1e BewonersBedrijf in NL: Wijkaanpak nieuwe stijl

 • “Dit BewonersBedrijf is van jullie allemaal. Het is van, voor en door bewoners. Jullie bepalen allemaal mee wat het BewonersBedrijf gaat doen en jullie kunnen zelf meedoen”, zei zakelijk leider Chris Troost op zaterdag 2 maart tijdens de opening van het eerste BewonersBedrijf. De aandachtswijk Heechterp – Schieringen, Leeuwarden had de primeur en heeft de eerste van de beoogde 10 BewonersBedrijven die het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA) helpt op te zetten. Bewoners organiseren hier zelf welzijn met een gezond verdienmodel, zonder overheidsbemoeienis. Het doel van dit BewonersBedrijf is de door werkloosheid en armoede geplaagde wijk leuker en leefbaarder maken én voor werkgelegenheid zorgen.

  Onder grote belangstelling van buurtbewoners is het eerste BewonersBedrijf op 2 maart officieel en feestelijk geopend. Wethouder Wethouder Thea Koster: ”Ik ben trots op deze bewonersgroep. Al is het wennen voor ons, want de gemeente heeft geen grote bijdrage gehad in de totstandkoming van dit BewonersBedrijf.”

  Armste wijk van Nederland

  Bewoners in de als armste wijk van Nederland bekend staande wijk hebben samen verregaande plannen gemaakt om hun wijk te verbeteren. De wijk Heechterp – Schieringen kampt met veel problemen: onder meer een hoge werkloosheid en een gebrek aan sociale cohesie. Actieve vrijwilligers schreven een ondernemingsplan en met ondersteuning van het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA) hebben ze een BewonersBedrijf opgericht dat nu officieel van start gaat.

  Onafhankelijke relatie

  Er zijn vanuit de (lokale) overheid al veel projecten in de wijk opgezet om de Vogelaarwijk te verbeteren. Het grote verschil is dat dit keer de bewoners zelf met plannen zijn gekomen, dat ze de plannen zelf uitvoeren en dat ze geen subsidierelatie hebben met de overheid. Het BewonersBedrijf zoekt wel samenwerking met lokale partners, zoals de gemeente en woningcorporatie, maar heeft geen afhankelijke relatie. Ze zijn een gelijkwaardige gesprekspartner. Thea Koster: ”Ik vind het erg positief dat bewoners dit keer niet vroegen om financiering, maar met een uitgewerkt plan kwamen en een samenwerking voorstelden. Dat willen we graag. Dus als we als gemeente iets kunnen betekenen, laat het me dan zeker weten.”

  Werkgelegenheid voor de buurt

  Het BewonersBedrijf gaat zijn eigen geld verdienen door verschillende projecten uit te voeren. Zo zijn ze in te huren voor catering (er is al een keuken aangeschaft, de hele bijeenkomst werd geweldig gecaterd door het BewonersBedrijf ), groenonderhoud (er zijn plannen om het openbaar groen bij te gaan houden, 16 buurtbewoners volgen een hovenierscursus en er worden mobiele tuintjes verhuurd) en schoonmaak (op contractbasis wordt nu aan afvalsignalering en preventie gedaan en er wordt met twee woningcorporaties gesproken over schoonmaak van portieken t.b.v. werkgelegenheid in de wijk). Dit werk wordt uitsluitend gedaan door buurtbewoners waardoor er werkgelegenheid gecreëerd wordt. De winst die eventueel in de toekomst wordt gemaakt, vloeit weer terug in de wijk door sociale activiteiten uit te voeren en cursussen te geven.

  Experimenteel project

  Henk Cornelissen, directeur van het LSA: “Het is knap dat hier binnen een jaar tijd een draaiend BewonersBedrijf van de grond is gebracht. Ik wil mijn dank uitspreken aan onze financiers: het fonds Werken aan Wonen, de Nationale Postcode Loterij en het ministerie van BZK. Ook wil ik onze adviescommissie bedanken en een compliment geven aan de gemeente Leeuwarden vanwege hun coöperatieve en opbouwende houding.”

  BewonersBedrijven is een experimenteel project van het LSA. Het LSA helpt bewoners op verschillende plekken, verspreid over het land, een onderneming op te zetten die tot doel heeft hun buurt economisch, fysiek en sociaal te ontwikkelen. Het is daarbij het streven dat deze BewonersBedrijven zoveel mogelijk hun eigen geld gaan verdienen en daarmee dus losser komen te staan van subsidies en hun verstrekkers. Het LSA doet dit met steun van het fonds Werken aan Wonen, de Nationale Postcode Loterij en het ministerie van BZK. Er zijn meerdere BewonersBedrijven in oprichting, de verwachting is dat binnen een half jaar nog een aantal BewonersBedrijven officieel van start gaat. Hiermee stimuleert het LSA een totaal nieuwe manier van wijkontwikkeling waar bewoners zelf aan het stuur staan.

  Meer weten en lezen?

  Op 1 maart zond BNR Nieuwsradio een reportage uit over het BewonersBedrijf, hierin komen onder meer wethouder van Emmen Ton Sleeking, Tweede Kamerlid Agnes Wolbert en zakelijk leider van BewonersBedrijf Heechterp – Schieringen Chris Troost aan het woord. http://www.bnr.nl/?player=archief&fragment=201303010731001800

  Op www.bewonersbedrijven.nl vindt u meer informatie over dit experimentele project van het LSA.

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >