LSA neemt deel aan een consortium rond maatschappelijk energiedienstenbedrijf

 • Steeds meer bewoners vinden duurzaamheid belangrijk. Maar meedoen is niet voor iedereen toegankelijk, terwijl de duurzame transitie alleen slaagt als iedereen meedoet. De transitie is dus een collectief probleem, en dat vraag om een collectieve oplossing. Komende tijd gaan we vanuit het consortium van Klimaatverbond, Balance, Buurtwarmte en SVn, samen met bewoners en gemeenten experimenteren met een maatschappelijk energiedienstenbedrijf (MESCo).

  Collectief verduurzamen
  Een MESCo is een collectieve oplossing voor verduurzaming van de buurt. Geïnspireerd door het ESCo-model (energy service company) gaan we in enkele wijken een collectief verduurzamingsplan uitwerken waarmee de CO2-voetafdruk van de wijk naar 0 gaat. Wij verwachten dat door de ontzorgende, verbindende en collectieve focus van het maatschappelijk energiedienstenbedrijf de drempel om mee te doen aan de duurzame transitie veel lager wordt, zowel mentaal als economisch.

  Maatschappelijke meerwaarde
  Zeker wanneer vanuit het lokale en collectieve verstand wordt gekeken naar wat efficiënt en effectief is voor de wijk, kan de MESCo ten goede komen aan de lokale gemeenschap. Zo kan het aansluiten op thema’s die spelen in de wijk; armoede, werkgelegenheid, vergroening of de wijkeconomie versterken door bijvoorbeeld enkel samen te werken met lokale ondernemers. De maatschappelijke meerwaarde zit hem in de koppelkansen in de buurt. Als je als bewonersinitiatief wilt verduurzamen, moet je vanuit verbinding werken en zorgen dat de armere buurtbewoners ook daadwerkelijk iets aan duurzame oplossingen hebben. Of zoals Dorine Ruter van buurthuis Waterkracht in Zupthen zegt: ‘Verbindend verduurzamen moet hand in hand gaan met armoedebestrijding. Je kunt pas een gesprek met mensen over duurzaamheid voeren, als ze hun rekening kunnen betalen’.

  Rolverdeling
  Met het consortium zullen we komende tijd een antwoord zoeken op verschillende vragen. Aan welke behoeften moet een MESCo voldoen om succesvol te worden in de wijk? Welke rollen hebben of willen bewoners in dit samenwerkingsverband? Hoe maken we de drempel om mee te doen zo laag mogelijk? Wat vraagt een gelijkwaardige samenwerking van de betrokken partijen? En wat zijn de maatschappelijk kosten en baten? De geleerde lessen zullen we met jullie delen.


  Hoe werkt een MESCo?

  In een ESCo-model wordt de investering voor verduurzaming van bijvoorbeeld je huis betaald vanuit de opbrengsten van de energiebesparing die je doet met deze investering. Door deel te nemen aan een MESCo betaal je elke maand een bedrag – die niet meer bedraagt dan je huidige energiekosten – en je hele huis wordt verduurzaamd. De MESCo, het samenwerkingsverband tussen bewoners, overheid en bedrijfsleven, dient daarbij als ontzorgende organisatie die verantwoordelijk is voor de aanleg, het onderhoud, de exploitatie en het beheer. Vanuit dat samenwerkingsverband wordt gezocht naar de beste oplossingen en koppelkansen voor de buurt. Er wordt een prestatieovereenkomst gesloten die voor de looptijd van het contract een bepaalde kwaliteit garandeert. (Denk aan alle voorwaarden die gelden voor een leaseauto. Je betaalt een bepaald bedrag per maand en daarvoor krijg je de garantie dat je een altijd goed rijdende auto tot je beschikking hebt.)

   

   

 • Meer van onze leden

  Delfshaven Coöperatie

  Delfshaven Coöperatie

  • Rotterdam

  De Delfshaven Coöperatie werkt als lijm tussen de voegen in verschillende rollen en in samenwerking met wijkpartners ...

  Lees meer >
  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  • Nieuwegein

  In een prachtig oud fort voeren de wijkbewoners van het Nieuwegeinse Vreeswijk het dagelijks beheer over Dorpshuis ...

  Lees meer >
  In De Boomtak

  In De Boomtak

  • Tilburg

  In Tilburg wist Wijkcentrum In De Boomtak op bijzondere wijze geld in te zamelen: bewoners kochten voor minimaal ...

  Lees meer >