Concreet vormgeven aan buurtrechten

 • Het LSA pleit al lange tijd voor Buurtrechten. Nu er in vele gemeenten en ook op rijksniveau wordt gewerkt aan Buurtrechten, vindt het LSA het tijd om concreet vorm te geven aan deze rechten, zowel lokaal als op rijksniveau. LSA kan de uitvoering in de praktijk aanzwengelen en monitoren. De directeur van het LSA, Ties de Ruijter, schrijft dit in het visiedocument Buurtrechten en buurtondersteuning.

  Landelijke BewonersdagHet Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners heeft buurtrechten (in Engeland: “community rights”) naar Nederland gehaald. In Engeland gaat het om het “right to challenge”, het “right to bid” en het “right to build”, met daarachter het idee dat bewoners zelf actief buurtplannen kunnen maken, buurtvoorzieningen in beheer kunnen nemen en publieke dienstverlening kunnen aansturen. Het LSA heeft dit vertaald naar de Nederlandse situatie in drie buurtrechten: het recht om uit te dagen, het recht op maatschappelijk vastgoed en het recht op buurtplanning, gekoppeld aan twee stimuleringsmaatregelen: ten eerste de mogelijkheid om startkapitaal te lenen en ten tweede ondersteuning door buurtnetwerkers (in Engeland: “community organisers”).

  Stappenplan

  De tijd is nu aangebroken om concreet vorm te gaan geven aan deze rechten, zowel in rijksbeleid als lokaal. In ruim vijfentwintig gemeenten is men, mede dankzij het LSA, al flink op weg en ook in de Tweede Kamer is veel aandacht voor dit onderwerp, onder andere via de Wmo. (Lees hier meer over ontwikkelingen op het gebied van Buurtrechten.)  Het LSA kan met zijn uitgebreide lokale netwerk deze uitvoering in de praktijk aanzwengelen en monitoren. In de komende twee jaar ontwikkelen we een stappenplan voor de implementatie van buurtrechten en de concrete uitvoering daarvan.

  Financieel-administratief lijkt het misschien alsof voor buurtrechten geen nieuwe financiële instrumenten nodig zijn. Maar actieve bewoners die bijvoorbeeld het beheer van een buurthuis overnemen of zelf opdrachtgever van de zorg in de wijk willen zijn, weten wel beter. Het kost enorm veel tijd en wordt erg ingewikkeld gemaakt met allerlei instanties. Het kan eenvoudiger en transparanter.

  Zelfgekozen ondersteuning

  141115_176_LBD2014_LRIn de praktijk zullen niet alle bewoners toe zijn aan het nemen van eigen initiatief. Ook (overheids)instellingen moeten nog wennen aan de veranderende rollen. Om valkuilen te omzeilen pleiten wij, naast bovengenoemde drie buurtrechten, voor wat wij “het recht op zelfgekozen ondersteuning” zouden willen noemen. Bewonersgroepen zoeken dan zelf de ondersteuning die past bij het eigen niveau en de eigen opvatting, om te vermijden dat ze vastlopen in bestaande procedures, bepalingen en instanties.

  In Engeland heeft onze zusterorganisatie ‘Locality’ de ruimte gekregen om vijfhonderd community organisers op te leiden. Mensen die het sociale netwerk in de buurt verbreden en bewonersinitatief stimuleren. Het LSA heeft ruime ervaring met het stimuleren van actieve bewoners, zonder het initiatief over te nemen. Het LSA heeft deze deskundigheid opgebouwd door het ontwikkelen en uitvoeren van projecten als ABCD (Asset-Based Community Development) en Kan wel! Het LSA ziet voor zichzelf een rol om te experimenteren met zelf gekozen deskundigheidsondersteuning in wijken waar niet alle groepen even gemakkelijk gebruik maken van het recht om initiatief te nemen.

  Verder lezen:

  Lees het visiedocument Buurtrechten en Buurtondersteuning hier.

  En wees van harte welkom op onze regiodagBuurtinitiatief zoekt buurtrecht 29 november om meer te weten te komen over Buurtrechten: Uitnodiging.

 • Meer van onze leden

  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  • Nieuwegein

  In een prachtig oud fort voeren de wijkbewoners van het Nieuwegeinse Vreeswijk het dagelijks beheer over Dorpshuis ...

  Lees meer >
  In De Boomtak

  In De Boomtak

  • Tilburg

  In Tilburg wist Wijkcentrum In De Boomtak op bijzondere wijze geld in te zamelen: bewoners kochten voor minimaal ...

  Lees meer >
  ONS

  ONS

  • Breda

  ONS in Geeren-Zuid is een buurthuis nieuwe stijl. Onder één dak huisvest de wijkaccommodatie een restaurant, ...

  Lees meer >