De Uitdaging: Right to Challenge

 • Agora Europa en LSA starten een tweejarig, interactief ontwikkeltraject voor gemeenten rond een van de grotere uitdagingen in de lokale democratie voor de komende jaren: Right to Challenge (RtC). Veel gemeenten namen het RtC op in het coalitieakkoord. Zo wordt invulling gegeven aan een meer betrokken samenleving en om de lokale democratie verder te vernieuwen. Bewoners die het beheer van een sporthal ter hand nemen, zelf de herinrichting van een straat op zich nemen of projecten rond talentontwikkeling van jongeren stimuleren, het kan allemaal met de RtC. Het is een recht om de overheid uit te dagen. Maar de manier waarop dit recht vorm gegeven moet worden is een hele uitdaging voor gemeenten. Keer op keer blijkt het een lastige en tijdrovende klus om overheidstaken met bijbehorende verantwoordelijkheden en middelen aan bewoners over te dragen.

  De Right to Challenge is een van de veelbelovende hefbomen om zeggenschap en eigenaarschap te verkrijgen. Voor een goede toepassing van dit instrument zijn veel bestuurders, bewoners, beleidsambtenaren en professionals elkaar aan het opzoeken om te kijken hoe er recht gedaan kan worden aan deze bottom-up beweging. In het regeerakkoord zijn warme woorden gewijd aan de RtC en de minister ziet het als een grote kans voor burgers om meer zeggenschap te verkrijgen.

  Maar hoe doe je het dan? Bestaat er een ideaal RtC-traject?

  Als je op zoek bent naar manieren om de Right to Challenge succesvol in jouw gemeente op te zetten en je wilt dit graag samen met collega’s interactief ontwikkelen, dan ben je van harte welkom bij het ontwikkeltraject De Uitdaging RtC. Een ideale manier om gezamenlijk toe te werken naar een succesvolle en zorgvuldige implementatie van de RtC. In het najaar van 2018 starten we met De Uitdaging RtC met een looptijd tot voorjaar 2020.

  In De Uitdaging RtC nemen we je stap voor stap mee naar het succesvol inrichten van een Right to Challenge proces dat past bij jouw gemeente. Gebruikmakend van de lessen in andere gemeenten, van internationale ervaringen met RtC, inzichten vanuit de wetenschap en met de kennis van experts vanuit een breed netwerk op het gebied van democratische vernieuwing en overheidsbeleid. En natuurlijk met de gedegen kennis en ervaring van jou als actieve deelnemer aan het ontwikkeltraject.

  Meer weten?

  In De Uitdaging Right to Challenge vind je alle informatie over het ontwikkeltraject De Uitdaging RtC, de opbouw in modules, informatie over deelname en de kosten. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Thijs van Mierlo (LSA): thijs@lsabewoners.nl of of 030 231 7511.

 • Meer van onze leden

  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  • Nieuwegein

  In een prachtig oud fort voeren de wijkbewoners van het Nieuwegeinse Vreeswijk het dagelijks beheer over Dorpshuis ...

  Lees meer >
  In De Boomtak

  In De Boomtak

  • Tilburg

  In Tilburg wist Wijkcentrum In De Boomtak op bijzondere wijze geld in te zamelen: bewoners kochten voor minimaal ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf Diagonaal

  Buurtbedrijf Diagonaal

  • Arnhem

  Buurtbedrijf Diagonaal in Arnhem heeft 4 producten: meerdere hectaren park, sport, zorg en het leerwerkbedrijf. ...

  Lees meer >