LSA en Buurtrechten in 2016

 • Ook in 2016 gaat het LSA vol voor buurtrechten. Lees wat we allemaal in petto hebben. 

  Maatschappelijke initiatieven passen niet in bestaande hokjes. Dat maakt ze kwetsbaar terwijl het tijd is de kracht ervan te laten groeien. Het is tijd om het hokjesdenken niet langer op te dringen en om met buurtrechten nieuwe samenwerkingen mogelijk te maken. Het uitgangspunt van het LSA is ‘houd het lokaal’: geef buurtbewoners opdrachtgeverschap voor lokale voorzieningen en dienstverlening, bepaal niet over hun hoofden heen. Geef ze de rechten die nodig zijn: buurtrechten.

  En er is beweging. Natuurlijk blijven we ook dit jaar veel aandacht vragen voor de buurtrechten. Van gemeenten, het rijk én van bewoners. Mede dankzij de projectsubsidie die we in 2016 ontvangen, hebben we de ruimte om ons te richten op de buurtrechten. Dit hebben we (ere wie ere toekomt) te danken aan Grace Tanamal, lid Tweede Kamer voor de PvdA. Zij pleitte bij minister Plasterk voor een projectsubsidie voor het LSA.

  1. De concrete acties op het gebied van buurtrechten die op de planning staan in 2016:We hebben een afspraak met minister Plasterk om het Right to Challenge begrijpelijker en robuuster uit te werken.
  2. We maken in opdracht van het ministerie van BZK samen met VNG een handvest om gemeenten te helpen beter samen te werken met bewoners op het gebied van buurtrechten.
  3. Daarnaast werken we (met Vilans en Movisie) aan betere informatievoorziening over de Right to Challenge binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor bewoners en voor gemeenten. Wij werken er hard aan om te zorgen dat actieve bewoners de rechten en mogelijkheden krijgen die ze verdienen en nodig hebben!

  Hoor meer over deze ontwikkelingen en bovenal over het Right to Challenge op 30 januari op de bijeenkomst: Right to Challenge: aan de slag.

 • Meer van onze leden

  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  • Nieuwegein

  In een prachtig oud fort voeren de wijkbewoners van het Nieuwegeinse Vreeswijk het dagelijks beheer over Dorpshuis ...

  Lees meer >
  In De Boomtak

  In De Boomtak

  • Tilburg

  In Tilburg wist Wijkcentrum In De Boomtak op bijzondere wijze geld in te zamelen: bewoners kochten voor minimaal ...

  Lees meer >
  ONS

  ONS

  • Breda

  ONS in Geeren-Zuid is een buurthuis nieuwe stijl. Onder één dak huisvest de wijkaccommodatie een restaurant, ...

  Lees meer >