Bestuurscommissie

 • In artikel 82 en 83 van de Gemeentewet wordt de mogelijkheid gegeven om bestuurscommissie s in het leven te roepen. Deze commissies kunnen besluitvorming van de raad voorbereiden en met het college of de burgemeester overleggen (artikel 82) of bevoegdheden uitoefenen die hun door de raad, het college, onderscheidenlijk de burgemeester zijn overgedragen en  regelt daarbij de taken, de bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze. Het is dus mogelijk om beslissingen over bijvoorbeeld besteding van budgetten of het opstellen en vaststellen van een buurtontwikkelingsprogramma te mandateren aan een afvaardiging van een wijk.

   

  In Amsterdam hebben de nieuwe bestuurscommissies (opvolger van de stadsdeelraden) het voortouw bij de verdeling van middelen over de buurten en wijken voor de drie decentralisatiebudgetten (Zorg en Welzijn, Werkparticipatie en Jeugdzorg) en voor ruimtelijke inrichtings- en beheerprojecten.

   

  Lees hier artikel 82 en 83 uit de Gemeentewet

  Meer informatie over de bestuurscommissie in Amsterdam

 • Meer van onze leden

  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  • Nieuwegein

  In een prachtig oud fort voeren de wijkbewoners van het Nieuwegeinse Vreeswijk het dagelijks beheer over Dorpshuis ...

  Lees meer >
  In De Boomtak

  In De Boomtak

  • Tilburg

  In Tilburg wist Wijkcentrum In De Boomtak op bijzondere wijze geld in te zamelen: bewoners kochten voor minimaal ...

  Lees meer >
  ONS

  ONS

  • Breda

  ONS in Geeren-Zuid is een buurthuis nieuwe stijl. Onder één dak huisvest de wijkaccommodatie een restaurant, ...

  Lees meer >