Kennisbank Buurtrechten

Politiek en buurtrechten

Wat zijn buurtrechten?

 Het LSA heeft, deels geïnspireerd op de Localism Act uit Engeland, een pakket buurtrechten ontworpen waarmee burgerinitiatieven worden gestimuleerd. Door het (lokaal) invoeren van deze rechten ...

Essay: de Omgevingswet, bewonersinitiatief en lokale politiek

De nieuwe Omgevingswet doet veel mooie beloftes, actieve bewoners (verzameld in het LSA) waarschuwen echter dat deze een grote teleurstelling kan worden. De lokale politiek moet inzetten op een ...

Storytelling voor de buurt: over relatie tussen bewonersinitiatieven en overheid

In opdracht van het Ministerie van BZK is onderzocht hoe een volwaardige relatie tussen bewonersinitiatieven en de overheid kan worden gerealiseerd. Om het perspectief van bewoners scherp in beeld ...

Lobby voor buurtrechten

Met de gemeenteraadsverkiezingen om de hoek is dit het moment om buurtrechten in de verkiezingsprogramma’s en later in het college akkoord te krijgen. Maar hoe pak je dat nou eigenlijk aan ...

Community Rights

Buurtrechten zijn voor een groot deel gebaseerd op en geïnspireerd door de Community Rights in het Verenigd Koninkrijk. Om je een beeld te geven hoe het in Engeland werkt lees je hierbij (in het ...

Initiatiefnota buurtrechten

In 2014 en 2015 heeft de Tweede Kamer gesproken over buurtrechten. Het Kamerlid Grace Tanamal (PvdA) heeft een initiatiefnota geschreven om (experimenten met) buurtrechten mogelijk te maken. ...

Initiatiefnota Segers-Samson; herovering publieke samenleving

In 2016 schreven de Kamerleden Segers (ChristenUnie) en Samson (PvdA) een initiatiefnota waarin ze hun ideeën uitwerkten voor een coöperatieve samenleving waarin de herovering van de publieke ...

Buurtrechtenvoorstel Breda

In Breda hebben raadsleden van D66, CDA, GroenLinks en SP samen een voorstel voor de invoering van buurtrechten ingediend dat is aangenomen door de raad. Een werkgroep zal zich buigen over de ...

Scenario implementatie gemeente

In veel gemeenten in Nederland leeft de ambitie om meer (wettelijke) ruimte te organiseren voor maatschappelijk initiatief. Via het ‘ right to challenge’, een combinatie van buurtrechten of op een ...

Position paper – Hou het lokaal

Het LSA, de landelijke vereniging van actieve bewonersgroepen, wil meer ruimte creëren voor lokale initiatieven om de agenda in de buurt te bepalen. Buurtrechten, zowel op nationaal als op lokaal ...