Handreiking voor bewoners – help de buurt veiliger te maken

 • De Alliantie Natuurlijk Samen heeft een handreiking gemaakt waarin tips worden gegeven om de veiligheid in de buurt voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI’s) te verbeteren.

  LHBTI’s hebben gemiddeld vaker met geweld te maken dan anderen. Het gaat bijvoorbeeld over in elkaar slaan, over schelden, pesten of seksuele intimidatie. Een voorbeeld: het percentage lesbische, homo- en bi-leerlingen dat door leeftijdgenoten wordt gepest, is vier keer hoger dan onder hetero-leerlingen, aldus het Sociaal en Cultureel Planbureau (2015).

  De impact van incidenten en geweld op LHBTI’s is natuurlijk enorm. Wat kun je doen als je als buurtbewoner wilt helpen de buurt veiliger te maken? De Alliantie Natuurlijk Samen biedt praktische handvatten om een ‘Natuurlijk Samen werkgroep’ op te richten. Lees en leer van dit praktische boekje.

  De Handreiking Natuurlijk Samen voor bewoners – Tips voor actie in de wijk is gepubliceerd door  Natuurlijk Samen, een samenwerkingsverband van het antidiscriminatie bureau RADAR, Art.1 – kenniscentrum discriminatie Nederland, COC Nederland, het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA), Movisie en de Nationale Politie.

 • Meer van onze leden

  De Makassarplein Community

  De Makassarplein Community

  De Makassarplein Community in de Amsterdamse Indische Buurt is een samenwerkingsverband van actieve bewoners en ...

  Lees meer >
  SBP Tussen de vaarten

  SBP Tussen de vaarten

  Bewonersplatform Tussen de Vaarten is opgericht door betrokken buurtbewoners in 2013 met als doel activiteiten en ...

  Lees meer >
  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >