SchakelWijk: Het Oude Westen in R’dam

 • Verzilveren van lokale kennis en netwerk in Rotterdam

  De Rotterdamse Aktiegroep Het Oude Westen heeft een behoorlijke geschiedenis in de wijk. Het begon een halve eeuw (!) geleden, toen deze bewonersgroep grootschalige plannen voor sloop tegenhield, en zich inzette voor betere huisvesting en voorzieningen in de wijk. Sindsdien werkt de Aktiegroep op allerlei manieren aan verbetering van de wijk. Zo zijn ze nu bezig met het opzetten van een Krachtcentrale, een plek om duurzame ambities van bewoners en initiatieven bij elkaar te brengen.

  Wat gaan bewoners doen?

  WIE? / De Aktiegroep is van-, voor- en door bewoners. Het geheim van de Aktiegroep is dat ze steeds actuele thema’s oppakt, en zo zijn ze nu bezig met het thema duurzaamheid en de energietransitie. Jaarlijks zetten zich meer dan 250 bewoners in, bijvoorbeeld door activiteiten in werkgroepen.

  WAT IS HET PLAN? / In hun huidige locatie in de wijk een ontmoetingsplek creëren voor alle bewoners met duurzame ambities: de “Krachtcentrale”. De Krachtcentrale is een plek waar bewonersinitiatieven elkaar kunnen vinden en versterken en waar bewoners makkelijk binnen kunnen stappen met vragen over de energietransitie. Met zo’n centraal punt kan de Aktiegroep de waarde van hun lokale kennis en hun netwerk verzilveren ten dienste van de energietransitie.

  WAAROM? / De Aktiegroep heeft een sterk netwerk in de wijk en heeft veel ervaring met de werking en het nut van een fysieke plek. Het is een lage drempel voor energie-gerelateerd advies en een kans voor het verbinden van initiatieven. Zij kunnen daarmee een fantastische rol spelen in het gezamenlijk vormgeven van een verduurzamingsplan dat aansluit op de wijk.

  WAT IS EEN GROTE UITDAGING? / Hoe krijg je erkenning als partner en gefinancierd voor een langere periode om je rol te kunnen invullen als bruggenbouwer tussen bewoners en overheid, woningbouwcorporatie en andere betrokken instellingen.

  Dit is de pagina van Aktiegroep Oude Westen. Ze doen mee aan SchakelWijken. SchakelWijken is een programma van LSA waarin we bewonersgroepen ondersteunen in hun ambities voor een duurzame wijk. Een sociale aanpak van de energietransitie staat centraal.