SchakelWijk: Wijk C in Utrecht

 • Utrechtse bewoners willen duurzame energie voor iédereen

  Bewoners van Wijk C zien dat de energietransitie momenteel niet voor alle bewoners in hun wijk toegankelijk is – en vinden dat dat anders moet. Na een deur-tot-deur flyer-actie van één bewoner, heeft sinds een jaar een groep bewoners elkaar gevonden. Ze steken de koppen bij elkaar om te bedenken hoe duurzame energie echt voor alle bewoners van Wijk C kan zijn. Door het gesprek aan te gaan met bewoners en stakeholders willen zij de verbindende schakel zijn op zoek naar oplossingen voor de wijk.

  Wat gaan bewoners doen?

  Bewoners van Wijk C op hun groene dak in centrum van Utrecht. Foto: Jeroen Berends

  WIE? / Wijk C Stroom. Zo noemen de bewoners hun kernteam dat sinds eind 2019 bij elkaar komt.

  WAT IS HET PLAN? / Stap voor stap werken de bewoners aan een nieuwe samenwerking tussen bewoners en betrokken partijen zoals de bewonersinitiatieven, het Volksbuurtmuseum, woningbouwcorporaties en de gemeente. Dat een aantal bewoners van Wijk C Stroom al ervaring heeft met zo’n proces helpt. Een paar jaar eerder was één van de initiatiefnemers namelijk nauw betrokken bij het realiseren van het grootste groene dak van de Utrechtse binnenstad.

  WAAROM? / In wijk C komen een heleboel partijen samen die moeten bijdragen aan een verduurzamingsaanbod voor de wijk. De bewoners van Wijk C Stroom vinden het belangrijk dat de oplossingen goed aansluiten bij de mogelijkheden van de huidige bewoners van de wijk; sociale en particuliere huurders, eigenaren, vve’s. Invloed en inspraak bij de ontwikkeling van de verduurzaming is daarom essentieel. Zij willen hun netwerk en organisatiekracht in de wijk volop inzetten om de verbindende schakel te zijn.

  WAT IS EEN GROTE UITDAGING? / Het verkrijgen van inspraak en invloed op de energietransitie in de wijk. De samenwerkingspartners laten in hun woorden duidelijk merken dat ze wel willen, maar tot concrete resultaten heeft dit nog niet geleid. Wat is er nodig om het proces te versnellen?

  Dit is de pagina Wijk C Stroom. Ze doen mee aan SchakelWijken. SchakelWijken is een programma van LSA waarin we bewonersgroepen ondersteunen in hun ambities voor een duurzame wijk. Een sociale aanpak van de energietransitie staat centraal.