Denk met ons mee over nieuwe modellen voor gebiedsontwikkeling

 • LSA start een programma rondom maatschappelijke gebiedsontwikkeling. Hard nodig, want bewoners staan te trappelen om mee te doen in processen in de openbare ruimte. Soms door zelf initiatief te nemen, soms door mee te beslissen en soms om het proces op orde te krijgen. We hebben plaats voor vier bewonersinitiatieven die we met procesbegeleiding, werklabs en experts vooruit helpen. Gezamenlijk ontwikkelen we een model waarin bewoners een rol kunnen oppakken in gebiedsontwikkeling. Je kunt je vanaf nu - tot 31 juli - aanmelden om mee te doen!

  Hoe ziet het programma eruit? | Wie zoeken we? | Planning | Vragen en informatie | Aanmelden

  Maatschappelijke gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet

  De aanstaande Omgevingswet – lees ook ons kennisdossier daarover – stuurt aan op twee ontwikkelingen die voor actieve bewoners belangrijk zijn. Allereerst wordt er meer werk gemaakt van participatie. Bij nieuwe initiatieven in de openbare ruimte – denk aan een bouwproject, maar óók aan het aanleggen van een buurtmoestuin bijvoorbeeld – moet de initiatiefnemer aantonen dat belanghebbenden in staat zijn gesteld om hun mening over zo’n ontwikkeling te geven en dat hij die standpunten heeft meegewogen in de plannen. Ten tweede wordt er breder gekeken naar de functie van de openbare ruimte. Hoe draagt deze bij aan bijvoorbeeld gezondheid, cohesie of inclusiviteit?

  En de Omgevingswet leest gedeeltelijk als een uitnodiging aan belanghebbenden, waaronder bewoners, om zich te mengen in beslissingen over de publieke ruimte. Die uitnodiging komt op een goed moment, want steeds meer bewonersinitiatieven doen mee in processen rondom gebiedsontwikkeling. Dit biedt kansen voor ‘maatschappelijke gebiedsontwikkeling’. Dat is het strategisch stimuleren en benutten van initiatieven en ondernemerschap om gezamenlijk invulling te geven aan een gebied, waarbij maatschappelijke thema’s en actoren nadrukkelijk een rol krijgen.

  Sustainable Devlopment Goals (SDG’s) als basis

  De 17 SDG’s zijn in 2016 door de Verenigde Naties vastgesteld. Het idee is dat bewoners, bedrijven en overheden overal op de wereld samenwerken aan het realiseren van deze doelen, zodat de aarde in 2030 een betere plek is. Op de schaal van de wijk werken veel actieve bewoners dagelijks aan het realiseren van de SDG’s. Vanuit de praktijk ontwikkelen ze nieuwe taal en tools voor gezondere, groenere en socialere gebieden. De SDG’s vormen daarmee een goede basis om te werken aan een nieuw waardenstelsel voor gebiedsontwikkeling. Lees hier hoe Ecodorp Boekel dat doet.

  Wat gaan we doen?

  In de periode augustus tot en met december 2020 ontwikkelen we met vier initiatieven een model en kader waarin bewoners een rol kunnen oppakken in gebiedsontwikkeling die recht doet aan alle belangen en de verschillende beleidsdomeinen die binnen de Omgevingswet een plek moeten krijgen. We werken aan nieuwe strategische partnerschappen, een ander waardecreatiemodel en een aanzet tot nieuwe maatschappelijke businesscases. We leggen duidelijke links met de SDG’s, de instrumenten van de Omgevingswet en democratische vernieuwing en right to challenge.

  Concreet kun je het volgende verwachten:

  • Een gezamenlijk traject met vier initiatieven waarin je werkt aan een maatschappelijke businesscase voor jouw plan.
  • Een procesbegeleider die daarbij ondersteunt en jouw casus verder helpt.
  • Twee werklabs waarin thema’s rondom maatschappelijke gebiedsontwikkeling verder worden uitgediept. De thema’s bepalen we aan de hand van de vraagstukken van de deelnemende initiatieven.
  • De mogelijkheid om vanuit het expert-netwerk van LSA gespecialiseerde kennis aan te trekken om het initiatief verder te helpen.
  • Delen van de geleerde lessen met een breed publiek.

  Wanneer kun je meedoen?

  We zijn op zoek naar bewonersinitiatieven die:

  • Zich afspelen in de openbare ruimte en breed en inclusief naar de functie van die openbare ruimte kijken.
  • Een rol spelen of graag willen spelen bij een ontwikkeling van een gebied. Dat kan zijn omdat je een eigen plan hebt, partner wil zijn, wil kunnen meeliften op een ontwikkeling of graag een procesrol speelt om bewoners of initiatiefnemers in positie te brengen.
  • Een duidelijke link hebben met een of meerdere SDG’s. Meer uitleg over de 17 SDG’s vind je hier. We streven naar een spreiding van SDG’s over de verschillende projecten.
  • Belemmeringen ervaren bij de maatschappelijke gebiedsontwikkeling die je nastreeft.

  Verder moet je bereid zijn om binnen dit traject gedurende 5 maanden intensief te werken.

  Wat is de planning?

  Je kunt je aanmelden tot uiterlijk 31 juli. Uiterlijk 2 weken later (op 14 augustus) maken we bekend wie er kunnen deelnemen aan het traject. Dan krijg je ook een procesbegeleider toegewezen. Samen met deze begeleider maak je een plan en bekijk je welke expertise er nodig is om jouw initiatief verder te helpen. In september en oktober zullen twee werklabs plaatsvinden en een afrondende bijeenkomst in december.

  Meer weten?

  Heb je nu al vragen? Stel ze aan Rutger van Weeren: rutger@lsabewoners.nl of 06 – 1042 4994.

  Aanmelden?

  Dat kan tot uiterlijk 31 juli, door onderstaand formulier in te vullen.

 • Meer van onze leden

  Stichting Ontmoetingsplek de Veldhoek Harfsen

  Stichting Ontmoetingsplek de Veldhoek Harfsen

  Ontmoetingsplek de Veldhoek is er voor bewoners van de Veldhoek en senioren uit ...

  Lees meer >
  Wijkcommissie Het Gegraaf

  Wijkcommissie Het Gegraaf

  Wijkcommissie Het Gegraaf in Valkenswaard  is van en voor bewoners. De wijkcommissie is ook formeel aanspreekpunt ...

  Lees meer >
  Twentse Noabers Fonds

  Twentse Noabers Fonds

  Onder het motto: 'Maak jouw stukje Twente mooier' maakt het  Twentse Noaber Fonds initiatieven van bewoners in ...

  Lees meer >