En, komen buurtrechten terug in het coalitieakkoord?

 • Het LSA zocht uit dat Buurtrechten in een overgroot deel van de (grotere) gemeenten in de verkiezingsprogramma’s stond. We riepen actieve bewoners op om ervoor zorgen dat deze nieuwe spelregels voor sterk bewonersinitiatief ook echt in de coalitieakkoorden terechtkomen. En dat ze samen met bewoners verder vormgegeven worden! Hoe staat het er nu mee? Is er in jouw stad een akkoord? En? Staan er mooie zinnen in waar je iets mee kunt? Of juist grote teleurstellingen? Wij horen het graag.

  Foto: Sebastiaan ten Burg / Flickr

  In de aanloop naar de verkiezingen is er veel aandacht geweest voor buurtrechten en vooral voor het right to challenge. Trouw noemde het zelfs een van de verkiezingstrends.

  Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners onderzocht hoe vaak bepaalde buurtrechten – onderzocht zijn: right to challenge, zelfbeheer, open overheid en toegang tot geld – in de verkiezingsprogramma’s van de top-3 winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen van de 41 grootste gemeenten staan. In 34 gemeenten werd er door een van de ‘winnaars’ melding gemaakt van een van de buurtrechten.

  Coalitie-onderhandelingen

  Het is natuurlijk zaak dat deze rechten ook daadwerkelijk in de coalitieakkoorden terechtkomen. Onze leden (allemaal actieve bewonersgroepen) vroegen in een brief aan hun raadsleden om in de coalitie-onderhandelingen hier op toe te zien.  Nu een groot deel van de coalitieakkoorden zijn gesloten en de anderen zullen volgen, vragen we je graag of je de buurtrechten terugziet in het akkoord van je stad.

  Wethouder inspraak

  In het coalitieakkoord van Amsterdam vonden wij bijvoorbeeld deze mooie zinnen: ‘We leggen buurtrechten vast en gaan experimenteren op basis van ervaringen in andere steden. We gaan buurtbegroten invoeren.’  En iets heel anders, maar ook interessant: gemeente Waddinxveen heeft speciaal een wethouder inspraak benoemd.
  En in vele coalitieakkoorden komt het right to challenge  terug, zoals hier in Leusden: ‘Bij alle vormen van dienstbaarheid aan de samenleving wordt nadrukkelijk gezocht naar inspraak, draagvlak, samenwerking met, of uitdaging van de samenleving om de doelen te realiseren. We laten ruimte aan initiatieven van de inwoners en we geven inwoners het recht de gemeente uit te dagen om taken uit te voeren (right to challenge). Ook in het fysieke domein (..)’

  In sommige coalitieakkoorden zijn ze een stuk voorzichtiger, zoals in Barneveld: ‘We bekijken of het mogelijk is de uitvoering volgens het Right to Challenge-principe op te (laten) pakken.’

  Laat het ons weten

  Hoe zit het in jouw gemeente? Laat het ons weten: mail naar info@lsabewoners.nl

 • Meer van onze leden

  Coöperatie Stationspark Deurne

  Coöperatie Stationspark Deurne

  De omgeving van het NS-station in Deurne maakt al jaren een troosteloze indruk. Als fervent reiziger met het ...

  Lees meer >
  Club Goud

  Club Goud

  Club Goud is een initiatief van Stichting 'in Samenwerking met', naar een idee van projectleider Moniek van Daal. ...

  Lees meer >
  Bewonerscommissie Eigen Haard

  Bewonerscommissie Eigen Haard

  Bewonerscommissie Eigen Haard behartigt de belangen van alle bewoners in de wooncomplexen voor senioren Koornhorst ...

  Lees meer >