Engeland, Australië en Zwolle

 • Na de drukke tijd van het organiseren van de Landelijke Bewonersdag heeft het LSA in Engeland gekeken, hebben we persaandacht gehad (zelfs uit Australië!), hebben we een sterke conferentie bijgewoond van ons platformlid in Zwolle en zijn we druk bezig met allerlei lopende zaken en projecten.

  Vlak na de Landelijke Bewonersdag was het LSA op uitnodiging van onze partnerorganisatie Locality naar Engeland gegaan, om daar hun jaarlijkse conferentie te volgen. Het was inspirerend, leerzaam en indrukwekkend. Het was ook heftig om te zien hoe hard daar bezuinigd wordt. We hebben veel gesprekken gevoerd waarin duidelijk werd hoe de crisis om zich heen slaat in de UK. We hebben veel workshops gevolgd waarin de basisprincipes, maar ook de werking, van de Localism Act duidelijker werd. We hebben een stuk meer geleerd over Asset Transfer (hier: het overdragen van maatschappelijk vastgoed aan bewonersgroepen) en de manier waarop dit wel en niet lukt. En we hebben inspirerende voorbeelden gezien van ‘community organizations’. We hebben veel kritiek gehoord op de ‘Big Society’ van mister Cameron. En we nemen dit allemaal mee in onze eigen plannen en ideeën.  Bijvoorbeeld voor ons project BewonersBedrijven waarin bewonersgroepen ondernemingen opzetten die tot doel hebben hun buurt economisch, fysiek en sociaal te helpen ontwikkelen. Maar ook voor onze informatievoorziening over zelfbeheer van wijkaccommodaties  en ons pleidooi voor een buurtwet. Let wel: het LSA wil de positieve punten uit de UK overnemen en de negatieve zeker niet. We willen  leren van wat daar fout gaat en van wat daar goed gaat.

  Landelijke Bewonersdag in Australië

  Over onze eigen conferentie is veel in de pers verschenen. Van lokale kranten, tot websiteverslagen, buurtlink TV en het dagblad Trouw: de dag heeft veel mooie artikelen, foto’s en filmpjes opgeleverd. Onverwacht werden we zelfs gebeld door  Special Broadcasting Service, een groot radiostation in Australië, die ons interviewde over de Landelijke Bewonersdag!

  Het zal mij een zorg zijn

  Donderdag 8 november organiseerde het bestuur van de bewonersvereniging Wanningstate in het Deltion College de conferentie ‘het zal mij een zorg zijn’.  In dat bestuur zit onder meer Cor Loos, een van onze platformleden.  Het was een conferentie over hulp, zorg en burgerkracht vanuit de 55+ flat Wanningstate, een flat waar burenhulp echt centraal staat. Onderdeel van de dag was de presentatie van de Zelfkrachtmeter. Onder meer Joke Bakker (voorzitter van het LSA ) en publicist Jos van der Lans waren sprekers op deze dag.

  Lopende zaken

  Het LSA is met veel projecten bezig.  Binnen ons experimentele project BewonersBedrijven is nu een aantal kandidaat BewonersBedrijven bijna zover dat ze van start zouden kunnen gaan. Dan moeten ze eerst langs de beoordelingscommissie met hun plannen om te kijken of ze in aanmerking kunnen komen voor startkapitaal. Dat is natuurlijk een spannende tijd en we houden u op de hoogte!

  Het project Kan wél! draait hartstikke goed in Almere en Delft. De ‘gangmakers’ in de wijken krijgen enorm veel voor elkaar. De activiteiten, contacten en verbindingen die hierdoor ontstaan zijn goud waard! Lees in ons laatste nummer van Bewonersberichten op pag. 6 een mooi verslag over dit project.

  Over Bewonersberichten gesproken, ook daar wordt weer aan gewerkt. Want dit jaar komt er nog een vakblad voor actieve bewoners uit. Dit maal onder meer een groot verslag over de Landelijke Bewonersdag (nog even nagenieten) en ruim aandacht voor de gevolgen van het nieuwe beleid op de aandachtswijken.

  Dan hebben we 1 december een vergadering voor de  LSA-leden waarin we onder meer gaan bespreken hoe we gaan inspelen op veranderende politieke, economische en maatschappelijke omstandigheden. Het LSA  is dus flink bezig. Volg onze activiteiten ook op twitter.

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >