Kennisbank Buurtrechten

LSA en buurtrechten

Het LSA pleit voor een pakket aan buurtrechten. Met buurtrechten krijgen burgers meer zeggenschap over hun directe leefomgeving. 

Wat zijn buurtrechten?

 Het LSA heeft, deels geïnspireerd op de Localism Act uit Engeland, een pakket buurtrechten ontworpen waarmee burgerinitiatieven worden gestimuleerd. Door het (lokaal) invoeren van deze rechten ...

Lobby voor buurtrechten

Met de gemeenteraadsverkiezingen om de hoek is dit het moment om buurtrechten in de verkiezingsprogramma’s en later in het college akkoord te krijgen. Maar hoe pak je dat nou eigenlijk aan ...

Buurtrechten Routekaart

Hoe pak je dat nou eigenlijk aan als je aan de slag wil met buurtrechten? De aanleiding en het resultaat zal voor iedereen anders zijn, maar met deze routekaart krijg je een idee welke stappen je ...

Werkplaats maak de buurt

In 2015 en 2016 werd binnen Werkplaats Maak de buurt, aan de hand van een onderzoek onder een groot aantal bewonersinitiatieven, verkend of en hoe buurtrechten in Nederland een plek kunnen vinden. ...

Participatie Paradox Atelier

Het Participatie Paradox Atelier (PPA) is een werkvorm die veel voorkomende paradoxale situaties in de samenwerking tussen overheid en burgers hanteerbaar maakt en zo een bijdrage levert aan een ...

Waarom pleit LSA voor buurtrechten?

Sinds de jaren ‘70 is er steeds meer macht en invloed komen liggen bij de overheid en grote instellingen en steeds minder bij individuen en gemeenschappen. Deze veranderingen gingen samen met een ...

Scenario implementatie gemeente

In veel gemeenten in Nederland leeft de ambitie om meer (wettelijke) ruimte te organiseren voor maatschappelijk initiatief. Via het ‘ right to challenge’, een combinatie van buurtrechten of op een ...

Position paper – Hou het lokaal

Het LSA, de landelijke vereniging van actieve bewonersgroepen, wil meer ruimte creëren voor lokale initiatieven om de agenda in de buurt te bepalen. Buurtrechten, zowel op nationaal als op lokaal ...