Dinsdag Ledendag: Denktank Elden

 • Hoe de dorpsraad van Elden, vlakbij Arnhem, omging met de wens van de gemeente om meer ''bottom-up'' tewerken. Elden rook kansen! Toch weer een beetje zelfstandigheid terug! Maar hoe betrek je (veel) bewoners bij het nemen van beslissingen?

  Lang geleden was Elden een Betuws boerendorp langs de Rijn wat bij de gemeente Elst hoorde. Omdat de stad Arnhem niet kon uitbreiden richting de Veluwe wilde de stad aan de overkant van de rivier, het huidige Arnhem-Zuid, gaan bouwen. Daarvoor was een gemeentelijke herindeling nodig. Vanaf 1966 hoorde Elden ineens bij Arnhem. Bewoners werd niks gevraagd, dat was toen nog niet zo.

  Dat die manier van beslissingen opdringen niet werkt kun je nu, ruim 50 jaar later, nog merken. Er is nog steeds een behoorlijke weerstand tegen de gemeente maar dat is ook wel te begrijpen. De Eldenaren hadden weinig tot niks met Arnhem, zij waren erg op Elst gericht. Toen werd de Eldenaren verteld dat ze Arnhemmers waren geworden, een Arnhems telefoonnummer en postcode kregen, het kombord Elden werd vervangen door Arnhem, hele stukken land en boerderijen werden “afgenomen” en Elden werd ingesloten door zogenaamde bloemkoolwijken.

  Het ‘eigenwijze’ dorp loopt voorop

  Een paar jaar later werd de dorpsraad opgericht. De bewoners samen sterk tegen de gemeente Arnhem! Met het top down beleid uit die tijd zijn er heel wat initiatieven tegen de betonnen muur van de gemeente stukgelopen. Elden heeft nooit bij Arnhem willen horen maar het kon niet anders. De huidige “wijk” is altijd een dorp gebleven. De sociale cohesie is groot en de dorpsraad loste heel veel zelfstandig op. Dat vond de gemeente maar eigenwijs en lastig.

  De sociale cohesie is groot en de dorpsraad loste heel veel zelfstandig op. Dat vond de gemeente maar eigenwijs en lastig.

  Weer een paar jaar later wil de gemeente bottom-up, participatieladder en zo. Het ‘Van wijken weten’ programma werd bedacht door de ambtenaren die top-down besloten dat het nu bottom-up moest gaan gebeuren… Meer taken en verantwoordelijkheden naar de wijken en ook meer budget natuurlijk. Welke taken en verantwoordelijkheden en hoeveel budget is tot nu toe nog onduidelijk. Het ‘eigenwijze dorp’ liep ineens voorop in de ontwikkelingen: “Kijk eens hoe Elden het doet!”

  Elden rook kansen! Toch weer een beetje zelfstandigheid terug! Maar hoe ga je samen beslissen over allerlei onderwerpen? Van parkbeheer tot zorgtaken en alles daartussen… De oude dorpsraad was geen goed middel meer maar wat werkt dan wel?

  Samen beslissen: wat werkt?

  Met die vraag is de Denktank opgericht. We wilden zoveel mogelijk mensen betrekken bij het inspraakproces zonder iedereen bij elke beslissing naar hun mening te hoeven vragen. De meeste mensen zijn al druk genoeg en hebben niet in alle onderwerpen interesse. Daarom hebben we een opzet bedacht met een wat een lossere samenstelling: een beslisserstafel, met een externe gespreksleider, een publieksrand, partners en werkgroepen: het nieuwe Dorpsplatform! De Dorpsraad is al gestopt, 20 juni is de feestelijke start van het Dorpsplatform.

  “De meeste mensen zijn al druk genoeg en hebben niet in alle onderwerpen interesse”

  En dan wordt het best spannend… Gaan de bewoners het oppakken? Zien ze de kansen voor hun dorp? Gaat het principe goed werken en hoe kijken ze hier over een jaar of 10 op terug? Een mooie kans om toch weer enigszins als Betuws dorp in de Veluwse stad overeind te blijven staan!

  Meer informatie vind je op de website van Denktank Elden en de op de website Elden Online .


  Crisis van de wijkraden. Het kan anders!

  De laatste decennia zijn wijkraden te veel tot een politiek instrument zijn gemaakt. Dat zorgt voor onvrede. Het is tijd om het gesprek over de wijkraden helemaal open te breken want het kan anders. Van wie zijn de wijkraden eigenlijk? Over die vraag schreef Nico de Boer, op verzoek van LSA, een essay.

 • Meer van onze leden

  Stichting Kleinbedrijf

  Stichting Kleinbedrijf

  De Stichting Kleinbedrijf stelt zich ten doel een 'ondernemerschapsmodel' te ontwikkelen dat voldoet aan 3 ...

  Lees meer >
  Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier

  Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier

  De leefbaarheid in de wijk Achtse Barrier, Eindhoven, in de ruimste zin van het woord, te analyseren, te ...

  Lees meer >
  DriveToConnect

  DriveToConnect

  DriveToConnect zet zich in voor het realiseren van een inclusieve samenleving en brengt daarvoor "Mensen en ...

  Lees meer >