Regionale Energiestrategieën (RES): basis ligt er, tijdig betrekken van bewoners grootste zorgpunt

 • Het goede nieuws is dat het doel van de RES van 35 TWh uit het Klimaatakkoord behaald kan worden. Daar staat tegenover dat de energieplannen – bedoeld om de energietransitie per regio te realiseren – de aansluiting met de samenleving dreigen te missen. Dit blijkt uit de analyse van de Participatiecoalitie (gevormd door Natuur en Milieufederaties, Energie Samen, HIER, Buurkracht, LSA) samen met Jong RES, de Jonge Klimaatbeweging en de Klimaat en Energie Koepel.

  In de analyse wordt duidelijk dat de kracht, kennis en ideeën van de hele samenleving nodig zijn om de doelen van het Klimaatakkoord te halen. “Om een echt maatschappelijk project te worden moet de RES de ramen en deuren veel meer openen voor (ongeorganiseerde) bewoners en maatschappelijke partners als bedrijven, agrariërs, bewonersinitiatieven/ energiecoöperaties en natuur- en milieuorganisaties.”

  Er klinkt een oproep naar de bestuurders: “Laat het geen afvinkparticipatie zijn, maar ga actief op zoek naar bewoners en maatschappelijke partners en geef zeggenschap en eigenaarschap. Uiteraard binnen daartoe gestelde kaders van gemeenteraden en provinciale staten, die de RES 1.0 uiteindelijk beoordelen en moeten vaststellen. Dit vraagt visie en lef van bestuurders en politici.” Een uitdaging waar de Participatiecoalitie, Jong RES, de Jonge Klimaatbeweging en de Klimaat en Energie Koepel ook aandacht voor zullen blijven vragen en met de RES-regio’s samen hard aan zullen werken.

  Belangrijkste adviezen uit de analyse:
  1. Zet de deuren van de RES veel meer open voor bewoners, jongeren en omgeving, die nu onvoldoende betrokken worden. Dit kan ook digitaal. Zorg ervoor dat gemeenten hier ook de capaciteit en middelen voor hebben.

  2. Financiële participatie van omwonenden en het streefpercentage van 50% lokaal eigendom komen voor in bijna alle plannen. Het moet alleen concreter wil het niet bij goede bedoelingen blijven. Het is belangrijk dat gemeenten dit opnemen in hun beleidskaders en door de RES aangemoedigd worden om te kijken hoe het wél kan.

  3. Afwegingen hoe ecologische en landschappelijke waarden worden meegenomen, ontbreken of zijn niet transparant. Kom per regio tot een afwegingskader voor natuur en landschap bij de energietransitie, kijk meer integraal naar de kansen tussen energieopwekking en natuur en landschap.

  4. Zorg voor meer afstemming tussen de RES-regio’s wanneer er belangrijke potentiële zoeklocaties aan verschillende RES-regio’s grenzen, of als er meer koppelkansen kunnen worden gevonden door samen op te trekken. Anders komen we in de uitvoering in de problemen.

 • Meer van onze leden

  Delfshaven Coöperatie

  Delfshaven Coöperatie

  • Rotterdam

  De Delfshaven Coöperatie werkt als lijm tussen de voegen in verschillende rollen en in samenwerking met wijkpartners ...

  Lees meer >
  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  • Nieuwegein

  In een prachtig oud fort voeren de wijkbewoners van het Nieuwegeinse Vreeswijk het dagelijks beheer over Dorpshuis ...

  Lees meer >
  In De Boomtak

  In De Boomtak

  • Tilburg

  In Tilburg wist Wijkcentrum In De Boomtak op bijzondere wijze geld in te zamelen: bewoners kochten voor minimaal ...

  Lees meer >