Dag van de Buurt: Sterke buurt onmisbaar voor leefbare samenleving

 • Tijdens de Dag van de Buurt gingen honderden deelnemers bij 40 locaties op bezoek om zich te laten inspireren en in gesprek te gaan over de kracht van de buurt. “Het is leuk om te zien hoe al die plekken op hun eigen manier de programma’s draaien. Duizend ontmoetingen, honderden verhalen, veel nieuwe inzichten en nog meer herkenning! Steeds meer mensen gaan zien dat de buurt de schaal is om te werken aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Dat is ook precies wat we als samenwerkende partijen in Wijkwijzer willen bereiken”, vertelt Thijs van Mierlo, directeur van LSA bewoners.

  Wijk terug op de agenda

  Tijdens de Dag van de Buurt lieten alle locaties zien hoe belangrijk de buurt is als uitvalsbasis voor een leefbare, veerkrachtige, veilige en welvarende samenleving. Actieve bewoners, wethouders, corporatiemedewerkers, welzijnsprofessionals en ambtenaren hebben met en aan elkaar laten zien hoe zij hier mee bezig zijn. Thijs van Mierlo: “De buurt’ is terug van weggeweest op de landelijke politieke agenda. Een goede zaak na bijna 10 jaar zonder. Er is in die tien jaar veel geleerd. We hoeven het wiel dus niet overal opnieuw uit te vinden. Deze inzichten zijn gebundeld in het manifest voor de wijkaanpak. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit document voldoende inspiratie bevat voor een rijksprogramma voor leefbaarheid en veiligheid in wijken”.

  Samenspel

  In de theatershow ’s avonds zochten we naar de spelregels en strategieën voor de wijkaanpak die werkt. Wijkwerkers, ambtenaren en bewoners werken al volop aan sterke en verbonden buurten vol activiteiten en ontmoeting. De overheid moet door investeringen zorgen voor voldoende professionele inzet en de aanwezigheid van voorzieningen zoals buurthuis en sportveld. Gemeenten moeten in het maken van plannen bewoners een belangrijke rol en samen een wijkagenda maken. Woningcorporaties investeren in goed wonen en leefbare buurten, sociaal werk organisaties ondersteunen bewoners die het even niet zelf kunnen organiseren. Een complex samenspel waarin iedereen een eigen rol heeft en een andere kijk op wat werkt. Dat levert nog weleens botsende beelden op, waar we op de dag van de buurt met elkaar over gesprek gingen. Want dat dat de schaal is waarop we de meeste impact kunnen maken, daarover zijn we het helemaal met elkaar eens.

  De Dag van de Buurt is een gezamenlijk initiatief van Ministerie BZK, Platform31, Movisie LPB en LSA. Deze partijen werken samen aan een nieuwe aanpak ‘leefbaarheid en veiligheid’. 

 • Meer van onze leden

  Bewonersvereniging Hart van Alkmaar

  Bewonersvereniging Hart van Alkmaar

  De bewonersvereniging Hart van Alkmaar bestaat al meer dan 50 jaar. Doel van de vereniging is het bewaken en ...

  Lees meer >
  Buurtorganisatie Trompstraat 2a

  Buurtorganisatie Trompstraat 2a

  De Eindhovense buurtorganisatie Trompstraat 2a vergadert elke maand met elkaar. Bijvoorbeeld over de kleinschalige ...

  Lees meer >
  Stichting de Erker

  Stichting de Erker

  Stichting de Erker is een bewonersinitiatief in wijk West in Schiedam. Met meer dan 56 vrijwilligers houden zij het ...

  Lees meer >