Buurtrechten: vergeet bewoners niet!

 • Het nota-overleg over het initiatiefvoorstel Buurtrechten wordt binnenkort gevoerd. Het LSA vindt dat het tot nu toe een erg traag proces is en dat er een gebrek aan bewonersperspectief is bij de uitwerking van een mogelijke Nederlandse implementatie.

  In oktober 2014 is de initiatiefnota ‘Buurtrechten voor iedereen’ ingediend. Sindsdien zijn er talloze bijeenkomsten en sessies georganiseerd voor het maken van een uitwerking van buurtrechten in Nederland. Door gemeentes, door directies van ministeries, in leerkringen en in communities of practice. Allemaal met name nuttig voor lokale ambtenaren.

  141115_492_LBD2014_LRMaar, terwijl buurthuizen gesloten worden, transities gaande zijn en veel subsidies voor maatschappelijk initiatief wegvallen, zijn er nog weinig tot geen concrete acties ondernomen. Daarnaast krijgen actieve bewoners amper informatie over de ontwikkelingen. Ze weten niet of er in hun gemeenten geëxperimenteerd wordt of gaat worden met de buurtrechten. Laat staan dat ze voorbereid worden op hun toekomstige rol. Voor hun gevoel staat de ontwikkeling stil, terwijl velen in de startblokken staan om een grote stap verder te nemen om te komen tot een sterke doe-democratie.

  Vandaar dat het LSA een brief heeft geschreven naar verschillende Tweede Kamerleden met de vraag of zij minister Plasterk erop willen attenderen dat hij het bewonersperspectief niet uit het oog verliest en er bij hem op aan te dringen een actieve houding aan te nemen als het gaat om het implementeren van buurtrechten. Wij willen van de minister een actievere houding dan ‘het met belangstelling volgen van de ontwikkelingen’.

  Meer lezen:

  Lees de brief.

 • Meer van onze leden

  Nieuwland aan de slag

  Nieuwland aan de slag

  Nieuwland aan de slag in Schiedam zet zich in het verbinden maar vooral samenwerken met alle partijen in de wijk, ...

  Lees meer >
  Bewonersplatform Nijmegen Centrum

  Bewonersplatform Nijmegen Centrum

  Het Bewonersplatform Nijmegen Centrum is in 2012 opgericht en denkt mee over wonen in een levendige maar leefbare ...

  Lees meer >
  Ontmoetingscentrum 't Fort

  Ontmoetingscentrum 't Fort

  Ontmoetingscentrum 't Fort is een centrum voor ouderen van de gemeente Cuijk. Het doel is deze ouderen een leuke ...

  Lees meer >