Politiek in discussie over buurtrechten

 • De politiek is druk in de weer met de discussie over het invoeren van buurtrechten. Naar aanleiding van het initiatiefvoorstel Buurtrechten zijn er in een schriftelijk overleg door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken op 22 januari vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. En van verschillende kanten werd het initiatiefvoorstel gesteund. 

  Het LSA maakt zich al lange tijd sterk voor het invoeren van de buurtrechten. Wij zien de rechten als belangrijke middelen om mensen meer zeggenschap te geven over hun directe leefomgeving. Dat er flink over wordt nagedacht en gediscussieerd door de landelijke politiek vinden wij dan ook positief.

  publicaties2Er zijn in het schriftelijk overleg duidelijke steunbetuigingen voor het initiatiefvoorstel gedaan.

  • De leden van de SP-fractie staan positief tegenover het experimenteren met buurtrechten om zo initiatieven die vanuit de bevolking komen beter mogelijk te maken.
  • De leden van de CDA-fractie zijn er voorstander van om een wettelijk recht op initiatief te scheppen. Burgers moeten de gemeente kunnen dwingen om bepaalde activiteiten opnieuw aan te besteden of aan hen over te laten. Burgers moeten door de overheid toegelaten of erkende maatschappelijke organisaties kunnen dwingen om taken aan hen over te dragen of initiatieven te ondersteunen. De leden van de CDA-fractie zijn er voorstander van om burgers een recht in handen te geven, daar waar hun initiatief op institutionele onwil stuit. Deze leden zijn van mening, dat centraal geleide experimenten niet nodig zijn. Want ze zijn ervan overtuigd dat de samenleving verder is dan de initiatiefneemster zich realiseert.
  • De PvdA-fractie steunt het voorstel van het buurtrecht-experiment zodat burgers meer invloed kunnen uitoefenen in het publieke domein door zelf meer verantwoordelijkheden te nemen.

  De vragen die gesteld worden over het initiatiefvoorstel dat in oktober 2014 is ingediend door Tweede Kamerlid Grace Tanamal zijn zeer divers. Een kleine bloemlezing:

  • De leden van de VVD-fractie vragen de indienster of er voorbeelden van het idee van buurtrechten in het buitenland beschikbaar zijn?
  • SP wil weten of de indienster het met de leden van de SP-fractie eens is dat, willen we de zeggenschap van mensen werkelijk vergroten, publieke voorzieningen weer publiek georganiseerd moeten worden?
  • De PvdA-fractie vraagt zich af welke praktijkvoorbeelden de initiatiefneemster kan geven waaruit blijkt dat buurtbewoners deze buurtrechten hadden willen en kunnen gebruiken voor hun buurtinitiatief?
  • De SP-fractie vraagt of de indienster denkt dat de collectieven van buurtbewoners in staat zullen zijn om een aanbesteding even goed voor te bereiden als bedrijven daartoe in staat zijn? En welke ondersteuning buurtbewoners kunnen krijgen bij het opstellen van een plan zodat deze enkel om inhoudelijke redenen afgewezen zal kunnen worden en niet om formele of juridische redenen?
  • De VVD-fractie vraagt aan de indienster in hoeverre het risico bestaat dat er in bepaalde situaties niets gebeurt, omdat de gemeente ervan uitgaat dat buurtbewoners bepaalde zaken oppakken, terwijl dat niet het geval is.
  • De D66-fractie vraagt: Wanneer buurtrechten zich breed zouden verspreiden en overal geformaliseerde collectieven via rechtspersonen ontstaan, levert dan niet feitelijk gezien een vierde bestuurslaag op?

  Het hele verslag van het schriftelijk overleg over het initiatiefvoorstel Buurtrechten is hier te vinden. En wanneer de vragen beantwoord worden, zullen we dat natuurlijk laten weten op deze site.

 • Meer van onze leden

  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  • Nieuwegein

  In een prachtig oud fort voeren de wijkbewoners van het Nieuwegeinse Vreeswijk het dagelijks beheer over Dorpshuis ...

  Lees meer >
  In De Boomtak

  In De Boomtak

  • Tilburg

  In Tilburg wist Wijkcentrum In De Boomtak op bijzondere wijze geld in te zamelen: bewoners kochten voor minimaal ...

  Lees meer >
  ONS

  ONS

  • Breda

  ONS in Geeren-Zuid is een buurthuis nieuwe stijl. Onder één dak huisvest de wijkaccommodatie een restaurant, ...

  Lees meer >