Dorpshuizen en wijkcentra getroffen door maatregelen coronavirus

 • De maatregelen die de landelijke overheid heeft genomen ter bestrijding van het coronavirus hebben grote gevolgen voor de dorps- en wijkgemeenschappen in het land.

  Update 28 mei 2020: Financiële steun in de rug voor buurt- en dorpshuizen

  [Dit bericht wordt niet meer bijgewerkt. We houden de actualiteit over coronamaatregelen en de impact op buurthuizen, ontmoetingsplekken en andere bewonersinitiatieven goed in de gaten. We delen regelmatig updates met belangrijke ontwikkelingen en nieuws. Lees daarom ook het laatste nieuws. ]

  De dorpshuizen en wijkcentra hebben hun activiteiten moeten staken, waardoor bewoners hun ontmoetingsplek en sociale contacten kwijt zijn. We maken ons grote zorgen over het voortbestaan van de dorpshuizen en wijkcentra. Door de wegvallende opbrengsten van verhuur, grote activiteiten en consumpties staat de exploitatie onder grote druk.

  Als de dorpshuizen en wijkcentra omvallen, betekent dit het wegvallen van een sociaal anker, waaraan juist na de crisis grote behoefte zal zijn. Niet alleen voor de bewoners maar ook voor de grote groep (veelal vrijwilligers; soms met een betaalde beheerder) die het dorpshuis of wijkcentum draaiend houden, zijn de gevolgen immens. Juist deze tijd laat zien hoe groot onze behoefte is aan contact en ontmoeting!

  Het heeft ons zeer verbaasd dat de dorpshuizen en wijkcentra tot op heden uitgesloten zijn van de ‘Tegemoetkoming schade COVID-19’. Aan de lijst met SBI-codes die voor de tegemoetkoming in aanmerking komen moet zeer snel die van de dorps- en buurthuizen worden toegevoegd.

  Voor de toekomst van deze belangrijke voorzieningen voor dorpen en wijken is deze verruiming noodzakelijk.

  Meer informatie? thijs@lsabewoners.nl of bel hem op 06-23104371

  Kom naar de volgende bijeenkomst

  >> Bekijk de agenda met (online) bijeenkomsten.

  Ik ontvang graag de LSA-nieuwsbrief

  Normaal schrijven we er één per maand, maar met oog op de coronacrisis brengen we de komende weken vaker nieuws, artikelen met tips en voorbeelden en uitnodigingen voor online bijeenkomsten.

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging Roomburg

  Wijkvereniging Roomburg

  Wijkvereniging Roomburg in Leiden werkt samen met alle bewoners en partners in de wijk  aan een prettige en ...

  Lees meer >
  Samen Sterk in Holy

  Samen Sterk in Holy

  Samen Sterk in Holy is een met, voor en door bewonersinitiatief in de wijk Holy in Vlaardingen. Samen met bewoners ...

  Lees meer >
  Bewonersorganisatie Gilden

  Bewonersorganisatie Gilden

  Bewonersorganisatie Gilden verbindt de bewoners uit de Gildenwijk in Spijkenisse door activiteiten te organiseren ...

  Lees meer >