Buurtbedrijf NuDe Toekomst gaat vruchten plukken van de samenwerking

 • Samen met de gemeente, de woningbouwcorporatie, Solidez (welzijnsorganisatie), OBS De Wereld en Sportservice komt het buurtbedrijf NuDe Toekomst uit Wageningen al een tijdje samen. Begin 2021 klopten zij bij LSA aan met de vraag of wij mee konden denken hoe ze de opgaven in de buurt met elkaar konden verbinden. Samen doken we in de vragen; Kan de energietransitie bijdragen aan het versterken van de sociale verbindingen in de wijk? Hoe kan je elkaar daarin versterken? En wie kan welke rol vervullen? Het leidde tot een SOK. Een SamenwerkingsOvereenKomst tussen de betrokken partijen.

  Groeiproces

  De komende jaren staat er een boel te gebeuren in De Nude; renovatie door de woningbouwcorporatie, vernieuwing van riolering en groen, afkoppelen van het aardgas. Het Buurtbedrijf wil de opgaves dichterbij de bewoners brengen door verbindingen te leggen met de drijfveren van bewoners. Andere partners zijn ook actief in de wijk. Om concreet de verbinding op te zoeken en echt samen te werken, komen ze sinds een jaar regelmatig samen. Vanuit die wens is er gewerkt aan de samenwerkingsovereenkomst.

  Investeren in relaties

  “Er is geïnvesteerd in het opbouwen van de relatie tussen alle partijen. Er zijn gesprekken gevoerd met een aantal partners en bewoners uit de wijk. Daarnaast zijn er behoorlijk wat bijeenkomsten georganiseerd om elkaar beter te leren kennen, helderheid te creëren en om tot gezamenlijke uitdagingen, doelen en concrete acties te komen. Dit alles is opgeschreven in de SOK. Het was (en is) een pittig proces. Hoe houd je de energie van het begin vast als het een langer proces lijkt te worden dan gedacht? Hoe maak je afspraken die tot concrete acties leiden? En hoe zorg je dat die afspraken goed landen in de organisaties? Er zijn de nodige gesprekken over gevoerd. En de gesprekken zullen ook tijd blijven
  doorgaan. Dat is dé manier om met elkaar in verbinding te blijven”, blikt Jolanda van der Meijde van buurtbedrijf NuDe Toekomst terug.

  Vruchten plukken in 2022

  Projectleider Annerike Hekman vertelt over het project: “Na een periode van praten, schrijven, wachten, elkaar herinneren, afspraken concreet maken, ligt er nu een SOK waar iedereen zich in kan
  vinden. De planning is om in de lente van 2022 de rollen scherp te hebben en op een feestelijke manier de SOK te ondertekenen. Het idee; gezamenlijk 7 fruitboompjes planten, voor elke partner één, midden in de wijk. Om daar samen voor te zorgen en er op een gegeven moment natuurlijk de vruchten van te plukken”.

  Buurtbedrijven in de energietransitie

  Het is duidelijk dat de energietransitie een complex vraagstuk is dat voorbij een technisch probleem gaat. Bewonersbedrijven, zoals NuDe Toekomst in Wageningen, kunnen een instrument zijn om het proces van de energietransitie op wijkniveau te versnellen. Dat kan omdat een bewonersbedrijf zorgt voor meer eigenaarschap en daarmee draagvlak van de wijk. Annerike legt uit hoe ze dat doen: “Vanuit de netwerken en kennis uit de wijk kunnen zij een, voor velen abstracte uitdaging, concreet maken en kansen benutten die bijdragen aan een betere leefomgeving. Denk aan het koppelen van de technische opgave aan het bieden van lokale werkgelegenheid en scholingsmogelijkheden. Maar ook doordat ze laagdrempelig contact kunnen leggen via buurtenergiecoaches of het runnen van duurzame ontmoetingsplekken. En als de wijk mede- eigenaar wordt van een zonneveld, windmolen of warmtenet komt het geld dat daarmee wordt
  verdiend weer ten goede aan de wijk. Zo werken we aan een warmtetransitie waar zeggenschap en eigenaarschap bij bewoners ligt”.

 • Meer van onze leden

  Delfshaven Coöperatie

  Delfshaven Coöperatie

  • Rotterdam

  De Delfshaven Coöperatie werkt als lijm tussen de voegen in verschillende rollen en in samenwerking met wijkpartners ...

  Lees meer >
  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  • Nieuwegein

  In een prachtig oud fort voeren de wijkbewoners van het Nieuwegeinse Vreeswijk het dagelijks beheer over Dorpshuis ...

  Lees meer >
  In De Boomtak

  In De Boomtak

  • Tilburg

  In Tilburg wist Wijkcentrum In De Boomtak op bijzondere wijze geld in te zamelen: bewoners kochten voor minimaal ...

  Lees meer >