Trainingstraject burgerplanvorming

 • Actieve bewoners worden steeds ambitieuzer. Ze hebben meer en meer een aandeel in complexe ruimtelijke ordeningsprojecten. De aanleg van een zonnepark, de inrichting van gezamenlijke sportvelden of een nieuwe indeling van een stadshart zijn daar voorbeelden van. Zulke grote opdrachten werden altijd gerealiseerd door de overheid en de markt. We zien nu dat bewoners vaker een serieuze partij zijn. Bewoners bewegen zich daardoor in toenemende mate tussen de politiek, het openbaar bestuur en de markt. Hoe bemachtig je als bewonersinitiatief een gelijkwaardige positie in het ruimtelijke ordeningsproces?

  Aanmelden voor deze training is inmiddels niet meer mogelijk. Nieuwe trainingen en bijeenkosten melden we altijd in onze nieuwsbrief. Als je op de hoogte wil blijven, kun je je abonneren

  Stevige kennisbasis

  Het LSA organiseert met de KNHM een trainingstraject waarin experts je wegwijs maken in gebiedsontwikkeling en burgerplanvorming. In drie maanden tijd doe je kennis en vaardigheden op waarmee je jouw bewonersinitiatief stevig kunt positioneren tegenover de overheid en ontwikkelaars. Je leert hoe je een stakeholderanalyse maakt en je raakt bekend met het ACTIE-model. Kennis van wetgeving is onmisbaar dus praten we je bij over de Omgevingswet, grondexploitatie en de theoretische basis van burgerplanvorming. We verdiepen ons daarnaast in de overheid, zodat je weet hoe ambtenaren in gebiedsontwikkelingsprocessen precies te werk gaan. Om te zorgen dat je na dit programma echt een slag kunt maken besteden we ook aandacht aan het betrekken van de achterban.

  Coaching en ontwikkeling eigen strategie

  De kennis en vaardigheden in de trainingen is voor alle deelnemers relevant. Toch zal je de nieuwe inzichten afhankelijk van de aard van jouw initiatief anders inzetten. Daarom vullen we de workshops aan met individuele coachingssessies die begeleid worden door adviseurs van KNHM. Je presenteert tijdens de laatste sessie van het traject bovendien een strategie waar je tijdens het programma aan hebt gewerkt. Je krijgt feedback zodat je het plan nog meer kunt aanscherpen. Omdat de trainers ervaring hebben met ruimtelijke ontwikkeling, ga je naar huis met relevante praktijkkennis én een netwerk waar je op kunt bouwen.