SchakelWijk: Energy common in Leidschendam-Voorburg

 • In Leidschendam-Voorburg werken ze aan energie als gemeenschappelijk goed

  Het bewonersinitiatief Energy Common in Leidschendam-Voorburg wil zoveel mogelijk energie lokaal opwekken, opslaan en delen. Common staat dan ook voor het ‘gemeenschappelijke’, en dit bewonersinitiatief gaat uit van energie als een gemeenschappelijk goed, waar je samen verantwoordelijkheid voor draagt. Een energiebron die hun eigendom is, of een energiebron die ze gezamenlijk kunnen beheren en gebruiken is de droom.

  Wat gaan bewoners doen?

  WIE? / Een coöperatieve Energy Common in Leidschendam-Voorburg is een bewonersgroep die bestaat sinds begin 2019. De bewoners vinden het belangrijk om bij te dragen aan een nieuw lokaal speelveld waar bewoners een belangrijke rol vervullen. 

  WAT IS HET PLAN? / De actieve bewoners willen graag vormgeven aan samenwerking met gemeente en betrokken partijen om invloed te hebben op de energietransitie in Leidschendam-Voorburg. Toen ze hoorden dat de gemeente op zoek was naar een concreet participatievoorbeeld, trokken ze dan ook aan de bel. Ze organiseerden sessies met ambtenaren om samenwerkingsafspraken vast te leggen. Op 20 mei 2020 zetten ze een handtekening onder een intentieverklaring tussen gemeente en bewonersinitiatief om gezamenlijk de energietransitie te ontdekken en vorm te geven.

  WAAROM? / Juist de energietransitie geeft ruimte aan een nieuw speelveld dat aan het ontstaan is. In plaats van de traditionele twee spelers – overheid en markt – zijn er nu drie spelers die bepalen wat er lokaal gaat gebeuren: actieve bewoners, een faciliterende overheid en maatschappelijk verantwoorde ondernemers. Dit speelveld willen de bewoners van Energy Common verdiepen.

  WAT IS EEN GROTE UITDAGING? / De nieuwe samenwerking tussen bewoners en de gemeente versterken. En dat heeft alles te maken met vertrouwen ontwikkelen bij gemeente én bewoners. Je moet elkaar leren kennen en laten zien dat je dingen waar kan maken. Maar als dat lukt is de volgende uitdaging: hoe is dit structureel te maken? Welke afspraken zijn er nodig voor de lange termijn? Hoe toets je intenties en gedeelde waarden?  

  Dit is de pagina van Energy Common in Leidschendam-Voorburg. Ze doen mee aan SchakelWijken. SchakelWijken is een programma van LSA waarin we bewonersgroepen ondersteunen in hun ambities voor een duurzame wijk. Een sociale aanpak van de energietransitie staat centraal.