Op de zeepkist voor buurtrechten

 • LSA vertelt graag en veel over buurtrechten. Over het belang, over de werking, over de vorderingen, over de mogelijkheden en natuurlijk ook over de lastigheden. Dat doen we ook de aankomende tijd op verschillende bijeenkomsten.

  In 2011 werden we vaak gek aangekeken als we het hadden over het recht om de overheid  uit te dagen, of het recht op gebruik van maatschappelijk vastgoed, of het recht op een open transparante overheid: kortom over buurtrechten. Nu wordt het belang van andere spelregels ingezien door vele partijen.

  op-de-zeepkistBehoorlijk wat gemeentes hebben een aantal  buurtrechten ingevoerd, het right to challenge is vastgelegd binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning. En de landelijke politiek is zeer geïnteresseerd in het onderwerp. Dus het gaat langzamerhand de goede kant op, het LSA wil natuurlijk dat het sneller gaat. Wij springen daarom op allerlei zeepkisten om tekst en uitleg te geven over één of meerdere buurtrechten. En we geven we vorm en inhoud aan het participatiehandvest dat we op verzoek van Minister Plasterk ontwikkelen.

  Een actueel overzichtje van deze zeepkisten!

  • 1 december 2016 zijn de LSA-ers Kristel Jeuring en Thijs van Mierlo bij de Innovating Democray Challenge in Pakhuis de Zwijger. Zij zijn, samen met andere experts, hosts van de workshop We Own the City. Tijdens deze workshop wordt samen met de deelnemers gezocht naar concretere antwoorden voor de toekomst van democratische instituties en principes. Lees meer.
  • 12 december is LSA op het Hoe Open?  Festival. We zullen daar samen met Mellouki Cadat een samenvatting van de dag geven. De dag staat in het teken van Open Overheid. Lees meer.
  • Op 19 december zijn we op de conferentie De Werkplaats MaakdeBuurt. Het uitgangspunt van deze conferentie is: hoe krijgen we maatschappelijk initiatief naar een ‘next level’? Hier gaat Thijs van Mierlo een workshop leiden, met als titel: Het recht om uit te dagen en plannen voor stad, straat en buurt.
  • Daarnaast is er net een leuke publicatie uitgekomen waar het LSA aan heeft meegewerkt: Boekje Open Over Geld – Tien tools en initiatieven die overheden en samenleving helpen om meer open over geld te worden.

  Je hoort het, je leest het, naast onze Buurtrechten-estafette, naast het Kompas Right to Challenge, naast onze eigen bijeenkomsten, naast onze publicaties en social media staan we vaak en graag op de zeepkist voor buurtrechten.

  Want: door het (lokaal) invoeren van deze rechten krijgen gemeenschappen en groepen individuen meer bevoegdheden, passend bij de verantwoordelijkheden die ze in deze tijd ook toegeschoven krijgen. Zo ontstaat een meer actieve en betrokken samenleving, met minder bureaucratie en minder onvrede!

 • Meer van onze leden

  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  • Nieuwegein

  In een prachtig oud fort voeren de wijkbewoners van het Nieuwegeinse Vreeswijk het dagelijks beheer over Dorpshuis ...

  Lees meer >
  In De Boomtak

  In De Boomtak

  • Tilburg

  In Tilburg wist Wijkcentrum In De Boomtak op bijzondere wijze geld in te zamelen: bewoners kochten voor minimaal ...

  Lees meer >
  ONS

  ONS

  • Breda

  ONS in Geeren-Zuid is een buurthuis nieuwe stijl. Onder één dak huisvest de wijkaccommodatie een restaurant, ...

  Lees meer >