Pak je invloed bij het maken van de omgevingsvisie!

 • Je hebt er vast weleens van gehoord. Er is een nieuwe Omgevingswet in de maak. Maar veel verder dan  inzichten dat het een ingewikkeld wetgevingsproces is, veel invloed heeft voor actieve bewoners en dat de datum van invoering al een aantal keer is opgeschoven komt men vaak niet. Ook nu al zijn er mooie kansen voor actieve bewoners om betrokken te raken. Een korte introductie en vooral oproep om betrokken te raken.

  Een megaoperatie

  Maar wat houdt de nieuwe Omgevingswet nu eigenlijk in? Het is een nieuwe wet waarin eigenlijk alles rondom de fysieke omgeving wordt geregeld. Het stelsel van de Omgevingswet bundelt de regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water en komt in plaats van diverse wetten.  De uitgangspunten moeten initiatiefrijke bewoners als muziek in de oren klinken: minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven, lokaal maatwerk en vertrouwen. Met als doel een veilige en gezonde fysieke leefomgeving, een goede omgevingskwaliteit. En een tweede doel is dat maatschappelijke behoeften het beheer, gebruik en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving bepalen. De verwachting is dat de Omgevingswet in 2019 in werking zal treden. Op de website van het programma dat werkt  aan de introductie ervan staat vermeld: “Iedereen krijgt met de Omgevingswet te maken.” Ook nu al kun je ermee te maken krijgen.

   Participatie is het credo

  Participatie is een van de pijlers onder de nieuwe wet. Eigenlijk is participatie het belangrijkste uitgangspunt. Het gaat uit van de gedachte dat  vroegtijdig samenwerken  de kwaliteit van oplossingen vergroot en zorgt dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit direct op tafel komen. Een open uitnodiging aan bewonersgroepen. De nieuwe wet waarborgt dat bewoners (en belangengroepen, bedrijven en overheden) in een vroeg stadium moeten worden betrokken. Het schrijft alleen niet voor hoe. Dat bepaal je samen per uitvoeringsonderdeel.

  Ver van mijn bed show?

  Maar wat kan of moet ik er dan mee? Het klinkt wat abstract en ver in de toekomst. Maar dat is het niet! Veel bewonersgroepen zijn al bekend met het meedenken over de fysieke omgeving, bestemmingsplannen, inrichting van de wijk en omliggende gebieden of omgaan met cultureel erfgoed.

  Twee belangrijke onderdelen van de nieuwe Omgevingswet zijn  de omgevingsvisie en het omgevingsplan. De omgevingsvisie is een strategische lange termijnvisie en gaat onder andere in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Iedere gemeente maakt ook een omgevingsplan. Deze bevat regels en afspraken per gemeente over de fysieke omgeving. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als toedeling van functies aan locaties, milieu, natuur, cultureel erfgoed en bomen.

  De voorbereiding van het maken van deze visies en plannen moet volgens de wet openbaar gebeuren en er zijn mogelijkheden om zienswijzen aan te leveren. In vooruitstrevende gemeenten zal actief de visie van actieve burgers en bewoners worden opgehaald. Op veel plekken in het land gebeurt dit al. Delft ontwikkelde bijvoorbeeld een participatie aanpak die ‘Delfts Doen’ heet. Een ‘Raad van participatie’ denkt actief mee over de inrichting van het buitengebied in Nederweert. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Veel daarvan gebundeld in de ‘inspiratiegids participatie’.

  Pak je invloed!

  De Inspiratiegids Participatie  doet een duidelijke oproep. Ben attent en kom in actie. “Als bewoner en ondernemer is het de bedoeling dat je zelf attent bent op wat er in je omgeving gebeurt. En dat je zelf de verantwoordelijkheid neemt om te bekijken wat er in je buurt gebeurt. En als je wilt participeren in een idee of plan van een ander (bewoner, bedrijf, overheid) wacht dan niet af, maar stap erop af.” Ook nu de omgevingswet nog niet formeel is ingevoerd.

  Heb je een idee of ervaar je overlast? Wil je samen met andere bewoners aan de slag om zelf plannen te maken? Of heb je een idee voor een project dat zich afspeelt in de fysieke omgeving?

  Een ontmoetingspark op een voormalige slooplocatie of beweegroute naar jouw basisschool? Te weinig groen in de wijk, wateroverlast of de verloedering van historische panden? Met welke bestemming naast ‘maatschappelijke doeleinden’ zou jouw ondernemende buurthuis het best uit de voeten kunnen? Een grote wijkconferentie, ontwerpsessie met alle doelgroepen of plan voor het parkeren in jouw wijk? Zomaar wat voorbeelden die vast tot de verbeelding spreken.

  Kom in actie en maak gebruik van de mogelijkheden en klop aan bij jouw gemeenteraad en gemeente. Dat hoef je niet helemaal zelf te doen. De website van Aan de slag met de omgevingswet staat vol praktijkverhalen, instrumenten en een routekaart met heel veel informatie. Hier vind je ook contactinformatie voor al je vragen.

   

  LSA gaat de komende tijd actief aandacht besteden aan deze belangrijke ontwikkeling. We delen informatie, volgen experimenten en denken mee wanneer dat nodig is. Het sluit goed aan bij het buurtrecht ‘recht op buurtplanning‘.Hou ons op de hoogte en weet ons te vinden bij vragen.

   

   

 • Meer van onze leden

  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  • Nieuwegein

  In een prachtig oud fort voeren de wijkbewoners van het Nieuwegeinse Vreeswijk het dagelijks beheer over Dorpshuis ...

  Lees meer >
  In De Boomtak

  In De Boomtak

  • Tilburg

  In Tilburg wist Wijkcentrum In De Boomtak op bijzondere wijze geld in te zamelen: bewoners kochten voor minimaal ...

  Lees meer >
  ONS

  ONS

  • Breda

  ONS in Geeren-Zuid is een buurthuis nieuwe stijl. Onder één dak huisvest de wijkaccommodatie een restaurant, ...

  Lees meer >