Community Land Trust; De belofte van betaalbaar wonen in jouw gemeenschap

 • Het is een wens van veel bewoners in de stad. Betaalbaar wonen voor iedereen met gezamenlijk eigenaarschap en zeggenschap. En tegelijkertijd werken aan gemeenschap waarin je thema’s als voedsel, wonen, energie, zorg en werk kunt oppakken en uitwerken. Op deze manier kun je zelf bijdragen aan een inclusieve wijksamenleving en de kloof tussen arm en rijk kleiner maken.

  Kan dat eigenlijk wel?

  Ja: gelukkig zijn er instrumenten om iets te doen aan deze toenemende tweedeling tussen arm en rijk in de stad. In België, Groot-Brittannië  en Amerika gebruiken ze hiervoor de Community Land Trust (CLT). Een bewezen aanpak om generaties lang met een laag inkomen betaalbaar te kunnen wonen in de stad. In dit korte filmpje legt de Brusselse CLT uit wat het concept is en hoe het werkt.

  Wat is een Community Land Trust?

  De CLT is een ledenvereniging met als doel de hele gemeenschap te betrekken, eigenaarschap en zeggenschap te geven. Een CLT is een vereniging met gemengde eigendom als basis. De CLT doet grondaankopen met overheidssubsidies en blijft grondeigenaar. In een CLT wordt grond dus niet als speculatiemiddel gebruikt, maar om in de behoeften van de bewoners te voorzien. Bij doorverkoop van de woning blijft de prijs laag, want, zoals gezegd, is geregeld dat er geen speculatie is. Daardoor blijft de woning generaties lang betaalbaar. Voor de overheid is het model mogelijk interessant omdat het een antwoord biedt op uitdagingen die hoog op de agenda staan, zoals duurzame ontwikkeling en goed bestuur, en omdat het de mogelijkheid biedt om permanent betaalbare woningen te creëren via een – in vergelijking met andere modellen – beperkte investering.

  Kennen we dat al in Nederland?

  Nog niet! Maar men is er druk mee aan de slag. Publieke Versnellers heeft veel kennis verzameld en onderzoekt in de Amsterdamse Bijlmer hoe dit in Nederland eruit kan zien.  De H-Buurt in de Bijlmer is een van de ontwikkelbuurten in Amsterdam, waarin zowel de gemeente als woningbouwcorporaties de aankomende jaren extra zullen investeren. Om de segregatie in Amsterdam tegen te gaan en inclusieve stadsvernieuwing en betaalbare woningen tegelijk te laten ontstaan zijn zij het principe van de zogenaamde Community Land Trust (CLT) in de H-Buurt van de Bijlmer aan het  testen.

  Kan ik daar meer over te weten komen?

  Ja! Op de website www.communitylandtrust.nl vind je veel informatie. En we organiseren vanuit Publieke Versnellers en LSA een bijeenkomst om alle opgedane inzichten te delen. We bouwen aan gezamenlijke draagkracht en werken naar een breed gedragen sociale businesscase voor Community Land Trust in de Bijlmer. Dit zal niet op papier blijven bestaan, het zal geen eeuwigheid duren, wij gaan dit verbeelden zodat bewoners, gemeente, bedrijven, financiers en ontwikkelaars concreet met elkaar aan de slag kunnen om betaalbare woningen en verbeterde leefbaarheid van de buurt te realiseren.

  Hoe kan ik deelnemen?

  Meer informatie lees je in onze agenda. Stuur alvast een mailtje met interesse naar info@lsabewoners.nl. Dan sturen we je eind van de zomer de definitieve uitnodiging met het programma.

   

 • Meer van onze leden

  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  • Nieuwegein

  In een prachtig oud fort voeren de wijkbewoners van het Nieuwegeinse Vreeswijk het dagelijks beheer over Dorpshuis ...

  Lees meer >
  In De Boomtak

  In De Boomtak

  • Tilburg

  In Tilburg wist Wijkcentrum In De Boomtak op bijzondere wijze geld in te zamelen: bewoners kochten voor minimaal ...

  Lees meer >
  ONS

  ONS

  • Breda

  ONS in Geeren-Zuid is een buurthuis nieuwe stijl. Onder één dak huisvest de wijkaccommodatie een restaurant, ...

  Lees meer >