Buurtrechten in kaart

 • Steeds meer bewoners nemen taken over van hun gemeente. LSA heeft als uitgangspunt hierbij ‘houd het lokaal.’ Geef deze actieve bewoners opdrachtgeverschap voor lokale voorzieningen en dienstverlening, bepaal niet over hun hoofden heen. Dit uitgangspunt wordt op steeds meer plekken vastgelegd in buurtrechten en wij gaan letterlijk in kaart brengen wat er in het land gebeurt.

  Al een aantal jaren pleit LSA voor buurtrechten, waarmee bewoners meer zeggenschap over hun directe leefomgeving krijgen. Op steeds meer plekken krijgt dit breder voet aan de grond. Het Right to Challenge is vastgelegd in de Wmo en de bibliotheekwet, er zijn vastgelegde rechten in de nieuwe Omgevingswet en in het hele land zijn talloze experimenten met zeggenschap over en toegang tot geld.

  Interactieve kaart

  LSA BewonersDe komende tijd zullen we veel aandacht besteden aan het maken van een interactieve kaart van de Nederlandse gemeenten. Op deze kaart zie je welke gemeenten met welke buurtrechten bezig zijn en op welke manier, met welke instrumenten. In welke gemeente kunnen bewonersgroepen een buurthuis beheren, hebben ze inzicht in gemeentelijke budgetten en kunnen ze betaalde opdrachten voor de gemeente uitvoeren? Waar wordt Right to challenge gebruikt?

  We benaderen de komende weken alle gemeenten van Nederland met een korte vragenlijst. De resultaten worden in een interactieve kaart op onze website gebundeld. Als we een flink aantal reacties hebben verwerkt in de kaart, zetten we deze online en kun je met ons meewerken.

  Dossier buurtrechten

  Met een extra financiering van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) maken wij het dossier buurtrechten concreter. De interactieve kaart is daar een onderdeel van. Daarnaast organiseren we onder andere een buurtrechtenestafette: 6 bijeenkomsten met 6 bewonersinitiatieven en hun gemeente om een vraag van bewoners op te lossen.

  Ook bundelen we kennis, ervaring en kracht met anderen die in hun dagelijkse werkzaamheden met buurtrechten bezig zijn. We verzamelen inzichten en kijken hoe we een vervolg gaan geven in een werkgroep. Is een tijdelijke buurtwet een manier om in deze experimentele fase vooruitgang te krijgen? Welke mogelijkheden zijn er om lokaal en landelijk rechten voor actieve bewoners te borgen? Daarover komt de werkgroep op 5 oktober voor het eerst bij elkaar.

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >