SchakelWijken in de energietransitie

 • In het programma SchakelWijken zullen we enkele groepen, actief in complexe stadswijken, ondersteunen in hun ambities voor een duurzame wijk. Samen met hen bouwen wij aan een energietransitie die grote kansen biedt voor een ontwikkeling van de wijk in brede zin en de lokale democratie. We versterken samen het initiatief, zoeken verbindingen en sociale oplossingen voor de buurt en werken vanuit daar aan een samenwerking met de gemeente en andere betrokkenen.

  De SchakelWijken vertrekken vanuit de volgende ambities:

  • Oplossingen vanuit de gemeenschap
   Aansluiten bij de thema’s die spelen in de wijk zorgt voor een groter draagvlak en succes van de energietransitie. We gaan op zoek naar de capaciteiten in de wijk en gaan vanuit daar inspelen op de kansen voor de wijk en diverse doelgroepen.
  • Sterke bewonerspositie in de energietransitie
   Energietransitie is samenwerken. Maar kan je je als bewonersinitiatief organiseren en zorgen dat je een goede partner wordt om mee samen te werken? We gaan bouwen aan het versterken van de bewonerspositie en constructieve samenwerking tussen diverse betrokkenen (gemeente, marktpartijen, etc).
  • Uitwerken van samenwerkingsovereenkomst met de gemeente
   Komen tot afspraken die uitgaan van een gezamenlijk doel, verschillende rollen en gelijke positie. Vanuit de samenwerking en de thema’s in de wijk trajecten ontwikkelen die bijdragen aan een sociaal wijkenergieplan.
  • Ontwikkelen van collectieve en inclusieve uitvoerings- en financieringsmodellen
   Een sociaal wijkenergieplan heeft aandacht voor een collectieve aanpak. We gaan met bewoners en diverse partners voorbeelden ontwikkelen van inclusieve financieringsmodellen waar alle bewoners aan mee kunnen doen.

  Dit zijn de bewoners die aan de slag zijn met een sociale aanpak van de energietransitie. Wat we onderweg leren en ontwikkelen, delen we met iedereen uit de community, en alle mensen en organisaties die willen weten hoe je de transitie sociaal en integraal aanpakt. Word ook lid van de community.

  Bewonersinitiatieven in de energietransitie

  Nederland is begonnen aan een grote systeemverandering, van een vervuilende fossiele samenleving naar een schone duurzame samenleving. Bewoners spelen daarin een onmisbare rol, want het gaat om de toekomst van hun wijk en je eigen woning. Samenwerking met bewoners is daarom essentieel. Zij hebben kennis van de lokale situatie, de thema’s die leven in de wijk, de problemen maar vooral ook de mogelijkheden. Zo kan de energietransitie een hefboom zijn voor sociale wijkontwikkeling in brede zin. Dat maakt bewoners de niet te missen schakel in de energietransitie.

  Kansen in grootstedelijke stadswijken

  In het programma SchakelWijken van LSA staan bewonersgroepen uit stadswijken in veelal grote steden centraal. Ze hebben duurzame én sociale ambities voor hun wijk. De energietransitie lijkt soms alleen een technische opgave, maar de uitdagingen zitten vooral op sociaal vlak. Je moet mensen meekrijgen, enthousiast maken, aanzetten tot moeilijke beslissingen, maar ook tot collectief handelen. Community building is daarom een belangrijk aandachtspunt voor de bewoners van de SchakelWijken. Door met de bewonersgroepen te vertrekken vanuit community building kan enerzijds goed nagedacht worden over het creëren van draagvlak en anderzijds vormgegeven worden aan interessante koppelingen met andere thema’s die er spelen. Zodat er daadwerkelijk oplossingen ontstaan die aansluiten op de wijk.

  Werken aan een samenwerkingsovereenkomst

  Wijken staan in het middelpunt van de energietransitie, bijvoorbeeld omdat de gemeente oplossingen zoekt op wijkniveau. Gemeenten hebben een regierol gekregen in de wijkaanpak. Met de SchakelWijken gaan we opzoek naar het samenbrengen van de duurzame ambities van bewonersinitiatieven en de ambities van de betrokken gemeente. Hoe krijg je oplossingen die ook echt aansluiten op dat wat bewoners in de wijk belangrijk vinden? Hoe pak je zo’n samenwerking aan? Wat is er nodig om diverse ambities om te zetten in een gezamenlijk doel, in collectiviteit, en een goede samenwerking tussen bewoners, gemeenten en andere betrokken partijen?

  Dit programma is onderdeel van de participatiecoalitie. Deze coalitie bestaat uit: de Natuur en Milieu Federaties, Energie Samen, HIER, Buurkracht en LSA Bewoners.

  Betrokken raken bij de community? Geef hieronder je e-mailadres door. Heb je vragen? Lees de veelgestelde vragen.  Voor andere vragen, stuur een mail naar Annerike Hekman.

  Community bewonersgroepen & energietransitie

   

  LSA ondersteunt de komende jaren tien bewonersgroepen in hun rol binnen de warmtetransitie van de wijk. Daar gaan we zeker een hoop van opsteken. De kennis die we opdoen, delen we open en met iedereen. Zo ontstaat er een community met ervaringen en kennis over de positie en kracht van bewonersgroepen in de energietransitie.

  Wil je ook updates ontvangen of jouw kennis met ons delen? Geef je mailadres door, dan houden we je op de hoogte en word je onderdeel van onze community.
  Geen zorgen: we mailen waarschijnlijk niet vaker dan eens in de maand.

 • Meer van onze leden

  Delfshaven Coöperatie

  Delfshaven Coöperatie

  • Rotterdam

  De Delfshaven Coöperatie werkt als lijm tussen de voegen in verschillende rollen en in samenwerking met wijkpartners ...

  Lees meer >
  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  • Nieuwegein

  In een prachtig oud fort voeren de wijkbewoners van het Nieuwegeinse Vreeswijk het dagelijks beheer over Dorpshuis ...

  Lees meer >
  In De Boomtak

  In De Boomtak

  • Tilburg

  In Tilburg wist Wijkcentrum In De Boomtak op bijzondere wijze geld in te zamelen: bewoners kochten voor minimaal ...

  Lees meer >