Right to challenge vastgelegd in Rotterdam

 • In het coalitieakkoord van Rotterdam 2014-2018 is vastgelegd dat bewoners het recht hebben om lokale voorzieningen over te nemen wanneer zij denken het zelf anders en beter te kunnen organiseren. Het is een van de buurtrechten waar het LSA al een tijd voor pleit. Wij zijn dan ook blij dat met deze stap! In Rotterdam krijgen burgers meer zeggenschap over hun directe leefomgeving, welke gemeente volgt?

  In het coalitieakkoord tussen Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA getiteld ‘Rotterdam Volle kracht vooruit‘, staat het buurtrecht in een lijstje met gemaakte afspraken en acties als volgt omschreven:

  •  ‘Right to challenge: analoog aan de Britse wet. Een buurt of wijk krijgt het recht om lokale voorzieningen over te nemen wanneer zij denken het zelf anders en beter te kunnen organiseren.’

  Effectiever en beter

  In de lijst met buurtrechten die het LSA heeft uitgeschreven hebben we dit recht ‘Het recht om uit te dagen’ genoemd. Het is het recht voor bewonersgroepen, organisaties, clubs en verenigingen om mee te bieden op het uitvoeren van een dienst van de lokale overheid. Het gaat dan om taken waarvan burgers denken dat ze deze zelf effectiever en beter kunnen uitvoeren. Of waarvan burgers denken dat er voordelen zijn voor de buurt wanneer zij het overnemen, voordelen in de vorm van werkgelegenheid, meer betrokkenheid, een betere wijkeconomie of een beter gebruik van de openbare ruimte. Er zijn veel initiatieven te bedenken op dit gebied, bijvoorbeeld op het terrein van wijkcentra, peuterspeelzalen, groenbeheer, ouderenvervoer of het beheer en behoud van een zwembad.

  Het LSA juicht het toe dat dit recht is vastgelegd. We zijn benieuwd naar de uitwerking in de praktijk. En we hopen van harte dat er meer gemeenten dit voorbeeld volgen. Al het nieuws hierover uit uw eigen gemeente horen we dan ook graag van u!

  Meer lezen?

  Lees hier meer over de buurtrechten waar het LSA voor pleit

  Lees hier het groeiend dossier over buurtrechten

 • Meer van onze leden

  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  • Nieuwegein

  In een prachtig oud fort voeren de wijkbewoners van het Nieuwegeinse Vreeswijk het dagelijks beheer over Dorpshuis ...

  Lees meer >
  In De Boomtak

  In De Boomtak

  • Tilburg

  In Tilburg wist Wijkcentrum In De Boomtak op bijzondere wijze geld in te zamelen: bewoners kochten voor minimaal ...

  Lees meer >
  ONS

  ONS

  • Breda

  ONS in Geeren-Zuid is een buurthuis nieuwe stijl. Onder één dak huisvest de wijkaccommodatie een restaurant, ...

  Lees meer >