Deze onderwerpen zijn voor bewonersinitiatieven en gemeenten interessant

 • ♦ Een brede agenda

  In aanloop naar en na de vorige gemeenteraadsverkiezingen hebben bewoners op verschillende plekken een bewonersagenda opgesteld.

  ———————————————————

  ♦ Maatschappelijk vastgoed

  Zijn er plekken om te ontmoeten, te ondernemen en te maken in de wijk? Zijn die toegankelijk en betaalbaar? Kun je als bewoners ook eigenaar worden?

  Achtergrondinformatie:

  Voorbeeld bewonersagenda

  Voorbeeldmotie/verkiezingsprogramma

  Heb je nog een goed voorbeeld? Mail ons!

  ————————————–

  ♦ Burgerbegroting

  Heb je als bewoners ook zeggenschap over hoe het geld wordt uitgegeven?

  Achtergrondinformatie:

  Voorbeeld bewonersagenda

  Voorbeeldmotie/verkiezingsprogramma

  Heb jij nog een goed voorbeeld? Mail ons!

  ———————————–

  ♦ Omgevingswet

  In de komende collegeperiode zal de omgevingswet waarschijnlijk ingevoerd worden, maar hoe vult jouw gemeente de participatieparagraaf in?

  Achtergrond informatie: 

  Heb jij nog een goed voorbeeld? Mail ons!

  —————————————–

  ♦ Right to challenge

  Kunnen bewoners in jouw gemeente (betaald) taken van de gemeente overnemen?

  Achtergrond informatie: 

  Voorbeeld inspreektekst:

  Voorbeeld van de Delfshaven Coöperatie

  Voorbeeldmotie/verkiezingsprogramma

  Heb jij nog een goed voorbeeld? Mail ons!

  ——————————————–

  ♦ BewonersBedrijven

  Worden ondernemende bewonersinitiatieven in jouw gemeente aangemoedigd?

  Achtergrond informatie: 

  Zie voorbeelden onder het Right to Challenge en Maatschappelijk Vastgoed voor voorbeelden ter ondersteuning van BewonersBedrijven

  Heb jij nog een goed voorbeeld? Mail ons!

  —————————

  ♦ Wijkaanpak

  Hoe wordt er in jouw gemeente gewerkt aan leefbare en veilige wijken? En welke rol hebben bewoners daarin?

  Achtergrond informatie: 

  Voorbeeld manifest:

  Heb jij nog een goed voorbeeld? Mail ons!

  ————————————

  ♦ Energietransitie

  Hebben bewoners in jouw gemeente iets te zeggen over de energietransitie in de wijk?

  Achtergrond informatie: 

  Heb jij nog een goed voorbeeld? Mail ons!

  ————————————

  ♦ Interessante onderzoeken

  Onderzoeksbureaus doen doorlopend onderzoek naar de thema’s waar Nederlanders zich zorgen over maken en waar ze mee bezig zijn. Dit zijn vaak thema’s waar bewonersinitiatieven zich meebezig houden. Mooi als extra argumentatie waarom wat jullie doen zo van belang is.