“We willen de eenzaamheid voor zijn”

 • Buurtinitiatieven helpen buurten sterker en betrokkener te maken en als het aan LSA ligt, worden ze daar nog beter in! Het project Betrokken Buurten biedt zes buurtinitiatieven de kans om eenzaamheid aan te pakken en sociale netwerken in de buurt te versterken. En iedereen zal leren van deze buurtinitiatieven, want LSA deelt de geleerde lessen via de site en via bijeenkomsten. Nu we aan de start van het project staan – je kunt je initiatief trouwens nog opgeven tot 16 november- bevragen we projectleider Marieke over het waarom van het project. 

  Hoe kwamen jullie op het idee voor dit project?

  “We hoorden vanuit de buurtinitiatieven steeds vaker de vraag: ‘hoe bereiken wij eenzame mensen?’ Mensen komen er niet snel voor uit dat ze eenzaam zijn; het is vaak nog een taboe. Maar hoe bereik je die groep dan? Hierop besloten we als LSA verder te onderzoeken op welke manieren buurtinitiatieven kunnen bijdragen in het tegengaan van eenzaamheid in de wijken. Een langdurig project voor meerdere initiatieven leek ons daarvoor de beste aanpak.”

  Marieke Koot – Projectleider Betrokken Buurten
  Wat is jouw rol in dit project? En wat spreekt je aan?

  “Als projectleider is mijn blik gericht op alle facetten van het project. Ik houd de ontwikkelingen in de gaten en ondersteun waar nodig. Daarnaast zal ik zelf ook enkele initiatieven ondersteunen. Er zijn veel bewonersinitiatieven die zich bezighouden met zorg en of welzijn, zij bieden iets dat veel instellingen niet kunnen bieden. Zij kunnen dichtbij mensen staan. En dat doen ze ook, ze bewegen weg van de grote zorginstellingen dichterbij de bewoners zelf. Het draait steeds meer om het organiseren van  zorg voor elkaar. Ik vind het fascinerend hoe bewonersinitiatieven daar hun rol in pakken. Wat kunnen ze er wel en niet in doen? Eenzaamheid is een actueel maatschappelijk vraagstuk waar bewonersinitiatieven duidelijk een grote rol (kunnen) spelen. We creëren samen een betrokken gemeenschap die toekomstbestendig is: dat spreekt me enorm aan.”

  Is eenzaamheid een groot probleem?

  “Dat is het zeker. Meer dan een miljoen Nederlanders geeft aan zich eenzaam te voelen. Maar niemand wil bij de eenzamen horen. Vergrijzing en verdere individualisering maken het contact tussen mensen alleen maar minder. De negatieve gevolgen van eenzaamheid kunnen enorm zijn. Het heeft niet alleen effect op je gemoedstoestand, maar kan ook tot lichamelijke klachten leiden. Het heeft veel impact op mensen.”

  Waarom zijn bewonersinitiatieven zo belangrijk in de strijd tegen eenzaamheid?

  “Je ontmoet elkaar in je eigen buurt, daar begint het. Mensen die eenzaam zijn missen vaak sociaal contact: juist in je eigen buurt is het makkelijk om even een praatje te maken of elkaar te helpen. Iets kleins doen voor een ander kan al veel betekenen. Een kopje koffie bijvoorbeeld. Het uitgangspunt is een open gemeenschap waar iedereen bij hoort en waar iedereen wat kan toevoegen, of je nou eenzaam bent of niet. Natuurlijk moeten we niet de illusie hebben dat we eenzaamheid kunnen oplossen. Het is ook een individuele aangelegenheid. Wanneer je partner is weggevallen los je dat niet op door goed contact met de buren, maar het kan wel perspectief bieden.”

   
  Welke rol kunnen buurtnetwerken hierin spelen?

  “Wanneer we nu hechte buurtnetwerken creëren, zijn we eenzaamheid voor. Jongeren die zich inzetten voor eenzame mensen hebben zelf straks ook een netwerk waarop zij kunnen terugvallen. Een buurtnetwerk dat uitgaat van talenten en passies van alle bewoners is enorm waardevol. Als we er samen voor zorgen dat zo’n soort netwerk in meer wijken aanwezig is, maken we een vuist tegen eenzaamheid. Voor nu én voor later.”

  Wat is de kracht van bewonersinitiatieven?

  “Bewonersinitiatieven zijn zeer verbonden met de wijk en hebben als geen ander laagdrempelig contact met bewoners. Ze kunnen eenvoudig een brug slaan tussen verschillende mensen: er wordt niet in hokjes gedacht. Iedereen mag meedoen en dat is belangrijk. Mechelien Burghout, initatiefneemster van Zuid Doet Samen in Apeldoorn, verwoordde het treffend: ‘Mensen bij ons zijn geen vrijwilligers of hulpverleners, maar actieve buurtbewoners. Mensen worden niet gezien als cliënt of patiënt, je bent buren van elkaar’. Dat draait het om bij de meeste bewonersinitiatieven.”

  Hoe past de ABCD-aanpak hierin? En wat houdt deze in?  

  “Kort gezegd is ABCD een wijkaanpak waar niet problemen, maar capaciteiten van mensen centraal staan. Het gaat uit van een positieve en persoonlijke benadering. Iedereen heeft iets te bieden in de wijk en dat moet met elkaar verbonden worden. We kijken naar de passies of talenten van de bewoners en zien hoe wij deze kunnen inzetten bij het versterken van het buurtnetwerk. Het is een win-winsituatie. Wanneer je iets doet vanuit je eigen kracht bouw je gemakkelijker betekenisvolle relaties op. Dat draagt bij aan je eigen gemoedstoestand én aan die van de wijk.”

  Welke buurtinitiatieven passen bij Betrokken Buurten?

  “We zoeken zeer gevarieerde initiatieven. Een ding is vooral belangrijk: het initiatief moet op de een of andere manier wat willen doen tegen eenzaamheid. Vanuit die ambitie kijken we verder. Eenzaamheid komt voor in veel verschillende soorten en maten. Van eenzame ouderen, (net) gescheiden mensen tot mensen die werkloos thuis zitten. Vaak weten buurtinitiatieven niet precies waar ze moeten beginnen. Ze komen met vragen als: Juist de echte eenzame mensen komen niet naar evenementen in de wijk. Hoe herken je eenzame buurtgenoten dan wel? Waar breng je mensen bij elkaar? Wat is de juiste toon?. Maar zijn dat de juiste vragen? Wij willen in het project Betrokken Buurten insteken op het feit dat als je je om elkaar bekommert en een open gemeenschap bent met elkaar, mensen meer aansluiting vinden bij elkaar en wellicht minder eenzaam zijn. Betrokken Buurten geeft de initiatieven een duwtje in de rug om op deze manier te kijken helpt te zoeken naar de juiste aanpak in jouw wijk.”

  Wat bieden jullie de deelnemers?

  “Ze krijgen allereerst gratis professionele begeleiding van een coach. Deze gaat met de zes deelnemende initiatieven om de tafel en helpt hen, denkt mee, geeft tips. Gedurende het traject worden er ook meerdere masterclasses verzorgd, onder andere ook door de Fontys Hogeschool en de Coalitie Erbij. Wat werkt wel en wat werkt niet? Daarnaast maak je als deelnemer met vijf andere initiatieven deel uit van het project. Dat betekent een prachtige mogelijkheid om ervaringen en kennis uit te wisselen en elkaar te inspireren.”

  Wat moet het project uiteindelijk opleveren?

  “We willen in het project kennis opdoen over hoe je als buurtgemeenschap kan bouwen aan sociale netwerken en hoe dit bijdraagt aan verminderde eenzaamheid. We bundelen de verzamelde kennis en delen die met een heleboel initiatieven, organisaties en ook met onderwijsinstellingen. Zo blijf je langdurig impact maken: eenzaamheidsbestrijding is vaak een kwestie van lange adem.”

   

  Kom je op 30 november ook naar de bijeenkomst Betrokken Buurten?
 • Meer van onze leden

  Bewonerscommissie Eigen Haard

  Bewonerscommissie Eigen Haard

  Bewonerscommissie Eigen Haard behartigt de belangen van alle bewoners in de wooncomplexen voor senioren Koornhorst ...

  Lees meer >
  Stichting Onze DROOM

  Stichting Onze DROOM

  De ontmoetingsplek waar iedereen welkom is! Stichting Onze DROOM organiseert ontmoetingen en biedt dagbesteding en ...

  Lees meer >
  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster-Stroobos heeft een generatiehuis opgericht in het voormalige schoolgebouw van het ...

  Lees meer >