Bewoners in actie: buurtrechten in coalitieakkoorden

 • Buurtrechten staan in meer dan 80 procent van de grotere gemeenten in de verkiezingsprogramma’s. Nu gaan actieve bewoners ervoor zorgen dat deze nieuwe spelregels voor sterk bewonersinitiatief ook echt in de coalitieakkoorden terechtkomen. En dat ze samen met bewoners verder vormgegeven worden!

  In de aanloop naar de verkiezingen is er veel aandacht geweest voor buurtrechten en vooral voor het right to challenge. Trouw noemde het vorige week zelfs een van de verkiezingstrends en in Breda is een buurtrechtenverordening in de raad aangenomen.

  Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) heeft onderzocht hoe vaak bepaalde buurtrechten – right to challenge, zelfbeheer, open overheid en toegang tot geld – in de verkiezingsprogramma’s van de top-3 winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen van de 41 grootste gemeenten staan.

  Meer betrokken, meer invloed

  Wij zijn blij om te zien dat er in 34 van de onderzochte gemeenten gewerkt wordt aan ruimte en zeggenschap voor bewonersinitiatief. In de verkiezingsprogramma’s van de partijen met de meeste zetels in deze gemeenten wordt ten minste een van de benoemde buurtrechten genoemd. Deze rechten zorgen ervoor dat bewoners meer betrokken kunnen zijn bij de buurt en ook meer invloed kunnen uitoefenen.

  Nu is het zaak dat deze rechten ook daadwerkelijk in de coalitieakkoorden terechtkomen. Onze leden (allemaal actieve bewonersgroepen) vragen in een brief aan hun raadsleden om in de coalitie-onderhandelingen hier op toe te zien.

  Nieuwe spelregels!

  Ook vragen deze bewonerscollectieven met klem om deze buurtrechten samen met bewoners verder vorm te geven. Leden van het LSA zijn goed op de hoogte van het bestaan en de werking van buurtrechten. En kunnen helpen om antwoorden te formuleren op vragen als: hoe zorg je ervoor dat bewoners ook gebruik gaan maken van de rechten? Welke geslaagde voorbeelden van het right to challenge zijn er?

  Actieve bewoners willen graag helpen om samen de stad te maken! En als we het er samen over eens zijn dat actieve bewoners zelf meer kunnen en moeten doen in hun buurten en wijken, dan moeten we daar ook de ruimte voor creëren. Daar zijn nieuwe spelregels voor nodig, buurtrechten zijn die spelregels.

  Meehelpen?

  Ben jij een actieve bewoner en wil je meehelpen om buurtrechten in het coalitieakkoord te krijgen van jouw gemeente? Stuur een mailtje naar Kristel@lsabewoners.nl en je krijgt een voorbeeldbrief en de resultaten van ons buurtrechten-onderzoek van jouw gemeente!

   

 • Meer van onze leden

  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  • Nieuwegein

  In een prachtig oud fort voeren de wijkbewoners van het Nieuwegeinse Vreeswijk het dagelijks beheer over Dorpshuis ...

  Lees meer >
  In De Boomtak

  In De Boomtak

  • Tilburg

  In Tilburg wist Wijkcentrum In De Boomtak op bijzondere wijze geld in te zamelen: bewoners kochten voor minimaal ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf Diagonaal

  Buurtbedrijf Diagonaal

  • Arnhem

  Buurtbedrijf Diagonaal in Arnhem heeft 4 producten: meerdere hectaren park, sport, zorg en het leerwerkbedrijf. ...

  Lees meer >