Gemeentelijk inkoopbeleid

 • Deze nota geeft de kaders voor het inkopen van leveringen, diensten en werken door de gemeente. Het doel ervan is het vastleggen van alle uitgangspunten die de gemeente hanteert bij het inrichten van de inkoopfunctie en het uitvoeren van alle inkooptaken in de komende jaren. De Nationale Aanbestedingswet (2012) en de invulling van veel collegeakkoorden vragen om een Nota Inkoop. In een dergelijke nota worden doelstellingen, uitgangspunten en kaders voor een  doelmatige en rechtmatige uitvoering van inkoop vastgelegd en de nota geeft tegelijkertijd richting aan de (politieke) ambities van de stad.  De gemeente Utrecht kiest er bijvoorbeeld voor om een van de speerpunten ‘ samen met de stad’ vast te stellen. Hierin zijn mogelijkheden om onder andere één-op-één te gunnen aan een wijkinitiatief of sociaal ondernemer opgenomen. Maar ook het right to challenge gebaseerd op twee doelen; meer verantwoordelijkheid en sturingsmacht in de samenleving leggen en een betere uitvoering van publieke taken. ‘ Voor opdrachten die zich daarvoor lenen, stellen we samen met de burgers/cliëntenraad het programma van eisen op en beoordelen we samen met hen de aanbiedingen. Dit wordt wel het right to redefine/reshape genoemd: het recht om mee te denken bij de inrichting / het programma van eisen.’.

   Lees hier de Nota Inkoop van de gemeente Utrecht

   

 • Meer van onze leden

  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  • Nieuwegein

  In een prachtig oud fort voeren de wijkbewoners van het Nieuwegeinse Vreeswijk het dagelijks beheer over Dorpshuis ...

  Lees meer >
  In De Boomtak

  In De Boomtak

  • Tilburg

  In Tilburg wist Wijkcentrum In De Boomtak op bijzondere wijze geld in te zamelen: bewoners kochten voor minimaal ...

  Lees meer >
  ONS

  ONS

  • Breda

  ONS in Geeren-Zuid is een buurthuis nieuwe stijl. Onder één dak huisvest de wijkaccommodatie een restaurant, ...

  Lees meer >