Verduurzamen in de wijk: bouw op kennis van bewoners

 • Hoe kun je in de wijk goede verbindingen leggen als je aan de slag gaat met vraagstukken over duurzaamheid, zoals de energietransitie? RLI nodigde LSA uit om samen met actieve bewoners antwoord te geven op die vraag. We organiseerden een gesprek met intermediairs en delen ook online hun inzichten, tips en lokale kennis.

  Link naar het PDF-verslag

  Ze zijn onmisbaar: de bewoners in de wijk met een visie en ambitie. Ze hebben de kracht om te organiseren en aan te sluiten bij wat er in de buurt speelt.  De actieve bewoners die dat goed kunnen, worden ook wel intermediairs genoemd. Wij zien ze als mensen die een ster zijn in het leggen van verbindingen in de wijk. Ze hebben oog voor een samenleving waar iedereen mee kan doen. Dat is ook bij moeilijke vraagstukken rondom verduurzaming – energietransitie! – in wijken, een belangrijk invalshoek. Hoe krijgt iedereen plek, een kans en aandacht om deel te nemen aan de duurzame transities?

  Dat zijn vragen die bij de Raad van Leefomgeving (RLI) ook op de agenda staan. DE RLI nodigde LSA uit om vanuit de praktijk van de wijk en buurt te inspireren. We brachten met plezier zo’n tien intermediairs en een aantal raadsleden van RLI bij elkaar. Zo konden ze op basis van lokale kracht en kennis met elkaar praten over goede manieren om mensen te verbinden rondom duurzaamheidsvraagstukken. We delen het verslag van de bijeenkomst graag met iedereen die ook zo’n praktische insteek en tips kan gebruiken.

  Een greep uit de tips van actieve bewoners

  Gelijkwaardige samenwerking tussen gemeenten en bewonerscollectief
  “Tijd van iemand in loondienst lijkt soms veel meer van waarde dan de tijd van iemand die een vrijwillige bijdrage levert.”
  “Er zit altijd meer professionaliteit buiten dan in het gemeentehuis.”

  Aansluiten bij de wijk
  “Veel koffie drinken helpt om te horen wat er echt leeft en waar mensen zelf ook aan bij willen dragen.”
  “Hoe meer problemen hoe groter de kans om iets te verzilveren.”

  Er is niet een soort duurzaamheid
  “Wij hebben heel veel gesprekken gevoerd in de buurt om van het eigen belang een algemeen belang te maken.”
  Informatieverstrekking zorgt er voor dat men een zelfde kennisniveau heeft dat is basis voor veiligheid.”

 • Meer van onze leden

  Delfshaven Coöperatie

  Delfshaven Coöperatie

  • Rotterdam

  De Delfshaven Coöperatie werkt als lijm tussen de voegen in verschillende rollen en in samenwerking met wijkpartners ...

  Lees meer >
  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  • Nieuwegein

  In een prachtig oud fort voeren de wijkbewoners van het Nieuwegeinse Vreeswijk het dagelijks beheer over Dorpshuis ...

  Lees meer >
  In De Boomtak

  In De Boomtak

  • Tilburg

  In Tilburg wist Wijkcentrum In De Boomtak op bijzondere wijze geld in te zamelen: bewoners kochten voor minimaal ...

  Lees meer >