Buurtplanning – Omgevingsvisie 2030 Noordenveld

 • In de gemeente Noordenveld hebben bewoners invloed op de omgevingsvisie 2030. Bij het opstellen heeft de gemeente bewoners op verschillende manieren betrokken, met enquêtes, expertsessies en dialoogsessies. Met de vraag: hoe ziet uw ideale leefomgeving er uit in 2030? Tijdens de verschillende sessies voerden meer dan 500 bewoners en deskundigen een gesprek.  Meer dan 900 bewoners hebben de digitale enquête ingevuld. De uitkomsten van de enquête en al deze gesprekken zijn vertaald in de Omgevingsvisie Noordenveld 2030. Deze heeft in september/oktober zeven weken ter inzage gelegen. Uiteindelijk zijn er op basis van de ingediende zienswijzen een aantal wijzigingsvoorstellen gedaan. De raad heeft, met inbegrip van nog enkele aanpassingen en toevoegingen, dit vastgesteld in een definitieve Omgevingsvisie. In de uitwerking van de omgevingsvisie naar programma’s gemeente wil hier op voortbouwen door dit proces om te draaien van bewonersparticpatie naar overheidsparticipatie.

 • Meer van onze leden

  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  • Nieuwegein

  In een prachtig oud fort voeren de wijkbewoners van het Nieuwegeinse Vreeswijk het dagelijks beheer over Dorpshuis ...

  Lees meer >
  In De Boomtak

  In De Boomtak

  • Tilburg

  In Tilburg wist Wijkcentrum In De Boomtak op bijzondere wijze geld in te zamelen: bewoners kochten voor minimaal ...

  Lees meer >
  ONS

  ONS

  • Breda

  ONS in Geeren-Zuid is een buurthuis nieuwe stijl. Onder één dak huisvest de wijkaccommodatie een restaurant, ...

  Lees meer >