Bugetbestedingsrecht

 • De raad heeft de mogelijkheid om alle buurten en wijken budgetbestedingsrecht te geven.

  Hoogeveen introduceerde dit in 2006. Alle buurten en dorpen in de gemeente krijgen dit recht, wat inhoudt dat de bewoners van dat gebied zelf mogen beslissen waaraan ze het budget besteden. Ze stellen hun eigen prioriteiten. De posten die hieronder vallen mogen voor het in de begroting genoemde doel worden gebruikt door de bewoners die erover beslissen wat ze ermee doen binnen dat doel, maar er mag ook mee worden geschoven.  Onder gelabeld budgetbestedingsrecht wordt verstaan: bewoners krijgen volledige zeggenschap over de invulling van de gelden maar het budget mag niet voor een ander doel worden gebruikt. Onder adviesrecht wordt verstaan: die posten waarover de bewoners een grote mate van invloed kunnen uitoefenen in de vorm van een gekwalificeerd adviesrecht. Daarvan afwijken kan alleen gemotiveerd gebeuren door de organisaties.

  In sommige gemeenten wordt met dit recht gewerkt voor het mandateren van beslissingen over wijkbudgetten of door het invoeren van een burgerbegroting.

  De Gemeentewet en de Wet Algemene Bepalingen laten ruimte om  het budgetbestedingsrecht in te voeren.

   

  Meer over budgetbestedingsrecht in Hoogeveen en in het B&W voorstel.  Ook Dordrecht heeft dit geïmplementeerd.

 • Meer van onze leden

  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  • Nieuwegein

  In een prachtig oud fort voeren de wijkbewoners van het Nieuwegeinse Vreeswijk het dagelijks beheer over Dorpshuis ...

  Lees meer >
  In De Boomtak

  In De Boomtak

  • Tilburg

  In Tilburg wist Wijkcentrum In De Boomtak op bijzondere wijze geld in te zamelen: bewoners kochten voor minimaal ...

  Lees meer >
  ONS

  ONS

  • Breda

  ONS in Geeren-Zuid is een buurthuis nieuwe stijl. Onder één dak huisvest de wijkaccommodatie een restaurant, ...

  Lees meer >