: de stem die je bij de gemeenteverkiezingen uitbrengt, bepaalt hoe er omgegaan wordt met welzijnsbeleid.

  Ik vind wel dat gemeenten bewoners zouden moeten faciliteren. Als bewoners een buurthuis in zelfbeheer willen overnemen, helpt het als ze een redelijke huur moeten betalen, als ze een alcoholvergunning kunnen krijgen en als ze (ook zonder ANBI-status) vrijwilligers met behoud van WW aan de slag kunnen zetten.”

  Ons debat heet: Maak je punt! Dat is ook een oproep om het podium te nemen. Ik zou u nu graag het podium geven om iets te zeggen tegen actieve bewoners uit heel Nederland.

  “Ik wil graag dat de groei in bewonersinitiatieven doorzet. Initiatieven als zorgcoöperaties kunnen een belangrijke rol gaan spelen in de wijken. We moeten hen ondersteunen waar we kunnen. En ik vind dat we ervoor moeten zorgen dat bewoners een stem hebben en dat een organisatie als het LSA blijft voortbestaan om die verenigde stem te zijn. Daar heb ik me voor ingezet en ik hoop dat we dat kunnen volhouden.”

  Interessant om verder te lezen

  Het verkiezingsprogramma van de PvdA:
  “Een verbonden samenleving”

  Welke politici interviewden we nog meer?

  Ben je ook benieuwd wat andere politici over deze onderwerpen te zeggen hebben? Bekijk dan deze interviews:

  Carla Dik-Faber – ChristenUnie

  Nicole Temmink – SP

  Matthijs Pontier– Piratenpartij

  Barbara Gardeniers – CDA

  Corrie van Brenk – 50Plus

  Linda Voortman – GroenLinks

  Arthur Legger – Forum voor Democratie

  Chantal Klaver – GeenPeil

  Dilan Yesilgoz – Zegerius – VVD

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >